Parlamenti jelentések
A héten egy sorozatban ismertetjük az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2000. évi tevékenységéről készült beszámoló egyes részeit. A parlamenti jelentés (J/3871) egyik fejezete a véleményszabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetével foglalkozik. Ezen belül ismertetik a vizsgált műsorokban az erőszak és brutalitás arányait. Elemzésre került a hírműsorokban és a műsorelőzetesekben szereplő brutalitások aránya is.

Az erőszak ábrázolása  (5. rész)

A tanulmány korábbi részeiből már kiderült hogy az RTL Klub műsorkínálatában gyakrabban és összességében hosszabb ideig voltak láthatók erőszakos aktusok. Annak ellenére, hogy a TV2 műsorkínálata kevésbé tekinthető "erőszakosnak", az agresszív jelenetek ábrázolása itt naturálisabban történt.

Az agresszív epizódokat legtöbbször mindkét csatorna úgy mutatta be, hogy azokban az erőszakos cselekmények következményei, az áldozatok szenvedései, sérülései egyáltalán nem, vagy csak alig-alig látszottak (9. ábra). Az RTL erőszakos jeleneteinek kétharmadában történt ilyen módon az agresszió ábrázolása (66%), a TV2-n ez lényegesen alacsonyabb volt, 52 százalék. Ezen a csatornán az erőszakos jelenetek közül minden ötödikben láthatták a nézők az áldozatok sérüléseit, szenvedéseit (18%), az RTL-nél ez lényegesen ritkábban fordult elő (10%). A két televízió erőszak-ábrázolása között mindkét vizsgálati héten kimutatható volt ez a különbség.


9. ábra

Mivel egyfelől a TV2-nél gyakrabban fordultak elő az agressziót részletesen, durván bemutató műsorrészek, másfelől viszont az RTL Klubon több erőszakos jelenet volt látható, így a durva jelenetek összesített időtartamában nem alakult ki jelentős különbség a két tévéadó között. A TV2 a két hét alatt valamivel több, mint három órán (3,1 óra) keresztül sugárzott naturálisnak tekinthető képsorokat (RTL: 2,8 óra).

A fikciós műsorok vetítésének megkezdésekor a TV2-n a műsorszámok 7 százalékánál jelent meg a képernyő sarkában korhatárra vonatkozó figyelmeztető jelzés. Az RTL-n ez az arány valamivel magasabb, 11 százalék volt (6. táblázat). Mindkét csatornán csak az agresszív jelenetek egynegyede szerepelt olyan műsorokban, amelyek bemutatásának idején figyelmeztetést láthattak a nézők. A TV2-n az ún. durva erőszak-ábrázolással jellemezhető műsorrészek nagyobbik hányada figyelmeztető jelzés mellett került adásba (56%), az RTL-nél ez az arány viszont csak 41 százalékot tett ki.

6. táblázat Figyelmeztető jelzés előfordulása, százalékban N = 2107
 

 
TV2
RTL Klub
 
nem volt figyelmeztető jel
volt figyelmeztető jel
nem volt figyelmeztető jel
volt figyelmeztető jel
Az erőszakos jelenetek között 
72
28
76
24
Az erőszak ábrázolása
Utalásszerű, nem látszik 
59
41
76
24
Látszik, de nem hangsúlyos 
79
21
77
23
Durva
44
56
59
41
Humoros
100
79
21
 
Meseszerű
100
96
4
 

Korábban kimutattuk, hogy az RTL gyerekeknek szóló rajzfilmjei gyakrabban tartalmaztak erőszakot, mint a TV2 hasonló műsorszámai. Az adatok arról is tájékoztatnak, hogy az RTL rajzfilmjeiben elsősorban az eröszak ábrázolásának az a típusa dominált, amikor a nézők közvetlenül láthatták az erőszakos aktusokat, azok bemutatása azonban nem volt túlzottan részletes (40%) (7. táblázat). Ezzel szemben a TV2 gyerekeknek szóló rajzfilmjeiben inkább a meseszerű prezentáció volt hangsúlyos (63%).

7. táblázat: Az erőszak ábrázolása néhány műsortípusban, százalékban
 

 
utalásszerű, nem látszik
látszik, de nem hangsúlyos
durva
humoros
meseszerű
 
  TV2
Egyestés játékfilm
19
45
32
-
4
100%
Filmsorozat
14
60
11
1
14
100%
Rajzfilm gyerekeknek 
16
19
-
2
63
100%
Promóció
13
59
15
9
4
100%
Összesen 
15
52
18
4
11
100%
  RTL Klub
Egyestés játékfilm
14
54
26
3
3
100%
Filmsorozat
17
67
13
2
2
100%
Rajzfilm gyerekeknek 
20
40
-
2
32
100%
Promóció
20
74
5
1
0
100%
Összesen 
18
66
10
2
4
100%

Azt, hogy a TV2 erőszak-ábrázolása valamivel durvább, alátámasztja az is, a nézők gyakrabban láthattak olyan erőszakos jeleneteket, amelyekben emberek halálát, sérülését mutatták be. Itt a műsorszámok agresszív aktusainak 17 százalékában történt halálozás, az RTL esetében ez csak 12 százalék volt. Szintén gyakoribb volt a sebesülés prezentálása a TV2-n (21%), mint az RTL-en (17%).

A durvának értékelt képsorokat abból a szemszögből is vizsgáltuk, hogy azokat közeli vagy távoli képkivágásban ábrázolták-e. E képi eszközök alkalmazásában a két csatorna azonosnak mutatkozott. A TV2 erőszakos műsorrészeinek 42 százalékában volt látható közeli vagy távoli gépállásban durva képtípus, az RTL Klub esetében ugyanez az arány 41 százalék volt (10. ábra).


10. ábra

Vissza a kezdőlapra