A parlamentből jelentjük
2001. május 28.
Napirend előtt


ELNÖK: A mai napon napirend előtti felszólalásra elsőként Szájer József frakcióvezető úr jelentkezett, Fidesz-Magyar Polgári Párt. Megadom a szót.

DR. SZÁJER JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök Úr! A múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök úr Lausanne-ban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyén bejelentette, hogy a kormány azt tervezi, hogy Magyarország megpályázza a 2012-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát. (Taps a kormánypárti padsorokban és szórványos taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Ház! A kezdeményezést kedvezően fogadta a magyar közvélemény, és örömünkre máris komoly társadalmi vita alakult ki körülötte. Az olimpia ügye sokakat érdekel ebben az országban. A magyar sportolóknak az újkori olimpiákon aratott kimagasló sikerei Magyarországot száz esztendeje a nemzetközi olimpiai mozgalom egyik legfontosabb országává emelték. Az összesített éremtáblázatok szerint - ahol Magyarország az előkelő 9. helyet foglalja el - Svédország kivételével nincsen előttünk olyan ország, amely lakosságát tekintve nálunk kisebb lenne, és nincsen olyan ország, amely területét tekintve kisebb lenne, mint Magyarország.

Tisztelt Országgyűlés! Ami a rangsorok tekintetében a mostani vita szempontjából még fontosabb, hogy az első, 1896-os athéni olimpia óta összesített éremtáblázat szerint az első tízben Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol eddig még nem rendeztek olimpiát. Nézzük csak: volt már nyári olimpiai az Egyesült Államokban, Oroszországban, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Nagy-Britanniában - néhol többször is -, ezek előttünk állnak a rangsorban; de a közvetlenül mögöttünk állók között is számos olyan van, ahol már rendeztek olimpiát, ilyen Finnország, Japán vagy legutóbb Ausztrália, hogy csak a legsikeresebb sportországokat említsem.

Ez azt mutatja, tisztelt képviselőtársaim, hogy a magyar sportolók sikerei már előre kiérdemelték nekünk, Magyarország számára az olimpiát. Vagyis amikor a magyar kormány olimpia megrendezését kezdeményezi, akkor egyben egy történelmi adósságnak a teljesítését is elvégzi. Köszönet ezért egyébként a magyar sportolóknak, akik annyi dicsőséget hoztak ennek a kis országnak. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! De vajon képes-e ez az ország egy ilyen nagy vállalkozásba belevágni és azt meg is valósítani? A olimpia megrendezése nagy dicsőség, de egyben hatalmas erőfeszítést, áldozatvállalást és kitartást is igényel. Ha egy ilyen vállalkozás sikerül, az óriási lökést adhat az egész ország fejlődésének.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja úgy gondolja, hogy minden kishitűséggel szemben Magyarország, annak fővárosa - együttműködésben az ország többi településével - a XXI. század második évtizedében igenis képes egy sikeres olimpia lebonyolítására. Ezért a Fidesz frakciója támogatja a kormány kezdeményezését.

Budapest mai állapotairól persze a Fidesznek is megvan a maga saját álláspontja, de minden pártpolitikai elfogultság ellenére is, a szocialista polgármester-helyettessel szemben a fővárost irányító MSZP-SZDSZ-koalíció tízéves munkájáról nem olyan a véleményünk, hogy azt állítanánk, mint ahogyan Vajda Pál tette a napokban: "Budapest lassan arra sem alkalmas, hogy ki lehessen lépni az utcára."

Tisztelt Ház! A Fidesz véleménye szerint az olimpiára való sikeres felkészülés alapos, megfontolt döntéseket, széles körű egyetértést és nemzeti elhatározást igényel. Az olimpia ügye össznemzeti ügy, ezért a politikai erők és pártok között is rendszeres egyeztetést igényel. Ennek az egyeztetésnek a színtere lehet a Magyar Köztársaság Országgyűlése. Ezért a Fidesz képviselőcsoportja mai ülésén úgy döntött, hogy javasolja a magyar parlament sport-, területfejlesztési és gazdasági bizottságának, hogy az olimpia megrendezésével kapcsolatos parlamenti feladatok összehangolására hozzanak létre egy közös olimpiai albizottságot. Az olimpiai albizottság jó keret lehet a pártok közötti egyetértés kialakítására. Javaslatunkról levélben fogom értesíteni Áder János elnök urat, illetőleg az érintett bizottságok elnökségeit.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz üdvözli és a magyar polgárok többségével együtt örül a kormány nagy horderejű kezdeményezésének, és biztosíthatom a kormányt, a miniszterelnök urat, hogy a magunk eszközeivel hozzájárulunk országépítő vállalkozásunk sikeréhez.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem, hogy a kormány nevében ki kíván válaszolni. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.

ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szájer József Képviselőtársam! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valóban, a kormány is örül annak, hogy a 2012-es olimpia megrendezéséről tett szándéknyilatkozat élénk érdeklődést váltott ki hazánkban. Személy szerint is örömmel vettem azokat a megnyilvánulásokat, amelyek túlnyomó többségükben támogatták az elgondolást, és ebből is láthattuk, hogy talán ez a gondolat - mint eleink fejében egyébként hét alkalommal már korábban - manapság is jó néhányak gondolataiban ott motoszkált.

Egyszer egy amerikai elnök azt mondta, hogy az emberek egyötöde állandóan ellene van mindennek. Szerintem mi egy kicsit jobban állunk, ilyen sokan talán nincsenek Magyarországon, akik föltétlenül mindennek ellene lennének, de bizonyára vannak néhányan. Mi őket is szeretnénk meggyőzni arról, hogy ez a vállalkozás kiérdemli az ő figyelmüket, támogatásukat és bizalmukat is. Ezért azt szeretnénk mondani azoknak, akikben kételyek vannak, hogy próbálják esetleg úgy látni, hogy Magyarország elérkezett ahhoz a pillanathoz, amikor már nem azt kell latolgatnunk, hogy egy-egy, valóban erőnk megfeszítését igénylő vállalkozásba miért ne vágjunk bele, hogy hogyan nem lehet valamit megcsinálni, hanem esetleg próbáljuk meg egyszer annak érdekében összeadni az erőnket, hogy azt, amit meg lehet csinálni, ha kemény munka árán is, de közösen érjük el. Úgy érzem, hogy ez a gondolat - mármint az olimpia megrendezése - a nemzet összefogásának, a közös célokba és a közös jövőbe vetett bizalomnak is a jelképe lehetne.

Magam is olvastam azt a Budapest életéről, szerintem a valóságosnál némileg feketébb képet festő nyilatkozatot, amelyet a frakcióvezető úr idézett. De ha igaz is lenne, amit itt hallhattunk, akkor végképp egy lottó ötössel felérő döntésnek kellene minősítenünk a főváros szempontjából azt, ha egy ilyen fejlesztési lehetőséghez hozzájutnak.

Örülök annak is, hogy párthovatartozástól függetlenül nyilvánultak meg azok, akik eddig állást foglaltak ebben a kérdésben; különösen köszönöm azoknak az ellenzéki képviselőknek a véleményét, akik ebben - meggyőződésem szerint a nemzet közös ügyében - képesek voltak a párthovatartozás fölé emelkedni, és belátták, hogy a jövőt valóban nem lehet nemekre, hanem sokkal inkább közösen kimondott igenekre lehet építeni.

Vannak érveink, tisztelt hölgyeim és uraim, arra nézvést, a külföld számára, a külvilág számára, hogy miért lehetne és miért vagyunk képesek megrendezni az olimpiát. Az idő rövidsége miatt, ha megengedik, ezeket én nem idézem fel, hiszen ezek közül jó néhányat már Szájer képviselőtársam elmondott. Ellenben, érdemes néhány érvet a hazai közvélemény számára esetleg innen is bemutatnunk. Önök is tudják, hogy a magyar gazdaság növekedési pályán van, és 2012-re, úgy gondoljuk, képes lesz arra a teljesítményre, amelyet egy olimpia megkövetel tőlünk. Azok az építkezések, beruházások, amelyeket egy olimpia megkövetel, 2012-re megvalósíthatók.

Úgy tartja a közvélemény, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenhol a világon, hogy 1984 óta a közvetlen és közvetett hasznokat tekintve minden olimpia nyereségesnek bizonyult a megrendező nemzet számára. A hazai vállalkozásokat kétségkívül fellendítené, számos lehetőséget nyújtana a magyar kis- és középvállalkozóknak. És ha a millenniumi városközpontot a következő két évben sikerül megépíteni, és erre jó esély van, akkor az olimpia kétségtelenül Közép-Európa konferenciaturizmusának a központjává is tehetné egyúttal Budapestet, komoly verseny van Bécs és Budapest között ezért a címért.

Nem egy nagy ugrásra van szükségünk, kedves barátaim, hanem sokkal inkább egy lépésről lépésre történő építkezésre. Kérem, ne feledjék el, hogy 2002-ben egy tornász-világbajnokságot rendezünk, 2004-ben megrendezünk egy fedettpályás atlétikai világbajnokságot, a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság rendezésére pályázunk, és ha így, lépésről lépésre haladunk előre, akkor elérkezhetünk oda, hogy 2012-re kiállhatunk a nagyvilág elé, és ezt az erőpróbát vállalhatjuk. Tudják, hogy a kormánynak az a meggyőződése, hogy a sport a családokat is erősíti, ezért talán érthető, ha egy olimpiát mi a családok megerősítésének szempontjából is fontosnak tartunk.

Végezetül, hadd mondjam el, hogy mit végeztünk eddig, röviden. 2000 nyarán az Ifjúsági és Sportminisztérium már az első dokumentumot elkészítette arról, hogy hogyan és miképpen lehet pályáznunk. A sydneyi olimpiára már úgy küldtünk ki delegációt, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek össze, és készítettek is egy zárótanulmányt a számunkra. Most megbíztunk hat köztiszteletben álló szakembert, hogy írjanak szakvéleményt arról, hogy hogyan és miképpen lehetne, esetleg nem lehetne megrendezni az olimpiát. Ezeknek a tanulmányoknak az alapján a kormány foglalkozni fog ezzel a lehetőséggel, döntést is hoz, és ha a döntés igen lesz - én személy szerint ezt nagyon támogatom -, akkor (Az elnök jelzi az idő leteltét.) a jövő év elején megszervezhetjük a pályázat elkészítését.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az embert azért érdekli a jövője, mert az a kívánsága van, hogy abban élje le a jövőjét. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és az olimpia segítségével is építsünk egy olyan jövőt, amelyben mindannyian szívesen élünk Magyarországon.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

Vissza a kezdőlapra