Tőkés kontra RMDSZ
Fegyelmi vizsgálat a püspök ellen
A Magyar Szó cikke (2001. május 18.)
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség etikai és fegyelmi bizottsága vizsgálatot folytat Tőkés László püspök, a Szövetség tiszteletbeli elnöke ellen. A bizottság azt vizsgálja, elkövetett-e etikai vétséget a tavalyi választások során, amikor tartózkodásra szólította fel a Szilágy megyei magyar választókat az RMDSZ ottani jelöltlistájával kapcsolatban.

-- A múlt év decemberében, a választások során tett nyilatkozatai miatt az RMDSZ fegyelmi eljárást indított Ön ellen. Hol tart most az ügy?
-- Tegnap kaptam kézbe az RMDSZ etikai és fegyelmi bizottságának levelét. Két fegyelmi panaszt nyújtottak be ellenem: az egyiket a párt ügyvezető elnöke, Takács Csaba, a másikat az RMDSZ Szilágy megyei elnöke, Deák László. Takács Csaba a választások során tanúsított magatartásom miatt élt panasszal: szerinte nyilatkozataimmal gyengítettem az RMDSZ eredményeit. Deák László pedig ennél tovább megy, kifejezetten ellenkampánnyal vádol, és így próbál meg eltávolítani a tiszteletbeli elnöki funkciómból, mondván, hogy Szövetség-ellenes magatartás miatt nem lehetek tiszteletbeli elnök. Két hét alatt kell felkészülnöm a meghallgatásra, utána jelenek meg előttük. Az RMDSZ idei első szövetségi képviselőtanácsi ülésén már el akart ítélni a plénum egy nyilatkozatban, azonban rámutattam: fonák dolog volna, hogy amikor ez a nyilatkozat felelős politikai erőként jellemzi Iliescu elnököt és a pártját, a saját tiszteletbeli elnökét ezzel szemben elítéli. Ez nyomós érvnek bizonyult, mert végül is nem határolódtak el tőlem.

-- Mi igaz az Ön ellen felhozott vádakból? Milyen döntésre számít?
-- Erről az eljárás befejeztéig nem szeretnék nyilatkozni. Én bízom az etikai és fegyelmi bizottság tagjainak ítélőképességében és abban, hogy helyesen döntenek.

Megbízható forrásokból származó értesüléseink szerint az etikai és fegyelmi bizottság -- indokolt esetben -- akár tagságától is megfoszthatja Tőkés Lászlót. A meghallgatás során a tiszteletbeli elnök védekezhet az ellene felhozott vádak ellen. Amennyiben vétkesnek találják, a döntés az egyszerű bocsánatkéréstől, helyesbítéstől egészen a kizárásig terjedhet.

Tőkés László és az RMDSZ hivatalos vezetősége közötti -- korábban sem felhőtlen -- viszony nagyon sokat romlott a tavaly novemberben tartott parlamenti és elnökválasztások előtt. Több ízben úgy nyilatkozott, hogy csupán megfelelő alternatíva hiányában szavazott az RMDSZ-re, és a Szövetség „félrevezető, önigazoló” politikát folytat. Tőkés ugyan nem akart az RMDSZ ellen sem kampányolni, hangsúlyozva, hogy senkit nem kíván lebeszélni állampolgári joga érvényesítéséről, de mint az egyháza nevében kifejtette: „aggályossá vált a viszonyunk”.

A püspök sarkított nyilatkozatát elsősorban az váltotta ki, hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak tízéves hercehurca után sem kapták még vissza elkobzott vagyonukat, miközben az ortodox egyház jelentős adományokban kártérítésben részesült. Azt sem titkolta, hogy egyházkerülete különösképpen a Szilágy megyei iskolavita okán került az RMDSZ-szel ellentétbe. Ennek kapcsán egyenesen úgy értékelte, hogy az RMDSZ nem az egyház és a magyarság érdekeit képviselte a hatalommal szemben, hanem a hatalmat képviselte a közösség irányában. Ráadásul az egyház azzal az iskola igazgatónővel találta szemben magát, akinek a férje, Seres Dénes az RMDSZ Szilágy megyei elnöke, illetve Faluvégi Zoltán megyei főtanfelügyelő-helyettessel, akit a szövetség juttatott mostani pozíciójába. „Mindenütt magyarokkal találjuk szembe magunkat, és ráadásul reformátusokkal” -- hangsúlyozta.

Tőkés a későbbiekben pontosított szavain, és kijelentette: nem biztatja a magyarokat sem a választásokon való részvételre, sem a távolmaradásra – mindenkinek saját lelkiismerete szerint kell eljárnia.
Markóék Tőkés nyilatkozatát úgy értékelték, hogy az RMDSZ tiszteletbeli elnöke voltaképpen a választásokról való távolmaradásra biztatta a magyar szavazókat, és szavai felérnek egy erre való felszólítással. Az RMDSZ-t ez zavarta azért is, mert ugyanebben a kényes időszakban az Erdélyi Református Egyházkerület akkori püspökében, Csiha Kálmánban is felmerült a gondolat, hogy az egyházkerülethez tartozó lelkészeknek a választásokról való távolmaradásra kellene felhívniuk híveiket. Az ötletet egy lelkészekkel folytatott találkozón felvetette -- ám végül is nem ültette gyakorlatba.

Vissza a kezdőlapra