KISEBBSÉGI FIGYELŐ

UKRAJNA
2001. II. negyedév

OKTATÁS KULTÚRA KÖZELET

"Az állami jogrendszer és a nemzeti kisebbségek jogai" című varsói nemzetközi konferencián a résztvevők megállapították, hogy a nemzeti kisebbségek jogai a visegrádi országokban nem térnek el az Európai Unió és az Európa Tanács normáitól. Ezen a területen az elmúlt években mind a négy országban áttörés következett be.

Kárpát-medencei információs irodahálózatot hoz létre "Agora" elnevezéssel a határon túli magyar fiatalok számára az Ifjúsági és az oktatási tárca a Határon Túli Magyarok Hivatalával közösen. Az egyenként 25 millió forintos támogatással megvalósuló oktatási és kulturális szolgáltatóhálózat első négy központját májusban, illetve júniusban adják át. A kárpátaljai iroda Beregszászon nyílik majd. A tájékoztatási központok feladata a tárcáktól érkező, a magyar fiatalok számára fontos információk - pl. ösztöndíj-lehetőségek, ifjúsági és kulturális rendezvények programjai - közvetítése az érintettek felé. Az irodákat elsősorban a Magyarországon főiskolát vagy egyetemet végzett, határon túli magyar fiatalok vezetik majd.

A magyarországi felsőfokú oktatási intézményekben tanuló határon túli magyarok körében végzett kutatást a Márton Áron Szakkollégium. A felmérésben az 1998-ban és 1999-ben Mágyarországon egyetemet vagy főiskolát végzett határon túli magyar fiatalok életpályáját vizsgálták. A kutatás során 107 volt magyarországi ösztöndíjas hallgatóval készítettek mélyinterjút. A 99 eddig feldolgozott interjú alanyai közül 11 ukrán állampolgár. A felmérési összefoglaló megállapítja, hogy a kilencvenes évek második felében, a határon túli hallgatók létszámának növekedésével egyidőben csökkent az ösztöndíjas hallgatók aránya. Míg 1996-ban az összes Magyarországon tanuló határon túli hallgató több mint fele részesült ösztöndíjban, addig 1999-ben kevesebb, mint egyharmados volt a támogatási arány. A hallgatói létszám azokon a területeken növekedett jelentősen, amelyeket a határon túli ösztöndíjtanácsok nem részesítettek előnyben. Ilyenek a gazdasági, a jogi és az államigazgatási szakok. Az elmúlt 10 évben jelentős mértékben javultak a Magyarországon szerzett felsőfokú diplomák otthoni honosításának lehetőségei, ugyanakkor a felmérés adatai szerint a hazatérőket is tovább foglalkoztatja a kivándorlás gondolata.

Valamennyi Kárpát-medencei fiatalnak ugyanolyan kedvezményeket biztosító egységes kártyarendszert készül kialakítani a magyar ifjúsági tárca. Az Ifjúsági és Sportminisztérium elképzelése szerint így összekapcsolható lenne a ma még háromféle kedvezmény-igazolvány: a köz- és felsőoktatásban használt diákigazolvány, a felsőoktatásban tanulók európai diákigazolványa, valamint a 26 éven aluliak rendelkezésére álló EURO 26 kártya. Deutsch Tamás miniszter lehetőséget lát arra, hogy 2003-tól már az új kártyarendszer működjön.

Az ukrán Országos Rádió és Televízió Tanács visszavonta a BBC és a ,Szabadság Rádió ukrán nyelvü hírműsorait is sugárzó Kontinent Rádió működési engedélyét, és a harkivi Főnix Rádiónak adta a Kontinent rádió korábbi frekvenciáját. A tanács alelnöke a Kontinent Rádiónak az Állami Innovációs Alappal szembeni adósságával indokolta döntését. Ezzel szemben a rádió vezérigazgatója szerint az politikai indítékokra vezethető vissza: az engedélyt azért vonták vissza, mert a rádió objektíven tájékoztat, és olyan adókkal működik együtt, amelyekre az ukrán hatóságoknak nincs befolyásuk.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 168. közgyűléséhez kapcsolódóan rendezték meg Budapesten a tudóstestület külső tagjainak fórumát. Az eszmecserére a világ számos országából érkeztek azok, akik külföldi állampolgárként is magyarnak vallják magukat, és részt vesznek a magyar tudományos életben. Glatz Ferenc, az MTA elnöke a határon túli magyar tudósoknak a magyar tudományba való bevonását "folytatandó akadémiai program"-nak nevezte.
 

Vissza a kezdőlapra