A helytállás igényével


VMSZ Hírlevél III. évfolyam, 8. szám 2001. április 10.

A VMSZ helyi és körzeti elnökeinek, valamint képviselőinek szabadkai tanácskozásáról

A Vajdasági Magyar Szövetség április 7-én tanácskozást szervezett a helyi és körzeti elnökök, továbbá a parlamenti képviselőinek részvételével azzal a céllal, hogy értékeljék a párt munkáját, illetve a szerbiai politikai állapotokat. A szabadkai tanácskozás részvevőit Biacsi Antal elnökségi tag, a VMSZ Párfejlesztési Bizottságának elnöke köszöntötte, és egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy a VMSZ-nek nagyon nagy szüksége van az ilyen és ehhez hasonló találkozókra, megbeszélésekre és tanácskozásokra, hiszen csak így lehet teljes betekintést nyerni az igen komoly párttá erősödött VMSZ munkájába, és csak a közvetlen eszmecsere teszi lehetővé az esetleges gondok és hiányosságok kiküszöbölését is. Elsőként Józsa László alelnök szólt az egybegyűltekhez. Ismertette azt a szövetségi kormányelképzelést, hogy szakértői csoporttal dolgoztasson ki programot a kisebbségek helyzetének rendezésére, és ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a munka még nagyon az elején tart, és bizony akadnak jócskán tisztázatlan kérdések. Arra is felhívta a VMSZ vezető testületének figyelmét, hogy a VMSZ semmilyen körülmények között sem fogad el félmegoldásokat, és olyan javaslatokat, amelyek a már megszerzett kisebbségi jogok alá licitálnának. A köztársasági parlament törvényalkotó munkájáról Ispánovics István elnökségi tag mondott ismertetőt. Hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz körülmények között kell dolgozni, mert kisebbik részben a szocialisták, nagyobbik részben azonban a radikálisok mindent megtesznek annak érdekében, hogy lelassítsák, esetleg meg is bénítsák a parlament munkáját. A készülő törvények egyébként azt a célt szolgálják, hogy elősegítsék az állam, a gazdaság és minden olyan rendszer működését, amelyek nélkül lehetetlenség gondolni is az előrelépésre. Sajnos, de egyelőre igen erőteljesen érezhető a központosítási szándék, márpedig ez a VMSZ számára elfogadhatatlan, és nem is hagyja szó nélkül a vajdasági magyarságot károsan érintő megoldásokat. Több pozitívumról tehetett említést Pásztor István elnökségi tag, amikor a tartományi kormány munkáját ismertette. Egyértelmű – mondta ismertetőjében -, hogy a tartományi kormány túlnyomó többsége fenntartások nélkül kiáll a demokratizálódás, a decentralizáció és Vajdaság érdemi autonómiája mellett, amit az is bizonyít, hogy elhanyagolható ellenvetések mellett utalta a parlament elé elfogadásra a Vajdaság státusát meghatározó platformot is. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tartományi kormányban ugyan csak három miniszterrel képviselteti magát a VMSZ, de komoly és alapos munkájuknak köszönhetően egyre nagyobb befolyásra tesznek szert, kezdeményezéseik rendre meghallgatásra találnak, például a nyelvtörvény, a nyelvhasználati törvény és az anyanyelvű felvételi vizsgák kezdeményezésekor. Egeresi Sándor alelnök is hasonló tapasztalatokról számolhatott be, ami a tartományi parlament munkáját illeti. Az egyetlen gondot az okozza, hogy viszonylag vontatottan halad mindazoknak a kezdeményezéseknek a köztársasági elfogadtatása, amelyeket törvényjavaslatokként fogad el a vajdasági képviselőház. A VMSZ képviselői csoportja méltóképpen helyt áll ebben a munkában, a kezdeményezők közé tartozik. Kasza József elnök röviden szólt a köztársaság politikai állapotairól, azokról a gondokról és nehézségekről, amelyeket elsősorban a két demokrata párt közötti ellentétek okoznak, illetve az a törekvés, amit a Szerbiai Demokrata Párt képviselői testesítenek meg, és ami mindazoknak a demokratizálódási és decentralizálódási követeléseknek a megakadályozására irányul, amelyeket az uralkodó koalíció más tagjai terjesztenek elő. A továbbiakban arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy megengedhetetlen a VMSZ munkájának lanyhulása, mert ez óhatatlanul térveszteséghez vezet, és megnehezíti mind a VMSZ, mind a vajdasági magyarság érdekeinek érvényesítését. Komolyabb, szervezettebb és következetesebb munkát követelt a VMSZ minden tagjától, elsősorban azoktól, akik a párt vezetésével vannak megbízva. Fehér István elnökségi megbízott a pártszervezés fontosságát, a kétirányú és állandó kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, majd ismertette azokat az elképzeléseket, amelyek révén jobbá és hatékonyabbá lehetne tenni a VMSZ munkáját, fejlődését és helytállását.
 

Vissza a kezdőlapra