Székely rovásírás a templommennyezeten
 
(E–mailen) – A festôi környezetben fekvô székelyföldi falu, Énlaka ma is ôrzi a honfoglalás után kialakult faluszerkezetet. A népi építészet szempontjából igen jelentôs 46 tornácos műemlékház például teljes épségben maradt ránk, a falu festett kazettás, gótikus temploma, amelyen ôsi székely rovásírással írt szövegek is olvashatóak.

A huszadik és huszonegyedik század sajátos társadalmi jelensége, a falvakból a városokba való költözés Énlakát sem kímélte. Mégis, ezt az ôsi székely falut – talán éppen eredetiségének varázsa miatt – mintha elkerülné az elnéptelenedés végveszélye. A magukra hagyott gyönyörű házakat módos városi személyek vásárolták meg, ami azokra is hatást gyakorolt, akik már elhagyták szülôfalujukat. Az elköltözöttek közül ugyanis egyre többen döntenek úgy: ha vissza nem is mennek, nyaralóként megtartják régi otthonukat. E sajátos, és a mai viszonyok között meglehetôsen pozitív jelenségrôl lesz szó a Duna Televízióban szeptember 12-én, 22.35-kor A szellem órája című adásban, az ismert műsorvezetô, Marosi Péter szerkesztésében. (Szentkirályi István)

Vissza a kezdőlapra