Stumpf István levele Bauer Tamás (SZDSZ) képviselőnek
     Tisztelt Képviselő Úr!

     A hozzám intézett és a Házszabály 91. paragrafus (2) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő, "Ki mit mondott, hol és mikor?" című kérdésére az alábbi tájékoztatást adom: Adott három szerződés. Az első, amely még az Önök kormányzása idején született, megduplázta a Dunaferr vezető menedzsereinek javadalmazását, anélkül, hogy ezért a szóban forgó menedzsment valódi teljesítményt nyújtott volna.

     Könyvelési trükkökkel - többek között az üzemi erőmű eladásával, majd az általa termelt áram és gőz jelentősen megemelt költségszinten való visszavásárlásával - papíron kimutattak ugyan némi vagyonnövekedést, de ettől a cégcsoport valódi helyzete jottányit sem javult. Ellenkezőleg, a tulajdonosi felelősségvállalás nélkül megszerzett kvázi-tulajdonosi jogok segítségével, részben magántulajdonú kft-ken és off shore cégeken keresztül, a menedzsment sok százmilliós nagyságrendben folyatta ki az állami tulajdonú cégcsoport által megtermelt nyereséget magánzsebekbe.

     A csalárd vagyonkezelési szerződést az Önök kormányzása idején hozták létre és működtették, Önöknek egy szavuk sem volt ellene. Amikor a polgári kormány a helyzet kivizsgálása után megtagadta a sikerdíjak kifizetését, sőt elérte a szerződés kártérítés nélküli felbontását is, és leváltotta a tisztességtelen ügylet fő felelőseit, Önök nemhogy támogatták volna ezt a rendteremtést, de igaztalan és rosszindulatú rágalomhadjáratba kezdtek. Állításuk szerint a visszaélésekért felelős csúcsmenedzserek leváltása csupán Orbán Győző dolomit-üzlethez juttatását szolgálta.

     Ezen a ponton érünk el a másik két szerződéshez. Az elsőben a Dunaferr monopolhelyzetben volt beszállítója, a Mészkő és Dolomit Kft. arra kapott lehetőséget, hogy gazdaságilag ésszerűtlenül hosszú ideig, tíz évig megőrizhesse monopolhelyzetét. Tíz évig, infláció fölötti indexálással érvényesíthesse addigi monopolárait, s négymilliárd forintos kötbér kikötésével szinte lehetetlenné tegye a Dunaferr számára a rendkívül előnytelen szerződés módosítását, új szereplő piacra lépését.

     Ezen ésszerűtlen és korrupciógyanús szerződés ellen Önök - legalábbis a nyilvánosság számára érzékelhető módon - nem emelték fel a szavukat. Zajosan tiltakoztak ugyanakkor a harmadik szerződés ellen, amely alapján Orbán Győző a Mészkő és Dolomit Kft-nél alacsonyabb áron dolomitot szállíthatott, s amely segítségével végül a Dunaferr új vezetésének mégis sikerült a cégcsoport számára kedvezőbb feltételekkel kikényszeríteni a szerződésmódosítást.

     Tisztelt Képviselő Úr!

     Ezek tagadhatatlan tények. Vesse tehát össze ezeket a tényeket az Ön által kifogásolt mondatokkal, s azonnal látni fogja, hogy azok egymással összhangban vannak. Még jóhiszemű megfogalmazással is csak azt mondhatom, hogy az Önök figyelmét elkerülték a valódi visszaélések. Ha kevésbé jóhiszemű vagyok, azt kell állítanom, Önöket nem érdeklik a visszaélések, csak azok az ügyek - legyenek bár gazdaságilag korrektek -, amelyek segítségével politikai ellenfeleik hitelét rombolhatják, amelyek nyers pártpolitikai érdekből folytatott ízléstelen lejárató kampányukhoz felhasználhatók.

     Természetesen más a helyzet, ha mégis a jóhiszemű megfogalmazás áll közelebb az igazsághoz. Ez számomra nagy megkönnyebbülés volna. Önök erről könnyen meggyőzhetnek, csupán jelezniük kell, hogy a tényekkel való szembesülés hatására felhagynak a Miniszterelnök Úr elleni kampányukkal, s a továbbiakban szakértelmüket a valódi visszaélések felderítésére fordítják. A Kormány nevében biztosíthatom Önöket, hogy ebben az esetben semmi sem áll gyümölcsöző együttműködésünk útjában.

     Üdvözlettel:
     Dr. Stumpf István

Vissza a kezdőlapra