Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kabinetjének állásfoglalása
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (az MKDSZ ifjúsági társszervezete) kabinetjének állásfoglalása Gyulay Endre megyéspüspök körlevele kapcsán

     Az IKSZ alaptalannak érzi azokat a támadásokat, amelyek Gyulay Endre megyéspüspököt érik körlevele kapcsán.

     Álláspontunk szerint jelen imára buzdítás a szólásszabadság egy olyan megnyilvánulása, amely erősíti a hívekben a közösség iránt érzett felelősségtudatot, kiemeli a választási döntés fontosságát, ezáltal állampolgári kötelezettségre figyelmeztet.

     A körlevél - elrettentésként - leggyakrabban idézett része a "önző, csak magára építő szélső liberális gondolkodástól" óv. Ez a féltés nem új keletű, nem a 2002-es választásokra alkotott tétel, hanem az egyház tanításának régóta szerves része, tehát nem nevezhető választási propagandának. Az egyház, ezen évszázadok óta hangsúlyozott álláspontját szabadon kell, hogy hirdethesse mindenkor, így a választások előtt is. Nem tiltható meg az egyháznak történelmileg kialakult álláspontjának kinyilvánítása. Megjegyezzük továbbá, hogy tudtunkkal egy párt se vallja ma magát szélső liberálisnak, pedig a körlevél csak ezt a pártot sérthetné.

     Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a körlevél megtiltja a papok számára, hogy a szószéken a pártokról beszéljenek.

     Az IKSZ csatlakozik azon állásponthoz, mely óv a szélsőségektől és felelős miniszterelnököt kíván hazánknak. Fontosnak tartjuk azt is hangsúlyozni, hogy az állam és az egyház ugyan szétválasztható, de az egyház és a társadalom nem, így hasonló megnyilvánulások mindig is lesznek, és kell is hogy legyenek.

(Országos Sajtószolgálat)
Vissza a kezdőlapra