Caritas Információs Iroda
INFOSENDER - elektronikus médiaközpont
Egyházpolitikai heti hírösszefoglaló, 2001.08.31

Hírek
 


Hírek

Pakisztánban szerzetesnők utcagyerekekről gondoskodnak
Karachi, Pakisztán, augusztus 17.

Azokat a gyerekeket, akiket a kórházak kiadnak, de nincs otthonuk és családjuk ahova mehetnének, ferences nővérek veszik gondozásba. Már 1969-től működik a Dar-Ul-Sakun-nak nevezett gyerekotthon, amely magyarra fordítva a béke házát jelenti. Jelenleg 150, különböző korosztályú árva gyerek él az otthonban, állítja a közösség vezetője - Ruth Lewis nővér. A nővérek elsősorban azokat a gyerekeket fogadják be, akiknek senkijük sincs. 60 gyerek állandó orvosi kezelésre szorul- ezt az otthonban biztosítják számukra. Számos újszülöttet szülei egyszerűen kitesznek az utcára, és így semmit sem tudhatunk identitásukról-hangsúlyozza Lewis nővér. Hogy a gyerekeket el tudják tartani, a nővérek iszlám környezetük adományaira szorulnak. Adományokat leginkább a ramadan hónapban kapnak, amelyből több hónapig eltarthatják az árvákat.

(Forrás: Zenit, ZG01081703)
Pakisztánban számos embert halálra ítélnek vallásos meggyöződéséért
Multan, Pakisztán, augusztus 18.

Pakisztánban számos keresztényt és újságírót ítélnek halálra vallásos meggyőződéséért.
A törvények alapján halálos ítélettel sújtják mindazokat, akik "kimondott vagy leírt szavakkal..., közvetlen vagy közvetett formában bepiszkolják Isten szent Prófétájának a nevét". Rehmat Shah Afridi, az egyik legismertebb pakisztáni újság szerkesztője, kivégzésére vár a Lahore-i börtönben. "Az emberek a félelem légkörében élnek"- hangsúlyozta egy pakisztáni újságíró. "Nagyon nagy elővigyázattal kell fogalmazni és írni. A legkisebb tévedés is az ember életébe kerülhet". A 28 éves Ayub Masih 1996 októberében azt mondta egyik szomszédjának: "Ha meg akarod tudni az igazat az iszlámról, akkor olvasd Salman Rushdie könyveit". Ezért a mondatáért 1998 április 27.-én kimondták rá a halálos ítéletet. Néhány nappal később, 1998 május 6.-án , John Joseph (Faizalabad püspöke) a szélsőséges vallási törvények elleni tiltakozásában öngyilkosságot követett el a Sahiwal bíróság udvarán. A bírók és ügyvédek félnek felmenteni a halálra ítélteket- 1997-ben ugyanis egy szélsőséges muzulmán meggyilkolt egy ügyvédet, aki egy hasonló eset vádlottját védte. Januárban további öt újságírót ítéltek halálra és visszautasították fellebezésüket. Az 1986-ban érvénybe léptetett szélsőséges vallási törvények gyakran adnak alapot hatalmas visszaélésekre. A halálos ítéletek hátterében konkurencia és féltékenység húzodik meg. Musharraf generális a hatalom átvételekor (2001 június 20) ígéretet tett a törvények megreformálására és a vallási kisebbségek helyzetének javítására. Mervyn Thomas, a Christian Solidarity Worldwide igazgatója, azon aggodalmának adott hangot miszerint Pakisztánban a muszlim lakosság védelme és a keresztény lakosság kiszolgáltatottsága közti különbség egyre nagyobb méreteket ölt.

(Forrás: Zenit, ZG01081704)
A szerzetesek és az indiai demográfiai probléma
Új Delhi, India, augusztus 18.

Gujarat szövetségi államban a lakosság száma egyre nagyobb méreteket ölt. A szövetségi kormány megoldásként a születésszabályozást ajánlja: családonként csak két gyereket lehet világra hozni. Ezt a döntést a szerzetesek erősen kritizálták. Gujarat szövetségi államban jelenleg 50,5 millió ember él, 10 millióval több, mint 1991-ben. A lakosság számának növekedése eléri országos szinten az évi 22%-ot. A családonkénti két gyerek javaslata maguktól a hindu nacionalistáktól származik. Stanislaus Fernandez s.j., Ahmedabad püspöke, elutasította ezt a kezdeményezést. Hangsúlyozta, hogy ez a javaslat sérti a legalapvetőbb emberi jogokat és hozzáfűzte, hogy ellenzi az állam által mesterségesen felállított családmodellt, de továbbra is fontosnak tartja a családtervezést. Gregory Karotemprel, Rajkot püspöke, fontosnak tartja közös stratégiák kidolgozását, melyekkel az állam javaslataira reagálni lehetne. Cedric Prakash jezsuita atya hangsúlyozta, hogy a lakosság növekedésének megfékezése érdekében fontosabbnak tartja a nők komolyabb nevelését és a lakosság szemében még mindig tabuként kezelt szexuális kérdések feldolgozását. Prakash hozzátette, hogy az egyház csak a természetes úton történő családtervezést fogadja el.

(Forrás: Zenit, ZG01081702)
A svéd luteránus egyház veszti a híveit
Stockholm, Svédország, augusztus 20

A legújabb statisztikai adatokra támaszkodva közölt cikket a svéd egyház állapotáról az Aftonbladet újság. A svéd luteránus-evangélikus egyház 350.000 hívővel számol ma kevesebbet, mint 30 évvel ezelőtt. 1972-ben a lakosság 95,2 % vallotta magát az egyház tagjának. Ma ez az arány 82,9 %-ra csökkent. A hívőknek csak 1,7 %-a jár templomba.

(Forrás: Zenit, ZG01081904)
Hollandia vallási helyzete
Utrecht, Hollandia, augusztus 20

Az elmúlt negyven év folyamán a katolikusok száma 5 millióról 5,2 millióra növekedett Hollandiában. Mégis, országos szinten, egy erős számbeli visszaesés tapasztalható. Az ország lakosságához viszonyítva a katolikusok számaránya 40 %-ról 33 %-ra esett vissza. Míg 1960-ban 2,7 millió hívő járult szentáldozáshoz, ez a szám 1996-ban alig érte el az ötszázezret. Ez gyakorlatilag egy 81 %-os visszaesést jelent.

A vallási gyakorlat hanyatlását a különböző ünnepeken való gyér jelenlét is mutatja (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, házasság). A vallási szakértők számára ezek az adatok nem meglepőek: José Sanders, a vallási statisztikákkal foglalkozó Katolikus Intézet professzora és Theo Schepens, a Tilburg-i Teológiai Fakultás egyetemi tanára, nyilatkozataikban az európai katolicizmus számbeli visszaeséséről beszélnek. A vallásukat gyakorlók számának visszaesése nem csak Hollandiára, hanem egész Nyugat-Európára jellemző. 1960 és 1996 között az évi keresztelések száma 108.000-ről 43.000-re (-62%), az elsőáldozók száma 98.000-ről 43.000-re (-54%), a bérmálkozók száma 79.500-ról 31.500-ra (-60%) míg az egyházi házasságok száma 35.500-ról 12.000-re (-60 %) esett vissza. Az egyetlen pozitív adat: az nagyobb egyházi ünnepek alkalmával évi 33.500-ról 39.000-re emelkedett a templomot látogatók száma. Ez egy 17 %-os növekedést jelent. Katolikus szociológusok szerint ez annak a ténynek köszönhető, hogy a vallási szférán kívül az emberek nem találnak más, alkalmasabb alternatívát ezen ünnepek megünneplésére.

(Forrás: Zenit, ZG01081903)
Keresztényellenes hangulat Indiában
Bombay, India, augusztus 21.

Mumbai indiai tartományban 17 katolikus intézet jutatta kifejezésre neheztelését a keresztényellenes cselekedetekért. Ivan Dias, Bombay bíborosa, nyílt levélben szólította fel India miniszterelnökét és elnökét, hogy vessenek véget a keresztények ellen irányuló, előre megtervezett, barbár támadásoknak. A püspök hangsúlyozta azt is, hogy Bharatiya Janata Party hatalomátvételétől kezdődően megnövekedett a kegyetlen keresztényellenes cselekedetek száma.

A többségében hindu Indiában a keresztények aránya alig éri el a 2,5 %-ot. India területén 17 millió katolikus él (1,7 %). A vatikáni Fides missziós hírszolgálat a elmúlt két év folyamán a keresztények és keresztény intézmények ellen elkövetett 200 erőszakos cselekedetről számolt be. Szélsőséges hindu alakulatok azzal magyarázzák tetteiket, hogy a keresztények sértik az ország érdekeit és felbontják a meglevő társadalmi rendet. A szerzetesek Indiából való kitiltására leginkább Bharatiya Janata Party törekszik. Agresszív támadásaikról úgy a Hinduk Világszövetsége, mint a Vishwa Hindu Parishad (VHP) csoportosulás híres.

(Forrás: Zenit, ZG01082003)
Héber nyelvre fordítják a Koránt
Kairó, Egyiptom, augusztus 21.

Az egyiptomi kormány bejelentette, hogy előkészületben van a Korán héber nyelvre való fordítása. Mahmoud Hamzi Zaqzouq kultuszminiszter ezzel a fordítással ki akarja zárni annak a lehetőségét, hogy a szent szövegeket hamisítva fordítsák le. A fordítás az egyiptomi kormány weboldalán is elérhető lesz. A kairói kormány az "iszlám ellenségeinek" nevez minden olyan ultraortodox hébert, aki a szent szövegeket meghamisítja. A legtöbb egyiptomi számára a héber-arab konfliktus gyökerei inkább vallási eredetűek, mint geopolitikai jellegűek.

Egyiptom reméli, hogy a fordítással tisztul Izrael számára a "Dschihad" (Szent Háború) fogalma, amely eddig számos félreértésre adott okot.

(Forrás: Zenit, ZG01082103)
Hindu-keresztény dialógus Indiában
Új Delhi, India, augusztus 24.

Keresztény és hindu vezetők találkoztak Új Delhiben, hogy nyílt dialógussal orvosolják a kialakult feszült vallási helyzetet- közölte a Vatikáni Rádió. Indiában keresztények aránya alig éri el a 2,5 %-ot. Az utóbbi időben számos misszionárius szenvedett üldöztetést. Az a hír terjedt el róluk, hogy erőszakkal térítik keresztény hitre az indiai hindukat. Az indiai püspöki kar nyilatkozata szerint sikerült felvenni a dialógust a Rashtriya Swayamsevak Sangh nacionalista hindu csoportosulással. K. Sudarsan az RSS szóvívője hangsúlyozta, hogy Indiában tisztelik a kisebbségek vallási felfogását és a hindu tanítás a vallási toleranciát hirdeti. A Vatikáni Rádió pozitívan értékelte az új dialógus felvételét.

(Forrás: Zenit, ZG01082308)
Tanulmány: összefüggés az öngyilkosság és az abortusz között
Modena, Olaszország, augusztus 24.

A Modena-i egyetem egyik tanulmánya arra hívja fel az olvasóközönség figyelmét, hogy összefüggés van a nők öngyilkossági kísérlete és az önkéntes abortusz közt. Angelo Cagnacci és Annibale Volpe kutatók a két jelenség közötti közvetlen és közvetett kapcsolatról számolnak be. A Human Reproduction szakfolyóiratban közölt tanulmány 500.000 abortusz-esetet dolgoz fel az 1995 és 1998 közötti intervallumban. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a különböző évszakokban történő abortálások ritmusa és az öngyilkossági kísérletek száma egymással összefüggésben van. Az összekötő kapocs a depresszió. Családi odafigyeléssel és a baráti kör aktív részvételével lehetne csökkenteni az önkéntes abortuszok számát. A tanulmány arra is kitért, hogy a hivatalosan engedélyezett abortusz fellendíti az öngyilkossági mutatót, ugyanis az abortusz törvényesítése nem fogja csökkenteni az öngyilkosságok számát. Legfontosabb gyógyszer mindkét esetben a depresszív hangulat leküzdése. A tanulmány rövid összefoglalója a www.humrep.oupjournals.org weboldalon található.

(Forrás: Zenit, ZG01082402)
Orosz nyelven követheti a kazahsztáni és az örményországi pápai látogatást Oroszország
Vatikán, augusztus 29.

Még tart az ukrán látogatás utóhatása, amikor II. János Pál két olyan újabb országba tervezi látogatását, melyek a szovjet tömbről szakadtak le. Kazahsztánban a pápa meglátogatja a kommunista éra áldozatainak emlékművét. Ezt az országot ugyanis Moszkva deportálási műveletekre használta fel. Kazahsztán 15 millió lakosa akkora területen él, mint az Európai Unió. A lakosság 47 %-a muzulmán, 44 %-a ortodox és 2%-a protestáns. A katolikusok erős üldözésnek voltak kitéve, ezért számuk ma alig éri el a száznyolcvanezret. Négy püspök, 59 pap, 62 szerzetesnő, 37 plébánia, 30 szegényeket segítő központ szerepel a statisztikai adatok közt. Az ország muszlim főmuftija is pozitívan kezelte a pápalátogatás előkészítését és néhany javaslatát is előterjesztette. Látogatása alatt II. János Pál először fog oroszul megszólalni Ázsia területén. Oroszország a látogatás minden részletét élőben láthatja.

(Forrás: Zenit, ZG01082903)
Burundiban egy templom vált brutális gyilkosság színhelyévé
Bujumbura, Burundi, augusztus 30.

Három embert (köztük egy 11 éves és egy 16 éves gyereket) Makabma provinciában brutálisan lemészároltak. A menekülők hiába reméltek menedékre találni egy templom falai között. A dráma okozója a Hutu-lázadók egyik csapata volt, akik egy katonai központ közelében levő templomot támadtak meg. A templomban körülbelül száz ember keresett előlük menedéket. A térségben egyre jobban eluralkodik a félelem. 1993 óta folyik véres harc a hatalmon levő Tutsi népcsoport és a felkelő Hutuk között. Az egy évvel ezelőtti béketárgyalás mindmáig nem tudta elnémítani a fegyvereket.

(Forrás: Zenit, ZG01083006)
Vissza a kezdőlapra