Elfogadta a parlament a hatásköri törvényt

Pozsony. A parlament tegnap elfogadta a sürgõsséggel tárgyalt hatásköri jogszabályt, a törvény a közigazgatási reformcsomag egyik leglényegesebb eleme, 2002. január 1-jén lép hatályba.

ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS

Mind a 136 jelenlévõ képviselõ szavazott: 80 kormánypárti (köztük 15 MKP-s) igennel, a független Jirko Malchárek, Marta Podhradská (HZDS) és Eva Slavkovská (SNS) nemmel voksolt, az ellenzék, valamint a Polgári Konzervatív Közösségbe (OKS) tömörülõ négy független képviselõ (Frantisek Sebej, Ján Langos, Peter Osuský és Peter Tatár) az ugyancsak független Jozef Tuchyòával együtt tartózkodott.

A községi önkormányzatoknak a közutakkal, vízgazdálkodással, adminisztrációval és anyakönyvezéssel, a szociális juttatások rendszerével, a területfejlesztéssel és építési rendszabályokkal, a környezetvédelemmel, az oktatás- és egészségüggyel kapcsolatos meghatározott államigazgatási hatásköröket utalják át, a megyei önkormányzatoknak e területeken kívül az egészség- és közlekedésügy, civilvédelem, a múzeum- és könyvtárügy, továbbá a népmûvelés terén adnak át kompetenciákat. A törvény érvényesítésével kapcsolatos leggyakoribb aggály az, hogy a hatáskörök gyakorlásához a kormány eredetileg 50-70 milliárd koronát kívánt elõirányozni, az öszszeg azonban várhatóan a 11 milliárdot sem haladja majd meg.

Augusztus 25-i udvardi határozatában az MKP OT e törvény szeptember végéig való elfogadását jelölte meg a kormányban maradás legfontosabb feltételeként. A múlt heti elsõ olvasatú parlamenti vita után a tervezetet véleményezõ hat parlamenti bizottság módosító javaslatait a kijelölt közigazgatási bizottság e hét keddre összegezte és értékelte, majd saját ajánlásával együtt 94 pontban terjesztette elõ a tegnapi szavazásra. Ezen kívül 32 képviselõ is javasolt módosításokat, így azok együttes száma a kétszázat is meghaladta. A szavazás elõtti második olvasatú vitában nem egész három munkanap alatt az összesen 47, többségében HZDS-es képviselõ felszólalását több mint másfélszáz hozzászólás kísérte.

A parlament jóváhagyta Bárdos Gyula frakcióvezetõ az MKP nevében és valamennyi kormánypárt támogatásával benyújtott kiegészítõ javaslatát a nemzetiségi színházak ügyében. Így a törvény konkrétan tartalmazza, hogy a leendõ megyei önkormányzat az eperjesi ukrán-ruszin Alexander Duchnovic és a kassai roma Romathan Színház mellett a két magyar: a komáromi Jókai, illetve a kassai Thália Színház mûködését is köteles biztosítani. A kiegészítéssel valamennyi kormánypárt egyetértett.

A parlament ma a többi reformtörvényt kezdi tárgyalni második olvasatban, ezekrõl valószínûleg csak az MKP által szabott szeptember végi határidõ után döntenek, mert a képviselõk egy csoportja holnap a strasbourgi Európai Parlament ülésére utazik. (korp)

Mikulás Dzurinda miniszterelnök: "A közigazgatási reform ezután már visszafordíthatatlan. ‘89 óta ez a legnagyobb reform, amelynek véghezvitelére Szlovákia készen áll. Merem állítani, az átruházott hatáskörök terjedelmét illetõen a rendszerváltó államok élére álltunk. A koalíció újra egységes, kikerült a nyári hónapok válságából.

Gyurovszky László (MKP): A törvény megfelel az MKP elképzeléseinek, és megfelel a kormány által elfogadott koncepciónak is. Kis szépséghibája, hogy a járási hivatalokat nem szünteti meg, ez azonban nem kérdõjelezi meg a törvény egészének reformszellemét. A kormánykoalíció egységesen szavazott a módosítójavaslatok esetében, hogy a törvény ne kerüljön veszélybe.

Kvarda József (MKP): Ha a törvény nem is olyanra sikerült, mint amilyet elképzeltünk három éve, látnunk kell, hogy pillanatnyilag a kormánykoalíció erre volt képes. Szlovákiában – értem alatta Csehszlovákiát is – ennyi hatáskörrel még nem rendelkeztek az önkormányzatok. Az önkormányzatiság szempontjából ez komoly lépés elõre. (kor, lpj)
 

MEGKÉRDEZTÜK

Bárdos Gyulát, a Magyar Koalíció Pártja frakcióvezetõjét

Miért fontos, hogy a hatásköri törvény külön cikkben foglalkozik a kisebbségi színházakkal?

A nemzetiségi színházak jövõje és sajátos helyzete miatt. Ezt a sajátos helyzetet a törvénynek is tükröznie kell, hogy a megyei önkormányzatok ne szüntethessék meg õket egy tollvonással. Fontos, hogy a kompetenciatörvény név szerint említi mind a négy kisebbségi színházat. Pillanatnyilag enynyit tehetünk, az igazi megoldás az lenne, ha a kisebbségi kultúrák támogatásáról külön jogszabály rendelkezne.

Kezdeményezik egy ilyen törvény kidolgozását?

1998 óta szorgalmazzuk. Sajnos nem volt meg a politikai akarat, ezért is fontos a mostani eredmény. Hiába voltak és vannak külön jogszabályra vonatkozó elképzeléseink, a 15 magyar képviselõ nem tudja megszavaztatni a parlamentben. A választási idõszak végéig elõállunk ezzel az elképzeléssel. Ha nem tudunk megegyezni a koalíciós partnerekkel, hogy kormány-, illetve közös koalíciós javaslatként a parlament elé terjesszünk egy ilyen törvényt, akkor az MKP külön, önálló javaslatként nyújtja majd be a tervezetet. (sza)

Vissza a kezdõlapra