Módosító javaslat
Dr. Áder János Úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján “A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény módosításáról” szóló T/4570. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő:

A törvényjavaslat 12 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Gyvt. 20. §-a a következő új (5)-[(7)](8) bekezdéssel egészül ki:

(8) Ha a 19. §-ban meghatározott feltételek fennállnak, emelt összegű kiegészítő családipótlék jár annak a nyugdíjas nagyszülőnek vagy más nyugdíjas hozzátartózónak, akit a gyámhatóság a gyermek gyámjául rendelt ki, és aki a nyugellátáson kívül más rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Az emelt összegű kiegészítő családipótlék összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

Indokolás

A gyermekvédelmi törvény nem adott kellő támogatást azoknak a gyámoknak, akik többnyire vérségi kötelék miatt vállalkoztak a gyám szerepre, és a gyermek ellátására mindössze nyugdíjuk áll rendelkezésre. Mivel az elmúlt években a gyermekellátásokban az adókedvezmények egyre nagyobb szerepet játszanak, a társadalmi igazság megkívánja, hogy az ebből adómentességük miatt nem részesülő nyugdíjasok ezen rétege kiemelt összegű családipótlékot kapjon.

Budapest, 2001. szeptember 5.
 

Dr. Surján László 
Fidesz MPP
Koltai Ildikó
 Fidesz MPP
Vissza a kezdőlapra