Parlamenti napló
2001. szeptember 4.
Interpelláció

A szocialisták önkormányzati ingatlan vásárlásának szándékáról

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Ughy Attila, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszter úrhoz: "30 milliós MSZP-s pártház 'kalapozásból'" címmel. Tessék, képviselő úr!

UGHY ATTILA (Fidesz): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Budapest XVIII. kerületében a Magyar Szocialista Párt vételi szándékát jelezte az általa 2000. január 1-jétől bérelt önkormányzati tulajdonú ingatlanra, ami az Üllői út 337. szám alatt található. A helyi rendelet szerint az elidegeníthető helyiségeket a képviselő-testület jelöli ki. A testületi döntést megelőzően a polgármesteri hivatal két értékbecslést készíttetett. Az Inkez Bt. 29 millió forintról, a Formap Bt. pedig 37,5 millió forintról adott ingatlan-értékbecslést; azonban a képviselő-testület elé augusztus végén egy 29,8 millió forintos eladási árat tartalmazó határozati javaslat került, kiegészítve egy a helyi rendeletben szereplő, különös méltánylást lehetővé tevő kedvezményes fizetési feltétellel. E kedvezmény alapján a szerződéskötés időpontjában csupán a vételár 50 százalékát kell kifizetni, a fennmaradó 50 százalék törlesztésére hároméves lehetőséget biztosít ez a módosító javaslat. Az önkormányzat egyébként e méltányos kedvezménnyel eddig még csak és kizárólag olyan esetekben élt, amikor a vevő személye köztiszteletnek örvendő kerületi közéleti személyiség volt vagy a kerület fejlődéséért, hírnevéért sokat tevő szervezet vagy vállalkozás.

A képviselő-testületi ülésen arra a kérdésre, hogy milyen forrásból kívánják a helyi szocialisták a 30 millió forintos összeget előteremteni, a "majd kalapozunk" válasz hangzott el. A szavazásnál felmerült egyébként még egy probléma, ez pedig az adásvételt kezdeményező szocialista elnök érintettsége a kérdésben. E feltevést a jegyző elutasította, mondván, a kerületi Szocialista Párt elnöke személyében nem érintett az ügyben, ami egyébként azért szomorú, mert a szavazási arányokat tekintve, amennyiben a kezdeményező nem vett volna részt a szavazásban, abban az esetben minősített többség hiányában elutasították volna a javaslat elfogadását. (Csurka István közbeszól.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Feltételezem, a párttörvénnyel nem összeegyeztethető az, hogy adott párt egy helyi szervezete tulajdont szerezzen. A pártok gazdálkodásáról szóló törvény szerint kedvezményes bérleti díj nem állapítható meg a pártszervezetek helyi szervezetei számára sem. Mindez analóg módon legalábbis szerintem feltételezi azt, hogy ugyanez az adásvételi szerződések tekintetében is igaz. Azt sem tudom elképzelni, hogy milyen jogszerű kalapozás lehetséges a pártok számára, amelynek során közel 30 millió forintot tud egy helyi szervezet összegyűjteni, nem beszélve arról, hogy az így összegyűjtött pénzt milyen módon lehet egy párt gazdálkodásában jogszerűen elkönyvelni és a polgárok számára láthatóvá tenni, hogy a gyanú árnyéka se vetülhessen az adakozókra.

Ezek alapján kérdezem miniszter urat, hogy ebben a konkrét esetben tekinthető-e érintettnek az ingatlan megvételét kezdeményező kerületi szocialista szervezet elnöke. A második kérdésem pedig az, hogy egy önkormányzat képviselő-testülete kimeríti-e a szándékos vagyonvesztés fogalmát (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), ha egy ingatlan értékesítésénél a meglévő két értékbecslésből saját politikai szervezete anyagi előnyhöz juttatása érdekében az alacsonyabb összegűt veszi figyelembe. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Kontrát Károly államtitkár úr válaszol. Tessék, államtitkár úr!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A képviselő-testület információink szerint augusztus végén tárgyalta a XVIII. kerületi MSZP-szervezet ingatlanvásárlási ügyét, a Fővárosi Közigazgatási Hivatalhoz a tárgyalás jegyzőkönyve még a mai napig nem érkezett el, ezért annak törvényességi ellenőrzését a mai napig nem végezhette el.

Az ön által feltett két kérdésre a következő választ adom. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. §-a szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A törvény konkrétan nem definiálja a személyes érintettséget. Ez lehetséges abban az esetben is, ha a települési képviselő valamely szervezetet képvisel és azt közvetlenül érinti az ügy. A képviselő személyes érintettségéről és kizárásáról a képviselő-testület jogosult dönteni. A kizárás nem kötelező, de nyilvánvaló, hogy a Szocialista Párt kerületi szervezetének elnöke nem nevezhető elfogulatlan képviselőnek ebben az ingatlaneladási ügyben.

A második kérdésére: az önkormányzati törvény, tehát az 1990. évi LXV. törvény 19. §-a kimondja, hogy a települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit. Ez a törvényi kötelezettség, valamint az ésszerű gazdálkodás követelménye, a jó gazda gondossága azt kívánja az önkormányzat vezetőjétől, a képviselő-testület valamennyi tagjától és magától a képviselő-testülettől, hogy az ingatlan értékesítése - tekintet nélkül a vevő személyére - az önkormányzat szempontjából minél kedvezőbb feltételekkel történjen.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és bízom abban, hogy válaszomat elfogadja. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ.

UGHY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt kell hogy mondjam, ez az ügy sokkal súlyosabb és sokkal messzebbre mutat annál, mint amilyennek az első pillanatban látszik. Engedjék meg, hogy szocialista képviselőtársam egyik szombati cikkéből idézzek. Hegyi Gyula képviselőtársam azt írja szombaton, hogy akarnak-e önök olyan országban élni - és akkor én itt saját magam folytatom, hogy akarnak-e önök olyan országban élni -, ahol (Dr. Avarkeszi Dezső: Kezet csókolnak a miniszterelnöknek.) olyan önkormányzati képviselők és olyan önkormányzati testületek, elsősorban sajnos ebben az esetben baloldali irányultságú testületek vannak, amelyek korábbi saját vagyonpolitikai irányelveiket, a saját döntéseiket semmibe veszik. Hiszen itt vannak a jegyzékben azoknak az ingatlanoknak a nevei, amelyeket nem lehet eladni, és az az ingatlan szerepel rajta, amit most a múlt héten eladtak. Szerepel a saját rendeletükben, nem adhatták volna el, tehát a saját maguk döntéseit húzzák keresztül és veszik semmibe, pusztán saját önös érdekek szempontjából.

Akkor arról én már nem is beszélek, hogy honnan gyűlik össze 30 millió forint kalapozásból, vagy hogyan tud összegyűlni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi a felszólalási idő leteltét.) Én nagyon szeretném hinni azt, hogy Budapest XVIII. kerülete és Vecsés között, különösen az MSZP-szervezetek szempontjából (Közbeszólások az MSZP soraiból: Idő, idő!) csak és kizárólag földrajzi közelség létezik.

A választ elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Vissza a kezdőlapra