Rogán Antal
a Bauer-Eörsi ügyvédi irodárólROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Aki az elmúlt hetekben nyomon követte a sajtónak az ellenzéki politikusok megnyilvánulásairól szóló híradásait, az tisztában van azzal, hogy az MSZP és az SZDSZ megkezdte a választási kampányt. (Derültség és moraj az ellenzéki pártok soraiban.)

Olyan kampány kezdődött, ahol a baloldali ellenzék szerint minden eszköz megengedett. Mivel a jóérzésű parlamenti képviselők többsége nem járult hozzá ahhoz, hogy az Országgyűlés a választási kampány eszköze legyen, kezdetét vette a lépcsőházi parlamentarizmus. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Jaj!) Mivel a gyermekek után járó adókedvezmények, a minimálbér emelését (Bauer Tamás: A Fidesz-kormány volt a lépcsőházban!) és a magyar gazdaság fejlesztését szolgáló Széchenyi-tervet vagy éppen a diákhitelt, valamint a zsebszerződések elleni fellépést az ellenzéki szavazók többsége is támogatja, az ellenzék ideológusai szerint az ellenzéknek más eszközöket kell keresnie: azaz, mivel a miniszterelnök kormányzati teljesítményén fogást találni nem sikerült (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Oh yeah!), a miniszterelnök családját kezdték el támadni.

Sajnos azt kell mondanom, tisztelt képviselőtársaim, mindez világos jele annak, hogy az MSZP és az SZDSZ közös választási kampánya a hátralévő esztendőben a gyűlölködésre, a gyűlöletkeltésre épít majd. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Gyalázat!) A gyűlöletkampánynak, miként hajdan a szocializmus építésének, most is vannak élharcosai. Bauer Tamás képviselő úr és Eörsi Mátyás képviselő úr vélt erkölcsi tekintélyük teljes latba vetésével vezetik a miniszterelnök családja ellen irányuló támadást. Az a Bauer Tamás, akinek édesapja, Bauer Miklós érdekelt Eörsi Mátyás képviselő úr ügyvédi irodájában. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Szégyelld magad! - Dr. Répássy Róbert: Ti szégyelljétek magatokat! - Moraj. - Az elnök csenget.) Abban az ügyvédi irodában, tisztelt képviselőtársaim, amely 1994 és '98 között, a Horn-Kuncze-kormányzás idején, akkor, amikor Eörsi Mátyás képviselő úr az MSZP-SZDSZ-kormány külügyi államtitkára volt, az ÁPV Rt.-vel kötött különféle szerződésekből több tízmillió forint hasznot húzott évente. (Dr. Répássy Róbert: Ti szégyelljétek magatokat! Az Eörsi-iroda megbízásai!) Ezekben a szerződésekben rendszeres volt a havi 400 ezer forint átalánydíj (Dr. Répássy Róbert: Most szégyelljétek magatokat!), és mindemellett még, mindezen túl legalább óránkénti 35 ezer forintos óradíj megállapítása is. (Felzúdulás a kormánypárti sorokban. - Szita Károly: Képtelenség!) Én személyesen legalább öt ilyen szerződésről tudnék beszámolni önöknek. Ezekből már kiszámítható az a bizonyos több tízmillió forint, amiről beszélek.

Mindezen túl az ÁPV Rt.-nek van olyan ingatlancége, amely ingatlancégnél az ingatlanok eladásából, de nemcsak eladásából, hanem átértékeléséből is sikerdíjat kapott az ügyvédi iroda, Eörsi Mátyás képviselő úr és Bauer Miklós ügyvédi irodája. (Szita Károly: Most kiabáljatok!) De lehetne mondani olyan állami céget is, amelynek egyetlen perben történő képviseletéért 25 millió forint ütötte szintén 1994 és '98 között ennek az ügyvédi irodának a markát. (Közbeszólás az MDF soraiból: Most már nem megy ilyen jól! - Közbeszólások a Fidesz soraiból: Most kiabáljatok!)

Mi kivetnivalót lehetne találni ebben? Talán leginkább azt, hogy közkeletű volt az ÁPV Rt. vezetői között, köztudomású tény, hogy az ÁPV Rt. egyes vezetőit utasították arra, hogy Eörsi Mátyás ügyvédi irodájával szerződést kell kötniük. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Az szép! - A képviselő úr apja is!)

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezek után joggal merül fel az emberben az a kérdés, nem az utóbbi években elszenvedett, illetve elvesztett megbízások következtében őket ért anyagi veszteség-e az a személyes motiváló erő, amely Eörsi és Bauer képviselő urak személyes dühét vezérli. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Így van! - Sasvári Szilárd: Eörsi és Bauer - mi van a családi kasszában?)

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy hete az MSZP frakcióvezetője, Nagy Sándor képviselő úr és Pokorni Zoltán, a Fidesz elnöke vitatkozott egymással a Magyar Televízió Aktuális című műsorában, és ott Pokorni Zoltánnak arra a felvetésére, miszerint az MSZP szavazói is túlnyomórészt az MSZP-vel ellentétben támogatták a minimálbér jelentős emelését, Nagy Sándor frakcióvezető úr azt találta mondani, hogy naná, hiszen normális emberek. Nem gondolják, tisztelt MSZP-s és SZDSZ-es képviselőtársaim, hogy ezek a normális emberek higgadt, emberi hangon előadott politikai érveket várnak önöktől is, gyűlölködés helyett?

Köszönöm szépen a szót. (Nagy taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Bogár László államtitkár úrnak, aki reagálni kíván az elhangzottakra.

DR. BOGÁR LÁSZLÓ, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy a bevezetőben picit elemelkedjek az ön által elmondottak síkjából; később persze oda szeretnék visszatérni. (Moraj az ellenzéki pártok soraiban.) Annál is inkább, mert úgy gondolom - ha szóhoz engednek jutni, akkor esetleg megpróbálom végigmondani -, hogy ha mondjuk, ötven-hatvan év múlva elkészül az első használható elemzés a rendszerváltozás első évtizedéről, akkor nagy valószínűséggel a szerzők a "rendszerváltozás" fedőnevű, meglehetősen zavaros folyamat szociálpszichológiai hátterének is komoly fejezetet szentelnek majd, bár azt hiszem, hogy mi, akik benne élünk ebben az első tíz-tizenöt évben, valószínűleg jobban szeretnénk, ha itt inkább szociálpszichiátriai elemzések, kórismertetés hangozna el. (Derültség a Fidesz soraiban.)

(Ezt azonban, azt gondolom, nyugodtan bízzuk...)

Azonban azt gondolom, nyugodtan bízzuk szép reményű utódainkra mindennek az eldöntését.

Ami azonban már most nagyon bizonyosnak látszik, az az, hogy a tisztelt szociálliberális ellenzék elmúlt hetekben, hónapokban indított politikai hisztériája valószínűleg igen fontos alfejezet lesz majd ebben a szociálpszichiátriai kórismertetésben. Ezzel a politikai hisztériával ugyanis sikerült elérni azt, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amelyet a pszichológia destruktív konfliktusnak, vagyis olyan romboló helyzetnek nevez, ahol mindenki tudja, hogy mindazzal, ami zajlik, mindenki veszít, de mindenki abban reménykedik, hogy ha ő többet és jobban tud ártani a másiknak, mint az neki, akkor ő valójában nyer. Azt gondolom, hogy nincs ennél rombolóbb és embertelenebb lélektani helyzet, amelybe emberi közösségek keveredhetnek. És azt gondolom, hogy e beláthatatlan veszélyeket felidéző és igen-igen komoly romboló kapacitással járó folyamat elindításáért vitathatatlanul a szociálliberális ellenzéket terheli a felelősség.

Felmerül azonban a kérdés persze - és teljesen természetesen -, hogy mi ennek az alapvető oka. Nos, a legvalószínűbb válasz az, és azt gondolom, hogy ez egy ellenzéki politikai alakzat részéről teljesen természetes, hogy mindenképpen meg akarják nyerni a következő választásokat. Ez önmagában természetesnek tekinthető; a baj azzal van, ha valaki mindenáron, értsd: bármilyen pusztítás árán akarja megnyerni a következő választásokat. S mivel azt gondolom, saját példáján okulva - egyébként nem alaptalanul - úgy gondolja, hogy ha az ő kormányzásának négy évét egy Tocsik Márta nevű emblematikus figura jelzi, tehát az egész időszakot áthatja a korrupció légköre, és úgy érzi, hogy ő is ebbe bukott bele, akkor teljesen logikusan gondolja úgy, hogy a kormány ezzel való meggyanúsítása és lejáratása lesz a legmegfelelőbb eszköz a következő választások megnyerésére. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban. - Közbeszólások: Úgy van!)

Nos, azt kell mondanom, hogy ez ügyes; a logika hibátlan, a dramaturgia rafinált és a technika is ügyes, de azt hiszem, itt stílszerűen Kornis Mihály: Apa győz című novellájából idézhetném, hogy "gyerekek ajvéból jelentik, ez nem fog menni." Mégpedig azért nem fog menni, két okból sem fog menni. Az egyik nagyon kézenfekvő, hogy tudniillik a gyanúsítások teljesen alaptalanok, vagyis vádjaikat összekeverik vágyaikkal (Derültség a kormánypártok soraiban.), és azt gondolom, hogy ez semmiféleképpen nem vetít gyümölcsöző jövőképet önök elé. A másik pedig az, hogy a lejáratáshoz bizonyos hiteles személyiségekre volna szükség, és - ó, fájdalom! (Derültség a Fidesz soraiban.) - sajátos történelmi okok folytán ebben, azt gondolom, önök bizonyos hiányt szenvednek. (Taps a kormánypártok soraiban.) Itt van mindjárt a Rogán képviselő által említett Eörsi képviselő úr is. Azt gondolom, hogy ahhoz a listához nincs mit hozzátenni, az önmagáért beszél, és ezért aztán azt gondolom, aligha hiheti bárki, hogy az erkölcs eme Grál-lovagjai fogják most ezt a kormányt megtanítani arra, hogy hogyan kellene erkölcsösen politizálni.

Valójában tehát itt inkább arról van szó, hogy mindezzel a folyamattal a tisztelt ellenzék egyre mélyebben hajtja bele közállapotainkat ebbe a bizonyos romboló konfliktusnak nevezhető folyamatba. Azt gondolom, mindnyájunk alapvető érdeke volna az, hogy kikeveredjünk ebből a zsákutcából, hogy véget érjen az, amit Pokorni elnök úr gyűlöletbeszédnek nevezett, és azt hiszem, ehhez arra van szükség, hogy az ellenzék felhagyjon a kormány lejáratására irányuló stratégiájával, hiszen ezeket ő maga sem gondolja komolyan (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), sem a vádakat, sem azt, hogy morális állapota bárminő alapot szolgáltathatna az ítélőbírói szerepre.

Köszönöm a figyelmet. (Nagy taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban. - Tirts Tamás: Bravó!)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 51. § (5) bekezdése alapján megadom a szót Bauer Tamás képviselő úrnak személyes érintettség címén kétperces hozzászólásra. (Zaj és felzúdulás a Fidesz soraiban.) Figyelmet kérnék!

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nagyon tisztelem Rogán képviselő urat azért, hogy volt annyi bátorsága, hogy az én jelenlétemben mondja el azt, amit mondott. Pokorni Zoltánnak nem volt ennyi bátorsága, és ő az én távollétemben mondta ezt el Kőszegen a televízióban. (Zaj a Fidesz soraiban. - Közbeszólások: Miért vagy bent?)

Ezen túl azonban azt kell mondanom, tisztelt képviselőtársaim, hogy Rogán képviselő úr téved. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Nem, nem! - Sasvári Szilárd: Miért? Többet kaptatok vagy kevesebbet?) Amikor Eörsi Mátyás képviselőtársam kormánypárti képviselő lett, vagyis mi kormányra léptünk, akkor Eörsi Mátyás felfüggesztette ügyvédi tevékenységét. (Felzúdulás, moraj, derültség a Fidesz soraiban. - Közbeszólások: Jaj!) Az egész négyéves időszakban Eörsi Mátyás, ahogy ez elő van írva, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejelentette, hogy ügyvédi tevékenységét szünetelteti. (Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Csak a papa maradt! - Az elnök a csengő megkocogtatásával inti csendre a képviselőket.) Abban az egész négyéves időszakban az Eörsi és Társai Ügyvédi Iroda tevékenységéhez nem volt köze, semmilyen befolyása nem volt arra (Felzúdulás a Fidesz soraiban. - Közbekiáltások: Ajjaj! - Alakítunk egy rész-vizsgálóbizottságot!), hogy az Eörsi és Társai cég milyen ügyleteket, milyen ügyeket intéz. Az a vád, amit Rogán képviselő úr itt elmondott, közönséges hazugság. (Felzúdulás a Fidesz soraiban.)

Másodszor: apámnak, Bauer Miklósnak, aki az Eörsi és Társai Ügyvédi Iroda tagja volt, semmilyen olyan ügye mint ügyvédnek, aminek az ÁPV Rt.-hez bármiféle köze lett volna, nem volt. (Zaj a Fidesz soraiban. - Közbeszólások a Fidesz soraiból: Neem! Neem!) És talán azt is tudhatná Rogán képviselő úr, de majd ügyvéd kollégái fölvilágosítják, hogy egy ügyvédi irodában a pénzügyi elszámolások külön-külön folynak. Azokból az ügyekből, amelyek az ügyvédi irodának az ÁPV Rt.-vel voltak, apámnak, Bauer Miklósnak semmiféle jövedelme, haszna nem volt. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Peersze! Peersze! - Akkor miért az Eörsi ügyvédi irodájában... - Sasvári Szilárd: Vizsgáljuk ki!)

Harmadszor: azt a kérdést viszont, hogy Orbán Viktor családjának van-e haszna azokból a döntésekből (Dr. Répássy Róbert: Elnök úr, ez nem személyes megtámadtatás! - Nagy zaj és felzúdulás a kormánypártok soraiban.), amelyeket a miniszterelnök hozott (Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Üljön le! - Elnök úr, vonja meg a szót! - Ez nem személyes megtámadtatás! - A távollétében!? - Balczó Zoltán Bauer Tamásra mutatva: Ezt kint a folyosón!), azt vizsgálóbizottság vizsgálná ki, ha nem lenne Orbán Viktor olyan gyáva (Nagy felzúdulás a kormánypártok és a MIÉP soraiban.), hogy nem mer megjelenni vizsgálóbizottság előtt.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban. - Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Meg kell vonni a szót, elnök úr!)
 
 
 
 

Vissza a kezdőlapra