Kormánygarancia a Malévnek

ELNÖK: Soron következik tehát a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása és határozathozatala. Az előterjesztést T/5172. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány mondatban indokoljam, miért kerül sor ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztésére.

A biztosítótársaságok a múlt csütörtökön világviszonylatban felmondták a polgári légi járműveknek a terroristacselekményeket is magába foglaló háborús biztosítását. Ennek következtében hétfő éjféltől 50 millió dollárra szállítják le a háborús kockázati biztosítások kártérítési határát az eddigi 1 milliárd dolláros összegről. Mivel a kétoldalú nemzetközi légügyi szerződések, az úgynevezett codesharing megállapodások, valamint a lízingszerződések többnyire a szokásos 1 milliárdos biztosítást írják elő, továbbá egyes nemzeti légi forgalmi hatóságok a leszállási engedélyt ilyen biztosítás meglétéhez kötik, ezért a biztosítások ügyében létrejött megállapodás híján több jelentős európai társaság is arra kényszerülne, hogy ne indítsa el járatainak többségét, mert nem rendelkeznének megfelelő biztosítással, illetőleg nem tudnák kifizetni a megemelt biztosítási díjtételeket.

Ezért született olyan döntés az európai pénzügyminiszterek legutóbbi, szombati ülésén, amely alapján egy közös megállapodás jött létre, mely szerint a kormányzatok fedezeti, azaz viszontbiztosítást adnak a légitársaságoknak azon esetre, amikor a biztosítók nem fedezik vagy csak nagyon drágán a háborús kockázatokat. A kormánygaranciát mindössze egy hónapra vezetik be, de ha a helyzet indokolja, meghosszabbíthatják. A cél mindenképpen az, hogy mielőbb helyreálljanak a normális piaci viszonyok, vagyis a légi közlekedési vállalatok segítség nélkül is megálljanak a lábukon.

Ezt azzal kívánom kiegészíteni, tisztelt képviselőtársaim, hogy a légi járműveket a Malév Rt.-nek bérbe adó lízingcégek azt szabták a bérleti szerződés fenntartásának feltételéül, hogy fenn kell tartani a teljes biztosítási fedezettséget a háborús cselekmények, gépeltérítés és egyéb hasonló jellegű események vonatkozásában is. A Malév Rt.-nek ennek tisztázását 2001. szeptember 24-én 23 óra 59 percig kell megoldania a gépet lízingbe adó társaságokkal.

Tisztelt Ház! Ennek alapján született ez a törvénymódosítás, és a házbizottságban konszenzus jött létre a megoldás formai és tartalmi elemeit illetően. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat az indítvány támogatására. (Taps a kormánypártok soraiban.)

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Elég nehéz helyzetet teremtett számunkra az üzleti biztosítók viselkedése, hiszen ez rendkívül kellemetlen helyzetet teremtett a Malév Részvénytársaság számára. Egyébként sem könnyű helyzetben érte a Malévet az üzleti biztosítóknak ez a döntése, még akkor sem, ha ez nem csak kizárólag a Malévra vonatkozott.

Mi az egyórás költségvetési bizottsági ülést követően folyamatosan arra törekedtünk, hogy ebben a lehetetlen helyzetben törvényes, alkotmányos megoldást találjunk arra vonatkozóan, hogy a kormány kötelezettségvállalása valóban törvényes legyen. Éppen ezért örülünk annak, hogy végül a kormány belátta, hogy országgyűlési határozati javaslattal nem lehet ilyen kötelezettségvállalásra megtenni a nyilatkozatát. A törvény nemcsak azért szükséges, mert egyébként az államháztartási törvényből ez következik, hanem arra is szükség volt, hogy egyértelműen fogalmazzunk, hiszen ha megnézik tisztelt képviselőtársaim, akkor a törvényi szöveg jelentősen más, mint amit az országgyűlési határozati javaslat tartalmazott.

A költségvetési bizottsági ülésen is elmondtam, most is el kell mondjam, hogy ellentmondásban van a törvényi szöveg az indokolással, hiszen a törvényi szöveg most egyértelművé teszi azt, hogy ennek a kötelezettségvállalásnak az időtartama 30 nap, de az indokolásban benne van az, hogy "amely szükség esetén meghosszabbítható". A költségvetési bizottsági ülésen az ott részt vevő közigazgatási államtitkár úr elmondta, hogy elképzelhető, hogy 30 nap után is valamilyen lépésre rákényszerül a kormányzat. Mi abból indultunk ki, hogy ezt az ellentmondást valamilyen módon fel kell oldani, továbbá a Malév Rt. elnöke a frakcióvezetőkhöz intézett egy levelet, amelyben a következőket írja: "Tisztában vagyunk azzal, hogy a Malév a korábbi évek során felhalmozódott problémák miatt egyébként is jelentős állami tulajdonosi segítségre szorul. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy az elmúlt hónapokban megfogalmazott és megkezdett, a napokban a kormány által is elfogadott átfogó átalakítási programunk és ennek keretében a küszöbönálló szövetségesi csatlakozásunk reális esélyt kínál a kilábalásra."

Most tehát arra van szükség, hogy világos képe legyen az Országgyűlésnek a Malév pénzügyi, gazdasági helyzetéről. Ezért mi azt javasoltuk a költségvetési bizottságban, hogy még egészítsük ki ezt a törvényjavaslatot azzal, hogy a kormány 2001. október 30-áig az Országgyűlés elé terjeszti a Malév pénzügyi, gazdasági helyzetéről készített jelentését.

Ezzel, tisztelt képviselőtársaim, lehetővé válna az, hogy ha továbbra is különleges helyzet fog előállni október végén, akkor mi már ne úgy hozzuk meg a döntésünket, hogy nem vagyunk tisztában a Malév pénzügyi, gazdasági helyzetével, hanem egy megalapozott, bölcs döntést tudjunk meghozni, hiszen a 30. nap után nem ugyanaz lesz a helyzet. Akár az üzleti biztosítótársaságok szerződést fognak kötni, akár nem, mindenesetre ugyanazokkal a feltételekkel biztos nem fognak szerződést kötni, mint amilyen feltételeket most felmondtak.

Éppen ezért én azt gondolom, hogy akkor járunk el felelősen, ha rövid időn belül áttekintjük a magyar légitársaság pénzügyi, gazdasági helyzetét. Borzasztóan sajnálom, hogy a bizottsági ülésen a bizottság többsége nem támogatta ezt a javaslatot.

A konstruktivitásunkat bizonyítva nem nyújtunk be módosító javaslatot, csak azért, hogy minél előbb döntés születhessen a törvény elfogadásáról, viszont el kell hogy mondjam, hogy bár szerettük volna jó szívvel támogatni ezt a törvényt, de így teljes mértékben jó szívvel nem fogjuk tudni támogatni a kormány e javaslatát. Minden esély megvolt arra, hogy konszenzusos döntés szülessen. Sajnálom, miniszter úr, hogy ebben nem tudtak partnerek lenni, pedig olyat kértünk, ami egyébként is már az önök rendelkezésére áll, és nem került volna sok időbe ezt az országgyűlési képviselőkkel megosztani.

Köszönöm, elnök úr, a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! A Fidesz-Magyar Polgári Párt álláspontja határozott és világos: érdekünk az, hogy a következő időszakban, már holnap reggel is a gépek felszállhassanak, továbbra is folyamatosan biztosítsák a személyszállító forgalmat mind a Malév, mind a partnerei számára, Ferihegy életben tartása, működésének folyamatossága érdekében.

Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy megtalálták a frakciók azt az eljárási rendet, amely szerint most szavazhatunk. De fontosnak tartjuk azt is, nyugodtan mondhatom, hogy az MSZP és az SZDSZ részéről megfontolják akár a Font Sándor által, akár az általam elmondott érveket. Reméljük, megváltoztatják a javaslatukat, hiszen valóban nem a Malév jövőbeli kérdését kell eldöntenünk, ha ez most véletlenül nem kapná meg a többséget, gyakorlatilag utána nem lesz miről dönteni. Tehát a Malév és Ferihegy jövője szempontjából döntő kérdés ez, hogy egyáltalán lehessen majd később bármilyen áttekintésről, pénzügyi helyzetről, jövőről beszélni. Ezért mi azt gondoljuk, hogy felelősségteljes döntést jelent majd minden frakció, a képviselők számára, hogy e törvénymódosítás révén - még egyszer mondom - a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság megkapja a nemzetközi menetrend szerinti légi közlekedés folyamatosságát azáltal is, hogy készfizető kezességet vállal.

Valóban nagyon nagy teher, hiszen 950 millió USA dollár nagyon nagy összeg. Nem mindennapi ez a helyzet, erre egy kormány, egy költségvetési törvény nem készülhet fel. Ezért ez az egyetlen megoldás van, amit ma az asztalunkra helyezett a pénzügyminiszter úr, illetve a kormány. Ezért mi továbbra is azt kérjük, hogy gondolják meg még egyszer és támogassák, hiszen ha ez a döntés nem születik meg, nem szállhatnak fel a gépek Ferihegyről, aki nem szavazza meg, amellett szavaz, hogy a Malév ne tudjon részt venni a nemzetközi légi közlekedésben. Ezt nem akarhatjuk, ez össznemzeti érdek!

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Vissza a kezdőlapra