Parlamenti napló
2001. szeptember 25.
Napirend előtt
Az úthálózat bővítéséről

ELNÖK:Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Domokos László frakcióvezető-helyettes úr, a Fidesz képviselője, "A Széchenyi-terv gyorsforgalmi úthálózatának kibővítéséről" címmel. A képviselő urat illeti a szó.

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A kormány nyári üléseinek egyikén foglalkozott a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének és építésének jelenlegi helyzetével és jövőbeni fejlesztési lehetőségeivel. Az közismert és a média tudósításaiban is hallhattuk, hogy a kormány kifejezte azon szándékát, hogy jelentősen kibővíti a gyorsforgalmi úthálózat építési programját. Ennek kapcsán a Fidesz részéről szeretném bátorítani a kormány az irányú hasznos és pozitív törekvését, amely ennek a jövőbeli lehetőségeinek a kitágítását célozza. Tehát amiről most beszélni szeretnék, tisztelt hölgyeim és uraim, és ami a térségnek, amely az érdekeit képviselni a parlamentbe küldött, a legfontosabb, hogy a kormány szándéka kiterjessze az építkezéseket olyan utakra is, amelyekre már nagyon régen várnak az emberek, a vállalkozók és a helyi közösségek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Az útfejlesztés elengedhetetlen eszköze a gazdaság fejlesztésének, a fejlődés előtt álló térségek felzárkóztatása és a munkahelyek teremtése érdekében. Különösképpen így van ez azokon az országrészeken, amelyeket itt a parlamentben vidéknek szokás nevezni. Tények bizonyítják, hogy a megépült autópályák 20 kilométeres sávjában megélénkül a gazdasági élet, megtelepszik a tőke, nő a munkalehetőségek száma. Igen ám, de mi van a 21. kilométer után? Mi történik azokon az országrészeken, amelyeket nem érintenek a helsinki folyosók, amelyek távol esnek a meglévő és tervezett autópályáktól is?

A híradások és az előzetes információk alapján a kormány, szándékai szerint, a meglévő utak felhasználásával úgynevezett feltáró gyorsforgalmi úthálózatot szándékozik kialakítani ezeken az országrészeken is a Széchenyi-terv kereteinek a bővítésével. Mindez azt jelenti, hogy az országnak azon részein, amelyek távol esnek az autópályák nyomvonalától, a városokat elkerülő gyorsforgalmi út épül, azon lehet eljutni majd az autópályákra is. Régi szükséglete ez a vidéken élőknek, a vállalkozók, az autóstársadalom, a vidéki emberek jogos igénye. A nevükben is kérem a kormányt, hogy ha a gazdaság állapota lehetőséget ad a szándékok megvalósítására, döntésével orvosolja ezt a régi problémát, és találja meg rá a szükséges forrásokat is.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány kedvező döntése esetén az országnak ezek a fejlődésre váró területei is bekapcsolódhatnak az ország végkeringésébe. Ennek hatására egyenletesebben terülhet szét a beáramló működő tőke, csökkenhetnek a gazdasági különbségek és a szociális feszültségek. Egy másik fontos érv, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy gazdaságpolitikai szempontból az útfejlesztések kiterjesztése újabb erőforrásokat vonhat be a gazdaságba. A gyorsforgalmi út felpezsdíti olyan térségek gazdaságát is, amelyek ez ideig kisebb mértékben járultak hozzá a gazdaság növekedéséhez.

Összegezve: a feltáró gyorsforgalmi utak építése, vagyis az útfejlesztés kiterjesztése a fejlődni kész térségekre kedvezően hat mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Ez a kedvező hatás közvetlenül a térség és az ország számára is egyaránt jelentkezik. Mindez olyan évtizedes problémákat enyhíthet, mint a térségek közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenség. Különösen fontos ez egy olyan térségben, tisztelt hölgyeim és uraim, amely Európa egyik legdrágább autópályájának árnyékában igyekszik bekapcsolódni az ország gazdasági vérkeringésébe. A Fidesznek az az álláspontja, hogy a Bokros-csomag után itt az ideje, hogy a Széchenyi-terv további fejlesztéseiről tárgyaljunk. Ebben kérem a kormány megerősítő válaszát.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: A kormány nevében Manninger Jenő államtitkár úr válaszol az elhangzottakra.

MANNINGER JENŐ közlekedési és vízügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ma már közismert, hogy a gyorsforgalmi utak és autópályák építése a gazdasági növekedés és a területfejlesztés szempontjából is elsődleges fontosságú. Az ország azon részein, ahol autópályák épültek a korábbi években, ott valóban megindult a gazdasági növekedés, és azok az országrészek, amelyek nem voltak ilyen szerencsések, úgy érzik, hogy hátrányba kerültek. Ezért tűztük ki azt a célt, hogy ezt feltétlenül ki kell egyenlíteni. A kormány és a közlekedési tárca tervének az a célja, hogy tizenöt év alatt olyan hálózat épüljön ki, hogy az ország minden részétől harminc percen belül elérhető legyen az autópálya. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az utazási idő csökken, hanem így az ország minden területére eljuthatnak a befektetők, és remélhető, hogy a gazdasági növekedés majd az egész ország területére kiterjed.

Korábban a fejlesztési tervek inkább csak az európai folyosók, a tranzitforgalom kiszolgálására koncentráltak - természetesen ezt továbbra is fenn kell tartani -, de látható, hogy most már elsősorban a területfejlesztést kell a legfontosabb célkitűzésként kezelni. Fejlesztési elképzeléseink között ezért az is szerepel, hogy ahol a teljes hálózat kiépítése nem lehetséges, a közeljövőben ott is igen komoly úthálózat-fejlesztéseket hajtsunk végre, a legkritikusabb szakaszokon, a főútvonalakon is megépítsük az elkerülő utakat, lehetőség szerint már gyorsforgalmi úthálózathoz illő paraméterekkel, így később azok bekapcsolhatók lesznek az országos hálózatba. Így került előtérbe a Békéscsaba-Szarvas közötti elkerülő út építése, amelynek az előkészítése folyik, a 4-es számú főútvonal négysávosra bővítése, valamint a 4-es számú főútvonalon elkerülő utak építése Törökszentmiklós és Hajdúszoboszló térségében.

Az említett építések azt fogják eredményezni, hogy ezek a területek is bekapcsolódhatnak, és ha még nem is autópályán, de jelentősen gyorsabban érhetők majd el az ország fontosabb részei. A fejlesztési elképzeléseinket eszerint alakítjuk tovább. Ezt megerősíti az is, hogy a most már valóban megindult autópálya-építések - mondhatni azt, hogy az országban egyszerre ennyi út és autópálya nem épült, és ezt mind magyar vállalkozók építik - arra serkentenek minket, hogy a programot átvizsgáljuk és lehetőség szerint továbbfejlesszük. Ennek a vizsgálata folyik a minisztériumunkban, és a 15 éves tervet elő fogjuk készíteni az előbb említett elvek alapján.

Megnyugtathatom a képviselő urat - és köszönöm észrevételeit -, hogy eszerint készítjük elő és folytatjuk a munkát, a források remélhetőleg rendelkezésre állnak és lehetőség lesz ennek a 15 éves tervnek a véghezviteléhez.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Vissza a kezdőlapra