Parlamenti napló
2001. szeptember 6.
Napirend után

Igen-e vagy nem? (Olimpia)

DR. WESZELOVSZKY ZOLTÁN (Fidesz)
DR. SZAKÁCS IMRE ifjúsági és sportminisztériumi államtitkár

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyûlés! Ugyancsak napirend utáni felszólalásra jelentkezett Weszelovszky Zoltán képviselõ úr, Fidesz, "Igen-e vagy nem?" címmel. Tessék, képviselõ úr!

DR. WESZELOVSZKY ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! Államtitkár Urak! Ritka jó helyzet, hogy friss örömet közölhetek az Országgyûléssel. Nem régebben ugyanis, mint szeptember 4-én vettem a hírt: a Fõvárosi Önkormányzat kitört az olimpiának már a gondolatát is megtorpantani szándékozó ellenszélbõl, és ülésén úgy döntött, támogatja a nyári olimpiai játékok Budapest helyszínnel való megrendezésének gondolatát. Alaposan áttanulmányozva az ülés idevonatkozó határozatait, kiemelhetõ, hogy miben nyilvánul meg ma ez a támogatás. A tömörítés okán csak a fontosabb motívumokat sorolom.

1. A Fõvárosi Önkormányzat felkéri a fõpolgármestert, hogy mûködjön együtt a kormánnyal, legyen tagja meghívás alapján az olimpiai pályázat elõkészítõ bizottságának, létesítsen folyamatosan információs kapcsolatot a bizottság, a kormány és az önkormányzat között, a bizottságban képviselje a fõváros és a lakosság érdekeit.

2. Az önkormányzat arra is felkéri a fõpolgármestert, hogy a problémák folyamatos áttekintése és értékelése érdekében állítson fel szakértõi munkacsoportot.

3. Mûködjön együtt és egyetértésben az olimpiát kezdeményezõ kormány és a pályázat megnevezését adó fõváros.

4. Az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy az olimpia megrendezéséhez társadalmi konszenzus szükséges, méghozzá "a fejlesztések idõben közeli terheit leginkább viselõ nemzedékek és a hasznát késõbb élvezõ fiatal nemzedékek között, valamint a terhekkel és hasznokkal leginkább érintett fõvárosi térség és az ország más térségeiben élõ állampolgárok között". Mindez kiváló törekvés - csak hát nem a teljes igazság. A támogatást igenlõ és azt sugalló szövegek között észre kell vennünk az ott megbúvó szavakat, félmondatokat, netán tételes kijelentéseket, melyek - mondjuk úgy - a tagadás szellemét hordozzák vagy következményeikben válhatnak azzá. Itt sem élhetek a mélyebb szövegelemzés lehetõségével, csak néhány utalással mutathatok rá arra, hogy mire gondolok, például a következõ feltételekre és ellentmondásokra.

Feltételként állítja az önkormányzat a fõvárosi tömegközlekedés normatív állami finanszírozási rendszerének bevezetését rövid megvalósítási határidejû országgyûlési döntés alapján - de nem világos-e, hogy a fõváros tömegközlekedése nem az olimpia függvénye? A fõváros tömegközlekedése ma olyan tragikus helyzetben van, mint azt naponta megtapasztalhatjuk, hogy annak okát az elmúlt sok-sok év eseményeiben, illetve önmagában kellene keresnie, és országgyûlési döntés és olimpiai perspektíva nélkül is minél hamarabb kellene megoldania.

(17.10)

A Fõvárosi Önkormányzat az olimpia gondolatát a felvetés szintjén veszi tudomásul. Ez gyenge alap a támogatáshoz - de be kell látnunk, hogy a 2001. év szeptemberének elején az olimpia gondolata valóban felvetés szintjén van. Ez esetben azonban ezzel ellentmondó az az önkormányzati és a fõpolgármester által a sajtóban is hangoztatott követelmény, hogy minderre ügydöntõ vagy véleménynyilvánító népszavazást kell kezdeményezni. Nem kell jóslat hozzá, csak logikus következtetés, hogy egy ilyen körülmények között lebonyolított népszavazás csak negatív eredményre vezethet, hiszen a szavazás nagymértékben a tervezettségtõl és a tájékoztatástól függ, és ma ezek a feltételek még nem állnak rendelkezésre.

Az olimpia megrendezésének komoly szándékát bizonyítandó, a Fõvárosi Önkormányzat szerint "még ebben az évben meg kell születniük az ennek a feltételeit megteremtõ, felelõs kormányzati és egyéb döntéseknek". De aligha elképzelhetõ, hogy még ebben az évben, azaz a hátralévõ két-három hónap alatt megszülethetnek a kívánt, felelõs kormányzati és egyéb döntések.

Összefoglalva: abban reménykedhetünk, hogy a fõváros egyre szorosabban áll majd a kreatív, alkotó munkát inspiráló olimpiai gondolat mellé, hogy a játékok érdekében - mint azt az ókori kardalok zengték - "a munka s az áldozat egyre karöltve küzd, hogy elérje célját".

Ennek megtapasztalása fogja mai röpke örömünket kiteljesíteni. Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselõ úr. A kormány nevében dr. Szakács Imre államtitkár úr fog válaszolni. Tessék!

DR. SZAKÁCS IMRE ifjúsági és sportminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Való igaz, hogy az olimpia rendezésének gondolata, illetõleg tulajdonképpen a pályázat ennek a rendezéséhez, miután bekerült a köztudatba, azóta nagyon sokfelé téma. Különbözõ felmérések és közvélemény-kutatások alapján a magyar polgárok jelentõs része jó ötletnek tartja és támogatja a rendezés megpályázását. Azt gondolom, hogy szerényebb képességgel megáldott politikusok is fel tudják mérni az ilyen közhangulat jelentõségét, és azok a kezdeti ellenállások, illetve olyan kezdeti hangok, amelyek fantazmagória vagy õrültség szintjére próbálták a bejelentést levinni, pár nappal a bejelentés után elhallgattak, és a közvélemény-kutatási eredmények, illetõleg az emberek fogadtatása, az ötlet fogadtatása után õk is a támogatók közé álltak be.

Ilyen szempontból azt gondolom, ez teljesen természetes, hogy egyfajta nemcsak társadalmi egység alakul ki a pályázat mellett, hanem azon túlmutató politikai egység is, hiszen korábban a Magyar Szocialista Párt elnöke is támogatólag nyilatkozott az olimpia pályázatáról, illetõleg a Szabad Demokraták Szövetsége is, és természetesen a MIÉP is úgy nyilatkozott, hogy ez egy jó, támogatható gondolat és ötlet. Nemcsak azért, mert emögött egyfajta nemzeti egységet lehet felsorakoztatni, és mint tudjuk jól, erre nagy szüksége van a magyar polgároknak, hanem amiatt is, mert mindenki, aki egy kicsit is belegondol egy ilyen pályázatnak a jövõjébe és a mélységeibe, tudja jól, hogy ebbõl bizony nagyon sokat profitálhat az ország, nagyon sokat profitálhat az a város, amelyik a rendezõje - és mint ilyen, természetesen Magyarország tekintetében ez csak a fõváros lehet.

Ha megnézzük Szöultól kezdõdõen, hogy igazán egy-egy olimpia rendezésének ki a nyertese, akkor jól láthatjuk, hogy az a város, amely a rendezési jogot elnyeri. Olyan fejlesztések történnek ugyanis ezen a területen, amelyek nemcsak a sportlétesítményeket érintik, hanem természetes módon az egyéb szolgáltatásokat is, akár a szállások, a szállodai kapacitások tekintetében, a szórakoztatóipar és természetesen a közlekedés tekintetében is, hiszen nem elég, hogy gyönyörû szép, egyébként a sportvilág csodálatát, elismerését kivívó sportlétesítményeink vannak, ahhoz az is szükségeltetik, hogy amikor a sportolók mozognak az olimpia ideje alatt, egyik helyszínrõl a másikra mennek a nézõk, akkor olyan infrastruktúra szolgálja ki õket, amellyel gyorsan és kényelmesen eljuthatnak a céljukhoz. Ezek a feltételek minden egyes eddigi olimpiánál megtörténtek, úgyhogy ha - bár én nem tudok - egy fõvárosi vezetõ fejével gondolkodnék, akkor kimondottan kívánatosnak tartanám egy ilyen olimpia megrendezését, hiszen ez maga után vonná a fõváros közlekedésének fejlesztését is.

Valószínû, hogy e gondolatok mentén és a politikai szembenállás, a napi politikai acsarkodások és rövid távú politikai érdekek félretételével döntött így a fõváros többsége. Tudom jól, hogy a fõvárosban, az ott ellenzékben lévõ pártok kezdettõl fogva támogatták ezt a felvetést és az ötletet.

Azért azt el szeretném mondani a képviselõ úrnak, hogy ez a felvetésnél azért több, bár mindenki úgy gondolja, hogy a miniszterelnök úr lausanne-i, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál tett látogatásával merült fel ez az ötlet. Ez nem így történt. Ez a kormány nem az a kormány, ahol a kormányfõ egy felvetését, mondjuk, a nyugdíjasok reptetését bedobja; az ifjúsági és sporttárca már jóval ezt megelõzõen megkezdte az erre való felkészülést, felmértük a lehetõségeket, beszereztük az elõzõ olimpiákat rendezõ városoknak és olimpiai bizottságoknak a véleményét, egyeztettünk a Magyar Olimpiai Bizottság vezetõivel, és így sikerült egyébként azt az egységet kialakítani, ami mára felállt, hogy a kormány is, a Magyar Olimpiai Bizottság is és akkor a rendezõ városként belépõ fõváros is egyöntetûen tudja támogatni ezt a pályázatot.

Bízzunk benne, hogy ez így egy sikeres pályázat lesz. (Taps a Fidesz soraiban.)

Vissza a kezdõlapra