Az SZDSZ Netpárt levele Gyulay Endréhez


Nyílt levéllel fordult az SZDSZ Netpárt Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspökhöz, annak napokban kiadott körlevelével kapcsolatban.

"Tisztelt Püspök Úr!

Az egyházmegye püspökeként Ön egy körlevelet adott ki a választási előkészületekkel kapcsolatban, amelyről a politikai napilapok is beszámoltak. A körlevélben azt hangsúlyozza, hogy a választási kampány közeledtével az egyházmegye katolikusai nem maradhatnak tétlenek, pártok keresése, ajánlása helyett azonban imádkozással, vezekléssel készüljenek. A körlevélhez mellékelt fohászkodásminta alapján lehetséges egy olyan fohász is, miszerint: "Mentsd meg nemzetünket az önző, csak magára építő szélső liberális gondolkozástól, és adj előtted hódoló és segítségedre építő vezetőket".

A fentiekkel kapcsolatban az alábbi kérdésekre várják a Szabad Demokraták Szövetsége NetPárt szervezetének hívő és nem hívő tagjai az Ön válaszát:

1. Az országgyűlési választásokon politikai pártok indulnak. Melyik politikai párttal azonosítja azt az életszemléletet, filozófiai irányzatot, amelyet mint szélső liberálist a mintafohászatban a nemzettől távoltartandónak ítél? Helyesen értelmezzük-e az idézett fohász szövegét, amikor úgy véljük, hogy Ön egyenlőségjelet tesz a liberális felfogású polgár, és a csak magára építő, szélsőséges gondolkodású ember közé, akitől a nemzetet meg kell menteni?

2. Mint Magyarország egyetlen liberális pártjának tagjai, amelytől szélebbre nem található sem parlamenti, sem azon kívüli liberális politikai erő, mint ennek az országnak állampolgárai kérdezzük Öntől, hogy a mintafohászatban szereplő kitételben miért alkalmazza a liberális jelzőt? Nem gondolja-e, Püspök Úr, hogy ezzel a gesztussal Ön megsérti a hívő liberális szavazók ezreinek vallásos meggyőződését, s hogy a nemzet olyan nagyságait söpri le a magyar történelem asztaláról, mint Kossuth, Eötvös József vagy Bibó István? Mennyiben tartja ezt összeegyeztethetőnek egyháza főpapjaként az alkotmányban deklarált lelkiismereti és vallásszabadsággal?

3. A körlevél nem szól azokról az ordas eszmékről, amelyek mind jobban érzékelhetőek országunkban és amelyek sokakat töltenek el aggodalommal. Ön szerint a katolikus híveknek nem azért kellene fohászkodniuk, hogy a jövőre esedékes választásokon ne kaphasson támogatást kirekesztő életszemléletű erő, hogy ne lehessenek olyan vezetői népünknek, akik a fasizmushoz közeli nézeteket vallanak, hirdetnek, vagy nem emelik fel szavukat ezen nézetek hirdetőivel szemben? Ön szerint körlevelében nem kellene-e figyelmeztetnie az egyházmegye híveit, hogy a politikai antiszemitizmus, amelynek nap mint nap tanúi lehetünk, súlyosan fenyegeti hazánk izraelita vallású hívőit, zsidó származású polgártársainkat, és mint ilyen támadja az állampolgári jogegyenlőség elvének gyakorlatát, következésképp sérti a nemzet józanul gondolkodó többségének önérzetét és méltóságát? Nem következne-e egy ilyen figyelmeztetés a múlt tanulságaiból, már csak a katolikus egyház sokat hangoztatott történelmi felelősségéből adódóan is?
...

Szeretnénk, ha a nyilvánosság előtt közösen tudnánk tisztázni, hogy hívők és nem hívők számára melyek a legnagyobb veszélyek a mi közös társadalmunk életében.

Budapest, 2001. szeptember 4.
Üdvözlettel: dr. Gyekiczki András SZDSZ NetPárt ideiglenes ügyvivője."

Vissza a kezdőlapra