Isten a családot választotta...

Az öröktől fogva létező Isten a teremtéskor az állatvilág és a nagy természet mellett – magához hasonló – embert is alkotott. Férfinak és nőnek teremtette, s megbízást adott, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, vagyis hozzák létre a családot.

Amikor a bűnbe esett embert föl akarta emelni önmagához, a családot választotta, hogy emberi testet ölthessen. A betlehemi kisded egy egyszerű názáreti családban született és nevelkedett. Ezzel mintegy megszentelte a Föld összes családját. Minden keresztény családnak tudomásul kell vennie, hogy isteni megbízatásuk van és szent az a kis közösség, amiben élnek. A házasság szentségében Isten munkatársaivá avatja a férfit és nőt, hogy az élet továbbadásában segítségére legyenek. Isten segítséget kér az embertől, nem mintha nem találna más megoldást is, de oly nagyra becsüli az embert, hogy földre szállásakor magára vette a mi természetünket, kivéve a bűnt.

Erre a megtestesülésre készültünk az advent folyamán és ezt ünnepeljük karácsonykor. Az évente megismétlődő ünnep nem merülhet ki a puszta ajándékozásban és jókívánságok hangoztatásában, hanem komolyan kell vegyük a családra vonatkozó isteni megbízatást, és adjunk lehetőséget, hogy a betlehemi Kisded, aki ma is keresi a helyet, ahol megszülethessen, a mi családunkba térhessen be és foglalja el mindnyájunk szívét. Hogy ez valóra válhasson, szűnjön meg a türelmetlenség, a szeretetlenség a családtagok között. A szülőnek legyen ideje gyermekével foglalkozni, s a gyermekek adják meg a szülőnek járó tiszteletet, még akkor is, ha már felnőttek.

Szent Lukács följegyzése szerint a gyermek Jézus a názáreti családban engedelmes volt szüleinek, növekedett korban és bölcsességben.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak kegyelmekben gazdag karácsonyt és áldásos, békés új esztendőt.

DERZSY ANDRÁS
Hargita Népe (Csíkszereda)


 


Vissza a kezdőlapra