ET-állásfoglalás a csángó kisebbségi kultúra védelméről
A romániai Moldvában élő csángómagyar kisebbség kulturális hagyományainak védelméről adott ki állásfoglalást az Európa Tanács miniszteri bizottsága. Szorgalmazta az anyanyelvi oktatás támogatását és a csángó nyelvű istentiszteletek biztosításának lehetőségét, s ennek kapcsán üdvözölte a Szentszéknek a csángó kisebbség anyanyelvű hitoktatását és lelkipásztori ellátását célzó törekvéseit.

    A strasbourgi székhelyű páneurópai szervezet végrehajtó testülete szerdai döntésében az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének a romániai csángók helyzetéről készített júniusi ajánlását erősítette meg. A kérdésben született állásfoglalást a miniszteri bizottság oktatási, kulturális és sportbizottsága készítette elő és terjesztette végleges formájában a testület elé.

     Perényi János nagykövet, a strasbourgi magyar ET-képviselet vezetője az MTI-nek adott tájékoztatásában - az illetékes bizottság elnökeként - értékelte a csángó kisebbségi kultúra elismeréséről született miniszteri bizottsági döntést. Kiemelte, hogy a határozat úttörő jelentőségű, amennyiben első ízben teremtette meg a csángó anyanyelvi oktatás megoldásához szükséges feltételeket.

     A nagykövet külön hangsúllyal említette a miniszteri bizottság döntésének azt a megfogalmazását, amely szerint a testület "bízik abban, hogy a Szentszék a romániai helyi egyházi hatóságokkal és kormányzati tényezőkkel fenntartott kapcsolataiban figyelemmel kíséri a felvetett kérdést, amennyiben ez érinti a csángók vallásos életét". Ez remélhetőleg lehetővé teszi, hogy a csángók liturgikus nyelve polgárjogot nyerjen az istentiszteleteken - állapította meg a nagykövet.

     Mint Perényi János ezzel kapcsolatban emlékeztetett: az ET-ben megfigyelői státussal rendelkező Vatikán a parlamenti közgyűlés ajánlásainak jelentőségét felismerve konstruktívan együttműködött a döntés előkészítésében, s jelezte, hogy kész lépéseket tenni a romániai csángók magyar nyelvű vallásoktatási és lelkipásztori ellátásának szavatolására. A magyar nagykövet megítélése szerint e kérdés tekintetében áttörésről van szó.

     Az ET-testület állásfoglalása szorgalmazza, hogy abban az időszakban, amíg román alkotmány és oktatási törvény előírásaival összhangban kialakítják a megfelelő anyanyelvi oktatás hátterét, biztosítani kell az anyanyelvi képzést, a szükséges osztálytermeket és fizetett csángó anyanyelvű tanárokat a moldvai helyi iskolai intézményekben. Szükségesnek ítéli, hogy a csángó szülők tájékoztatást kapjanak a román oktatási törvényekről és azok alkalmazásáról az érintett nyelvek tekintetében.

     A strasbourgi döntéshozó testület hangsúlyosan állapította meg, hogy a kultúrák és nyelvek sokszínűsége értékes forrása a gazdag európai kulturális örökségnek. Ennek kapcsán felhívásban fordult a román és a magyar tudományos közösségekhez, ösztönözve őket, hogy az ET Európai Kulturális Konvenciójának szellemében működjenek együtt a kérdéssel összefüggő közös kutatásokban.

     A miniszteri bizottság egyben sürgette Romániát és a szervezet többi tagországait, amelyek még adósak e lépéssel: ratifikálják és léptessék érvénybe az ET által elfogadott regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját.

MTI
Vissza a kezdőlapra