Európa diáksága szerint a felsőoktatás emberi jog, nem piaci szolgáltatás
Az európai főiskolai és egyetemi diákszervezetek küldöttei Brüsszelben kinyilvánították, hogy a felsőfokú tanulmányokat emberi jognak tekintik, ami ezért nem kezelhető piaci szolgáltatásként, hanem megkülönböztetés nélkül mindekinek biztosítani kell az egyenlő hozzáférést.

    Az Európai Unió e félévi belga elnöksége keretében 37 ország diákszervezetének küldöttei, köztük a magyar Hallgatói Önkormányzatok Országos Központja képviselői három napon át tanácskoztak munkabizottságokban és plenáris üléseken Brüsszelben az európai főiskolai diákság közös problémáiról. Az ülésszakról kiadott Brüsszeli Diáknyilatkozatban hangoztatták, hogy az Európai Diákok Nemzeti Egyesületei (ESIB) tevékeny részese az felsőfokú tanulmányok EU által meghirdetett egységesítési folyamatának. Úgy vélik viszont, hogy ehhez nem elegendők oktatási, szerkezeti és intézményi reformok, hanem olyan demokratikus és nyitott oktatási rendszerre van szükség, amely mindenkinek biztosítja a hozzáférést a továbbtanuláshoz, s ehhez olyan diákjóléti környezetet teremt, amely biztosítja, hogy a diákok jó eredménnyel végezhessék tanulmányaikat, és tevékeny állampolgárokká váljanak. A felsőfokú tanulmányokhoz biztosítani kell mindenkinek a jó alapoktatást, a kiválasztási rendszernek pedig csak a megszerzett tudáson kell alapulnia.

     Az európai diákság küldöttei a nyilatkozatban komoly aggodalmukat fejezték ki az általános szolgáltatáskereskedelmi egyezményről (GATS) folyó tárgyalásokkal kapcsolatban, ami áruvá változtatná a felsőfokú oktatást, holott az emberi jog. Ugyanezen az alapon sürgették, hogy a diákjóléti rendszereket ne rendeljék alá a felsőfokú oktatás versengő felfogásának. Rámutattak, hogy az egyetemisták több ország egyetemein való tapasztalatszerzésének ma nemcsak a diplomák és tanfolyamok kölcsönös elismerésének hiányosságai az akadályai, hanem a fiatalok eltérő anyagi helyzete is, s ezek orvoslása nélkül a mobilitás csak az agyelszívás erősödését hozhatja magával. Az Európai Diákok Nemzeti Egyesületei tehát hangsúlyozták, hogy az európai felsőokatási rendszerek közelebb hozásának egyik kulcskérdése az egység szociális vonatkozásainak kidolgozása.

MTI
Vissza a kezdőlapra