Hóman Bálint történészt 50 év múltán Tasson újratemették
Hóman Bálint, a Népbíróság által 1946-ban háborús bűnösként életfogytiglanra ítélt, 1951-ben a Váci Fegyházban meghalt, egykori történész, akadémikus, politikus a váci rabtemető jeltelen sírjában megtalált földi maradványait szombaton a tassi református temetőben kísérték utolsó útjára, majd a Darányi-kriptában római katolikus szertartás mellett temették el.

    A temetésen a kormány több tagja is részt vett, így Dávid Ibolya igazságügy-miniszter, Rockenbauer Zoltán kultuszminiszter valamint Pálinkás József, az oktatási tárca vezetője.

     A ravatalnál Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök búcsúzott Hóman Bálinttól, majd Glatz Ferenc, az Magyar Tudományos Akadémia elnöke méltatta az egykori miniszter, tudós életútját.

     Elmondta: az 1885-ben született Hóman Bálint a középkori magyar történelem tudósa volt. Az 1930-as, 1940-es években több kormányban is helyet kapott, s vallás és közoktatásügyi miniszterként ő dolgozta ki a nyolcosztályos általános és a négyosztályos középiskola rendszert, amelynek nyomán nemzedékek sorának adatott meg, hogy a szegénység ellenére tanuljon, felemelkedjék.

     Számos történelmi témájú munkája közül kiemelkedik a Szekfű Gyulával közösen írt Magyar történet és a négykötetes Egyetemes történet. "Hóman Bálintnak a kutatónak, az író-történésznek sokat köszönhet a magyar nemzet. Politikusként is gondolkodó ember maradt és őszintén használni akart. Hogy ez sikerült-e, arról szakmai körökben ma is vitáznak" - húzta alá Glatz Ferenc.

     Hóman Bálint vallotta: az állam ereje és önállósága a nemzet megmaradásának alapja.

     Magyarország 1944-es német megszállásakor a volt miniszterek közül egyedül ő tiltakozott írásban e lépés ellen Veesenmayernél, Magyarország német uránál. Hóman egyformán elfogadhatatlannak tartotta a kommunista és a nyilas eszméket, amelyeket a nemzeti hagyományoktól idegen irányzatként kezelt. Elutasította a fajelméletet is, mondván: az emberiség egységes faj és ezen belül biológiai alapon semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni.

     1946-ban Hóman Bálintot németbarát politikájára hivatkozva a Népbíróság életfogytig szóló fegyházra ítélte - emelte ki az Akadémia elnöke. A pesti gyűjtőben börtönszótárt készített. 1949-ben a Váci Fegyházba szállították, ahol embertelenül bántak vele, a 130 kilós Hóman 60 kilóra fogyott le, s cukorbaja is úrrá lett rajta. A kegyetlenkedések következményeként 1951 júniusában 66 évesen halt meg.

     Hóman Bálint földi maradványait külföldön élő fia akaratára, rokona az egykori miniszter Darányi Kálmán családi kriptájába helyezték el.

MTI alapján
Hóman Bálint üdvözlő beszéde a Magyarok Világszövetsége megalakulásakor
Vissza a kezdőlapra