KISEBBSÉGI FIGYELŐ

HORVÁTORSZÁG
2001. december

Belpolitika

Horvát Valódi Megújhodás néven új politikai pártot alakított októberben Miroslav Tudjman. A néhai Franjo Tudjman elnök fia, aki korábban a horvát titkosszolgálatok vezetője volt, a Horvát Önazonosság és Jólét nevű szervezetet alakította át párttá. A pártelnök M. Tudjman az alapítás bejelentésekor kifejtette, hogy a párt alternatívája lesz a - szerinte illetéktelen és felelőtlen - jelenlegi hatalomnak és ellenzéki koalíciót próbál létrehozni annak megdöntésre. A párt célja az, hogy ismételten hitelt szerezzen az alapvető nemzeti értékeknek, valamint az, hogy gazdaságilag sikeres, modern horvát államot teremtsen. A következő választásokon a pártelnök a szavazattok 10-15 százalékára számít, amellyel a legerősebb ellenzéki erőnek számítana.

Október 28-án Pélmonostoron megalakult a Horvátországi Magyar Egyesületek Szövetsége (HMESZ), amely négy magyar szervezetet tömörít, a Horvátországi Magyarok Szövetségét (HMSZ), a Magyar Egyesületek Szövetségét (MESZ), a Horvátországi Magyar Tudományos és Művelődési Társaságot (HMTMT) és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségét (HMPSZ). Az új szervezet elnöke Jiihász Sándor, pélmonostori középiskolai tanár. Az alapításkor elhangzott, hogy a horvátországi magyar szervezetek nem egységesek, a Horvátországi Magyar Demokrata Közösség, amely szervezet a magyarság parlamenti képviselőjét is adja működése elkülönül a többitől. Míg jelenleg a HMESZ a magyar művelődési egyesületek 90%-át tömöríti, a szervezet célja az összes magyar szervezet összefogása.

Szántó Tibor, a horvátországi magyarok parlamenti képviselője szrbori felszólalásában (okt. 10-én) arra kérdezett rá, hogy miért nem teljesíti a kormány a Horvát-Magyar Vegyes Bizottság év elejei ülésén megfogalmazott kötelezettségeit. A képviselő elsősorban a horvát televízióban - az ország önállósulása óta szünetelő - magyar nyelvű műsor újraindításának időpontjára, valamint az eszéki rádió szerkesztőségének önállósulására vonatkozó kérdést tett fel. Szántó Tibor utalt arra, hogy a magyar kormány alig egy hónappal a vegyes bizottság eszéki ülése után, megállapította a vegyes bizottság határozatainak teljesítési határidőit, azonban a horvát részről a határidők eredménytelenül teltek el. Tonono Picula külügyminiszter válaszában biztosította a magyar nemzetiségű képviselőt, hogy a korány a közeljövőben tárgyalni fogja a vegyes bizottsági ajánlásokat.
 

Vissza a kezdőlapra