Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség közleménye
     Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség támogatja a kormánynak azon javaslatát, amely a felekezeteknek jutó költségvetési kiegészítést a népszámlálási adatok arányában osztaná el. Az IKSZ álláspontja szerint a Parlament elé terjesztett pénzügyi törvénycsomag méltányosabban kezelné a felekezetek finanszírozási rendszerét.

     Ugyanis a jelenlegi, az adózók által az egyházak számára felajánlott ún. egyszázalékos támogatási rendszer az állampolgárok szuverenitására és lelkiismereti döntésére hagyatkozik, mintegy a magánszférára hárítva a financiális támogatás felelősségét. megfeledkezik arról a tényről, hogy az egyházak a közélet számos területén önerőből vállalnak szerepet, mintegy kiegészítve és esetenként átvállalva az állam ilyen irányú tevékenységét.

     A vallási meggyőződésének elkötelezett állampolgár, aki képességei és lehetőségei szerint önállóan és felekezete tevékenységi területein belül egyszerre végez közhasznú munkát a társadalomban, joggal elvárhatja, hogy az állami vezetés méltányolja az egyházak társadalmi jelentőségű tevékenységét, s egyúttal részt vegyen a pénzügyi szükségletek biztosításában is.

     Az IKSZ elutasítja azon vezető ellenzéki politikusok véleményét, akik továbbra is kizárólag az állampolgárok akaratától tennék függővé az egyházak támogatását, hiszen az 0 százalék odaítélésében a meglévő méltánytalanság mellett változatlan keretek közt maradna fenn az a "lelkiismereti verseny", amely a következő dilemma elé állítja az adózott "kit részesítsek előnyben a többiekkel szemben?" Noha ez a helyzet nem szűnne meg, de számottevően mérséklődne.

     A kérdésben nyilatkozó ellenzéki politikusok szóvá tették, hogy a népszámlálásnál nem volt kötelező a vallási hovatartozásra adott válasz, minek következtében az adatok reálisan nem tükrözhetik a felekezetekhez ténylegesen tartozók körét.

     Az IKSZ ezzel szemben egyrészt rámutat arra, hogy a válaszadás a KSH előzetes adatai alapján nagyon magas volt (hozzávetőlegesen 90-95 százalékos), amely megbízható reprezentatív érték. Másrészt a vallási hovatartozásról információt nem közlő állampolgárok esetében figyelmeztet arra, hogy a lelkiismereti és vallási szabadság gyakorlásának következményeit mindenesetül viselni kell.

Vissza a kezdőlapra