Caritas Információs Iroda
INFOSENDER - elektronikus médiaközpont
Egyházpolitikai heti hírösszefoglaló, 2001.11.12
Hírek
Elemzés

Hírek

A Vatikán egyházmegyei rangra emeli a moldáviai apostoli kormányzóságot
Vatikán, november 1.

A Vatikán a Moldáviai Köztársaság területén október 27-én az apostoli kormányzóságot egyházmegyei rangra emelte. Az eddigi adminisztrátor, Anton Cosa megyéspüspöki rangot kapott. A korábbi szovjet rész-köztársaság 4,3 millió lakosából kereken 20.000 a katolikus. Tizenhét pap és egy állandó diakónus gondoskodik lelkipásztori ellátásukról, tizenegy plébániatemplomban és hét fílián. Az egyházmegyében a szerzetesnővérek száma 20, a kispapok száma pedig öt. Mint ismeretes, a Moldáviai Köztársaság kormányánál akkreditált apostoli nuncius azonos a budapesti nunciussal, továbbá a 2000. Vízkereszt ünnepén Rómában püspökké szentelt Anton Cosa jól beszél magyarul.

(Forrás, KNA - 11204)

II. János Pál 55 éve pap
Vatikán, november 8.

November 1-jén ünnepelte a pápa papságának ötvenötödik évfordulóját. Október 16-án volt pápaságának a 23. évfordulója. 1946. november 1-jén szentelte pappá Karol Wojtylat a krakkói Adam Sapieha érsekbíboros, magánkápolnájában. A bíboros a lehető leggyorsabban szerette volna pappá szentelni, ugyanis római tanulmányokra akarta küldeni. Wojtyla fiatal papként a krakkói székesegyházban celebrálta első miséjét, majd újabb három misét mondott: egyet a meghalt édesapjáért, egyet az édesanyjáért, egyet pedig az elesett testvéréért. Doktorátusa befejeztével 1948-ban egy szegény plébánia irányítását bízták rá, Krakkó közelében. Hét hónapon át egy sátorban lakott egyik paptársával. Vízvezeték, kanalizálás, áram nem állt rendelkezésükre.

Eddig 1284 személyt avatott boldoggá, 452 vértanút és 51 hitvallót pedig szentté. 23 éves pápasága alatt 95 külföldi útja volt, és 140 pasztorális látogatást tett Itália területén. A beutazott távolság megfelel a Föld és a Hold közötti távolság háromszorosának. 128 különböző országot látogatott meg; 552 napot, 10 órát és 25 percet tartózkodott összesen külföldön. Az USA-t és Lengyelországot hétszer, Franciaországot hatszor, Spanyolországot, Portugáliát, Brazíliát és Mexikót pedig négyszer látogatta meg. A húsz - zsinat utáni - szinódusból tizenötöt hívott össze, és vezetett le. Nyolc konzisztórium alatt 201 bíborost nevezett ki. Jelenleg a bíboroskollégium 179 taggal rendelkezik, amelyből 139-nek joga van a pápaválasztáshoz; a többi 40 tag 80 év feletti. A 179 jelenleg élő bíborosból 159-et II. János Pál nevezett ki, amelyből 121 potenciálisan megválaszthatja majd az utódát. A bíboroskollégiumot utoljára ez év májusában hívta össze. A katolikus egyház 4400 püspökkel rendelkezik világszerte. Ebből 3337-et Wojtyla nevezett ki (67%). A Szentszék 172 országgal, az Európai Unióval és a Máltai Lovagrenddel tart fenn diplomáciai kapcsolatokat. Különleges kapcsolata van az Orosz Föderációval és a Palesztin Felszabadító Mozgalommal.

(Forrás: Zenit, ZG01103103)

Kína: 18 hónap alatt a harmadik templomot rombolják le
Peking, Kína, november 6.

A Zhejiang tartomány (Kelet-Kína) kormánya 18 hónap leforgása alatt három katolikus templomot romboltatott le, az utóbbit Linjiayuan faluban. A Thaiföldön székelő UCA News katolikus hírügynökség jelentése szerint a falu lakosai október 1.- 7. között szabadságra mentek, hogy templomukat újraépíthessék. A kormány viszont újra leromboltatta az épületet. A templom lerombolását akkor rendelték el, amikor a hívők megtagadták a kommunista párt kontrollja alatt levő "patrióta-katolikus egyházhoz" való  csatlakozásukat.

(Forrás: Zenit, ZG01110608)

Új elnöke van a francia püspöki karnak
Lourdes, Franciaország, november 6.

Montpellier püspöke, Jean-Pierre Ricard lett a francia püspöki kar új elnöke. Elődje, a 63 éves Louis-Marie Billé bíboros, néhány nappal ezelőtt mondott le tisztségéről, mivel szervezetében rákos daganatot fedeztek fel orvosai. Az 57 éves Jean-Pierre Ricard Marseilles-ben született. 1993-ban lett Grenoble segédpüspöke, majd 1996-ban Montpellier püspökévé nevezték ki. Az újonnan kinevezett püspök, öt francia társával együtt, részt vett a szeptember 27. és október 30. között megtartott római püspöki szinóduson. Alelnökké az 58 éves Georges Pontier püspököt nevezték ki, aki 1996-tól La Rochelle püspöke.

(Forrás: Zenit, ZG01110607)

FAO: nemzetközi összefogás az éhezés ellen
Róma, Olaszország, október 6.

A terrorizmus elleni nemzetközi koalíció mellett szükséges lenne egy nemzetközi koalíciót szervezni az éhezés ellen is - hangsúlyozta Jacques Diouf, a FAO (Élelmezés és Földművelés Nemzetközi Szervezete) elnöke. Az indítványozás Johannes Rau német szövetségi államelnöktől származik, aki Rómában, a FAO 31. konferenciáján szólalt fel (November 2-13). Ez alkalomból Diouf egy nemzetközi mérleget mutatott be. Eszerint a világon 815 millió ember alultápláltságban szenved. Ebből 777 millió a fejlődésben levő országokban él; 27 millió azokban az országokban, amelyek már egy bizonyos fejlettségi  szintet tudtak elérni; 27 millió pedig az iparilag fejlett országokban.

A FAO elnöke arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy az 1996-ban összegyűlt államelnökök elhatározták az alultáplált emberek számának évi 22 millióval való visszaszorítását. Eddig csak évi 6 millióval sikerült ezt a tervet megközelíteni; ez "egy teljesen elszomorító eredmény" - így Diouf. Hogy az éhezést le lehessen győzni, ahhoz két fronton kell harcolni. Egyfelől jelen kell lenni a humanitárius katasztrófával küzdő vidékeken; másfelől ki kell emelni a szegénységbe süppedt lakosságot a passzív állapotból, és termelésre kell buzdítani őket. Diouf részletesen beszámolt a FAO tevékenységéről is. Szerinte az ENSZ egyetlenegy fiókszervezete sincs annyira rosszul finanszírozva, mint a FAO.

(Forrás: Zenit, ZG01110604)

II. János Pál: az Internet egyre fontosabb médium
Vatikán, november 6.

II. János Pál szerint az Internet a legfontosabb társadalmi kommunikációs eszközzé kezd válni. Külön Világnapot szentelnek majd 2002-ben ennek a tematikának - közölte sajtónyilatkozatában John P. Foley érsek, a Médiatanács elnöke. A pápa egyre inkább hangsúlyozza, hogy az Internet az a modern Areopágusz, ahol az evangéliumot hirdetni kell. Az Internet a "hálók hálója", amely iránt leginkább a fiatalok mutatnak nagy érdeklődést. A pápa kezdeményezését (az Internet világnapjára vonatkozóan) január 24-én fogják hivatalosan bejelenteni, Szalézi Szt. Ferenc napján. Ő ugyanis az újságírók védőszentje.

(Forrás: Zenit, ZG01110601)

Burundiban veszélybe került a békefolyamat
Bujumbura, Burundi, november 7.

Harmincötre tehető azon áldozatok száma, akik a múlt szerdai gerillatámadások következtében életüket vesztették Burundiban. Az ország több részén támadó gerillacsoportok a sok iskolás gyereket is elraboltak. 24 személy (közöttük 8 nő és 3 gyerek) vesztette életét Bururi tartományban (75 km-re a fővárostól), további 11 halálos áldozat van Ruyigi tartományban. A Felkelő Mozgalom katonái (FDD) egy iskolából raboltak el gyerekeket. A gerillákkal való összetűzésben négy katona - a hivatalos kormány hadseregének tagja - életét vesztette. A Burundi nemzeti egységéről szóló dokumentumot már 2000 augusztusában elfogadták és aláírták Arushában, 2001. november elsejétől pedig hivatalosan be is vezették. Ezzel a dokumentummal minden politikai párt egyetért, viszont nem mindegyik gerillacsoport fogadja el. Belső szakértők szerint a békefolyamatot hátráltató faktor Nelson Mandela politikája volt. Ő ugyanis annyira sietette az augusztusi egyezmény aláírását, hogy nem volt elég idő dialógus felvételre a különböző gerilla- alakulatokkal, akik aztán a maguk módján reagáltak. Békefolyamatról csak akkor lehet beszélni, amikor a kormány aktív dialógust folytat a gerillavezetőkkel, és integrálja őket a nemzeti egység politikájába. Az arushai egyezmény 18 hónapig a tutszik, 18 hónapig pedig a hutuk kezébe teszi a hatalmat. Ez a folyamat 2004-ig tartana, amikorra az első szabad választások időpontját tervezik. Eddig az időpontig a kormánynak a hutu gerillacsapatokat integrálnia kell. A folyamatra nemzetközi katonai alakulatok ügyelnek; ezek katonái Dél-Afrikából, Ghánából, Nigériából és Szenegálból származnak. Burundiban 1993 óta véres konfliktus robbant ki a tutszi és a hutu csoportok között. A konfliktusnak eddig 200.000 halálos áldozata volt.

(Forrás: Zenit, ZG01110705)

Kína: 18 kivégzés egy nap alatt
Peking, Kína, november 7.

Múlt kedden 18 embert vezettek Pekingben a kivégzőosztag elé - jelentette a pekingi Esti Újság. A cikk szerint reggel 9 órakor vezették az első tízes csoportot a kivégzés helyére. 15 perc múlva mind halottak voltak. A 23 éves Ma Jun válaszolt egy újságíró néhány kérdésére a kivégzés előtt. "Amikor még kicsi voltam, szívesen végignéztem a kivégzéséket. Sohase gondoltam volna, hogy egyszer én is oda kerülök." A második csoportban a legidősebb halálraítélt 30 éves volt. A többiek mind 22 és 23 évesen álltak a puskacsövek elé. Az Amnesty International szerint Kína bűnözésellenes kampányt folytat. Ennek következtében az április és július közötti időszakban 1800 kivégzést hajtottak végre. Az emberjogvédő szervezet szerint Kína ebben a néhány hónapban több embert kivégzett, mint a világ összes többi országa az utóbbi három évben.

(Forrás: Zenit, ZG01110707)

Az első kivégzés Új-Mexikóban 1960 óta
Santa Fe, USA, november 7.

Az amerikai püspökök kegyelmi kampánya ellenére november 7- én végrehajtották az  1960 utáni első kivégzést. Terry Clark (45) Roswell városban született. 1986-ban megerőszakolta, majd megölte az Artesiaból származó Dena Lynn Gore-t. Az áldozat szülei jelen voltak a kivégzésnél. "15 perc múlva Istennél leszek" - ezek voltak a halálraítélt utolsó szavai. Michael Sheehan, Santa Fe egyházmegye érseke Új-Mexikó több püspökével együtt kegyelmet kért az elitéltnek. A kegyelemkérést Gary Johnson republikánus kormányzó is, a Legfelsőbb Törvényszék is elutasította. Az USA-ban az emberek többsége a halálbüntetés mellett van. A politikai stabilitás megkívánja, hogy ebben a kérdésben a nép döntsön. A déli és a nyugati államokban a halálbüntetés nagy népszerűségnek örvend. A republikánus párt propagálja a szabad fegyverviselést és a halálbüntetést. E politika mögött nemcsak a hajdani bevándorlók pionírlelke húzódik meg, hanem egy ószövetségi mentalitás is. Az Új- Mexikóval határos Texas államban a jelenlegi amerikai elnök kormányzása alatt több kivégzést hajtottak végre, mint az összes többi szövetségi államban együttvéve. A demokraták többsége is a halálbüntetés mellet van. Annak idején Bill Clinton is propagálta a halálbüntetést. Az amerikai politikusok sok szavazatot veszíthetnek, ha a halálbüntetés eltörlése mellett nyilatkoznak. Az egyetlen moderáltan konzervatív társadalmi erő, amely nyíltan elítéli a halálbüntetést, a katolikus egyház.

(Forrás: Zenit, ZG01110711)

Caritas: embercsempészet folyik Európában
Prága, Csehország, november 11.

A migrációval foglalkozó Caritas Európa-fórum az idén az embercsempészet és az emberkereskedelem megállítására összpontosít. Hozzávetőleges becslések szerint évente félmillió ember lépi át az Európai Unió határait. Ezen bevándorlók nagy részét vagy embercsempészek hozzák be, vagy bűnszervezetek kereskednek velük. A nők vannak leginkább kiszolgáltatva ennek a kereskedelmi ágnak. "Mindazok, akik üldöztetések elől menekülnek, ezen az úton számos újabb veszélyeknek vannak kitéve, mivel nincs egy jól kidolgozott védelmi rendszer számukra" - jelenti a Caritas.

(Forrás: Zenit, ZG01111104)

Elemzés 
Indonéziában egyre veszélyesebb kereszténynek lenni
Jakarta, Indonézia, november 9.
Zenit, Fides

Indonézia különböző részein egyre erőszakosabb események játszódnak le a keresztények ellen. A múlt hét folyamán az erőszakos támadásoknak legalább öt halálos áldozata volt. Leginkább Sulawesi és Jáva került az agresszió fókuszába. Októberben Sulawesi szigetén több keresztény falut támadtak meg gerilla harcosok, akik a "szent háborút" skandálták - jelentette a Misszió hírszolgálat. Keresztényekkel teli autóbuszokra szórtak bombákat és robbanórakétákat. A keresztények elleni támadások számos embert menekülésre kényszerítenek. Muzulmán egyetemisták egy autóbuszt tartóztattak fel, és megtámadták a benne levő keresztény fiatalokat. A Fides hírügynökség szerint Makassar városában jelenleg veszélyes egy "keresztény" jelzésű személyazonosságit felmutatni. Október 26-án a Jáva szigetén levő Tulung faluban felgyújtották a baptista templomot. A falu vénei által jóváhagyott, és 1987-ben felépített templomot teljesen lerombolták. A Molukk tartományokban a legveszélyesebb a helyzet. November elsején fegyveresek támadtak a többségben keresztények lakta Waimulang falura. A támadás során négy ember életét vesztette. A kormánycsapatok 13 tisztjét, akiket a támadáskor elfogtak és elhurcoltak, még mindig eltűntként tartják számon az illetékesek. A gerillák 350 házat romboltak le, és arra kényszeríttették a falu lakóit, hogy a környező erdőkbe meneküljenek. A Christian Solidarity Worldwide (CSW) Szervezet jelentése szerint egy afgán veterán, Jafar Umar Thalib tűnt fel a környéken. A Laskar Jihad Szervezet volt tagja a szélsőséges muzulmán törvények bevezetésére sarkallja a lakosságot, és árulónak nevez minden olyan muzulmánt, aki szépen bánik a keresztényekkel. Jafar Umar Thalib hivatalaosan tagadja Bin Ladenhez fűzödő esetleges kapcsolatait. Azt is hangoztatta egyik beszédében, hogy a keresztények elleni háborút a Id-al-Fitr ünnepig kell folytatni. Ezzel az ünneppel ér ugyanis véget a Ramadán szent hónap. A Laksar Jihad Szervezet van állítólag az 1999 januárjában rendezett vérfürdő hátterében. A Molukk szigetcsoporton ekkor 15 ezer ember vesztette életét. Megfigyelők szerint a kegyetlenségek hátterében politikai-etnikai motivációk állnak. A kormány hivatalosan elítél minden vall ási kegyetlenséget, de egyes tagjai mégis a vallásos erőszakot hirdetik. A CSW arra kéri az indonéz lakosságot, hogy ne engedjen a provokációknak. Az indonéz keresztények kétségbeesetten jeleznek a világnak. Vallási identitásuk megőrzése közben az életüket teszik kockára.

(Forrás: Zenit, ZG01110905)
Vissza a kezdőlapra