Caritas Információs Iroda
INFOSENDER - elektronikus médiaközpont
Egyházpolitikai heti hírösszefoglaló, 2001.11.26
Hírek
Elemzés

Hírek

Birma: a keresztények helyzete
Vatikán, november 19.

Myanmarban (melyet 1989-ig Birma tartományának neveztek) a keresztények számos problémával küzdenek. Az India, Thaiföld és Kína között fekvő ország püspökei találkoztak a közelmúltban a pápával és közvetlen munkatársaival Rómában, az ötévenként rendezett „ad limina” látogatásuk alkalmával. A myanmari diktatúra, jóllehet hivataloson a vallások közötti dialógust szorgalmazza, kegyetlenül elnyomja a vallási kisebbségeket. Erőszakos és diszkriminatív politikája elsősorban a keresztények ellen irányul jelentette a Kirche in Not vallásszabadságról kiadott tanulmánya (a 2000-es). A keresztény és muzulmán kisebbség gyakran etnikai kisebbséget is képez. A Kirche in Not jelentéséből az is kiderül, hogy nagyon nehezen adnak állami engedélyt a vallási kultuszok gyakorlására, és vallási könyvek nyomtatására. A keresztény és muzulmán kisebbségek asszonyait gyakran elhurcolták, és hindu kolostorokba való belépésre kényszerítették őket. 1988 óta Birma hivatalos neve Myanmar. A 42 millió lakos 87%-a buddhista, 5,6% keresztény és 3,6%-a muzulmán. A katolikusok száma 560.000. A vallási elnyomás miatt nagyon kevés a keresztény pap. A hatvanas évek közepén az állam elüldözte a szerzeteseket, és államosította az addig azok által fenntartott iskolákat és kórházakat.

Myanmar egy olyan ország, ahol a keresztények még ma is üldöztetésnek vannak kitéve mondotta II. János Pál az ország tíz jelenlevő püspökének. Annak ellenére, hogy az ország hatalmas nyersanyagtermelő, növekedik a szegénység. Ehhez még hozzájárul az alapvető emberi jogok semmibevétele, és a szabadság tiszteletének hiánya. A totalitárius rendszer az ország nemzetközi elszigetelődését eredményezi. Záróbeszédében a pápa arra kéri Myanmar katolikus híveit, hogy segítsék elő a vallások közötti dialógust, amely a legfontosabb feladat egy olyan időben, amelyben népek, kultúrák és hagyományok erős nemzetközi nyomásnak vannak kitéve.

(Forrás: Zenit, ZG01111905)

II. Karekin Bécsbe látogatott
Bécs, Ausztria, november 19.

II. Karekin, az örmény katolikus egyház Katolikosza, Schönborn bíboros vendégeként november 15. és 24. között Bécsben tartózkodott. Pasztorális látogatásának alapja az örmény katolikus egyház 1700 éves évfordulója, amelyet az örmény katolikusok világszerte ünnepelnek. Karekin 1951-ben született Örményországban. Mint az osztrák püspöki kar ösztöndíjasa, teológiai tanulmányait 1972 és 975 között folytatta. 1972-ben pappá, majd 1983-ban püspökké szentelték. 1993-ban érsekké nevezték ki. 1999 novemberében az összes örmények pátriárkájának választották. Múlt pénteken II. Karekin találkozott Thomas Klestil osztrák szövetségi elnökkel. A héten II. Karekin találkozik más politikusokkal, továbbá Franz Küberl Caritas-elnökkel. Az örmény pátriárka röviden Magyarországra is ellátogat, ahol fölkeresi a pannonhalmi apátságot. A látogatás alatt emléktáblát avattak fel Bécsben az 1700 éves örmény-katolikus egyház évfordulója alkalmából, amely említést tesz az 1915-1922 között Törökországban lejátszódott örmény népirtásról is. November 22-én este Schönborn bíboros ökumenikus esti imát mond II. Karekin jelenlétében. A König bíboros által alapított Pro Oriente alapítvány 35 éves történelemmel rendelkezik.

Caritas: új otthon az afgán menekülteknek
Sao Paolo, Brazília, november 22.

45 afgán menekült, aki eddig Iránban keresett menedéket, új hazát talál: Brazíliát. A 13 menekült család valószín?leg már januárban Brazíliába érkezik. A menekültek tovább dolgozhatnak szakmájukban. A kezdeményezés a Sao Paolo-i Caritas szervezettől származik. Az afgán családokat az ENSZ Menekültek Tanácsa (UNHCR) és a brazil Menekültek Osztálya is támogatja. Ubaldo Steri, a brazil Caritas igazgatója, a Fides hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozza, hogy a brazil nép minden más nemzettel békésen együtt tud élni. Az afgán menekültek új hazára találnak, ahol szabadon fejthetik ki tevékenységeiket. Brazíliában jelenleg 3.000 nyilvántartott menekült él, közülük 1.500 Sao Paoloban van . A Caritas és az UNHCR szervezetei segítik a menekülteket, míg önálló életet építenek fel. Steri szerint a Caritas egyik legfontosabb célja, hogy segítse a menekülteket, és konvenciókat biztosítson nekik. A 151 személy közül, akik Brazíliát választották befogadó országul, 45 személynek (13 család) engedélyezték a letelepedést. A jelenleg Brazíliában élő menekültek 52   országból származnak. Külön hangsúlyt fektetnek a menekültek reszocializálására. A különböző kiképzések mellett a befogadott személyek az ország kultúrájával is meg kell, hogy ismerkedjenek.

(Forrás: Zenit, ZG01112302)

Dél-Korea: a Caritas segítheti Észak-Koreában a családokat
Peking, Kína, november 23.

A Caritas Internationalis továbbra is segélyszállítmányokkal látja el Észak-Koreát, különösen Kangwon, Hamgyong és Ryangan provinciákat. A dél-koreai családok egyre jobban bekapcsolódnak ebbe a munkába. A segélyszállítmányok további mozgósítását határozták el Pekingben a dél- és észak- koreai képviselők. 50 év után először találkozhattak a Seoul-i Caritas szervezet munkatársai az észak koreai Flood and Damage Rehabilitation Committee (FDRC) állami szervezet képviselőivel. Az északi politika a közelmúltban nem fogadott el segélyszállítmányokat délről. Hivatalosan csak nemzetközi szervezetek és a Caritas Internationalis szállítmányai léphették át a határt. A pekingi találkozó legfontosabb kérdése a következő öt éves segélyprogram volt. A találkozón részvett Duncan MacLaren, a Caritas Internationalis főtitkára, és Kathi Zellweger, a Hong Kong-i Caritas munkatársa. MacLaren fontosnak tartja a segélyszállítmányok elválasztását a politikától, etnikai feszültségektől és vallási különbözőségektől. „Mi továbbra is életeket mentünk meg. Remélem, hogy az Észak- Korea kormányával folytatott kritikus dialógus jobb belátásra bírja a politikai döntések hozóit. Az észak-koreai lakosság életszínvonalának növekedése hozzájárulhat az ország nemzetközi közösségbe való mielőbbi beépüléséhez.” A két ország küldöttei a Caritas segélyszállítmányok programjának kidolgozásában három fontos pontra koncentráltak: a kiszolgáltatott népességi csoportok felkarolása (kisgyerekek, anyák), az agrárszektor fellendítése, az egészségügyi rendszer kiépítése. A Caritas Internationalis már 1995-ben segítette az árvíz sújtotta Észak-Koreát. Akkor 154 szervezet segítségét élvezhette az ország. A Hong Kong-i Caritas által indított segélyprogram keretén belül 5 éven keresztül 23 millió dollár állt 9 millió ember rendelkezésére (többségében asszonyok és gyerekek). Kathi Zellweger évente többször megfordul Észak- Koreában, ahol az ENSZ segélyszervezeteivel közösen a segélyszállítmányok elosztására felügyel. Zellweger asszony a pekingi találkozót „mérföldkőnek” nevezte. Az észak-koreai gazdasági rendszer kedvezőtlen körülményei miatt leginkább a gyerekek szenvednek alultápláltságban. A kórházakból hiányoznak a legalapvetőbb berendezések és a legszükségesebb orvosságok.

(Forrás: Zenit, ZG01112507)

Caritas: a pápa a szolidaritás globalizációjára hívja fel a figyelmet
Vatikán, november 25.

Az olasz Caritas 30 éves évfordulója alkalmából II. János Pál a szolidaritás globalizációjára hívja fel a segélyszervezetek figyelmét, hogy a világban levő félelmet, bizonytalanságot, igazságtalanságot és háborút le lehessen küzdeni. A globalizáció nemcsak a technológiára és a gazdaságra értendő, hanem a félelemre, b?nözésre, erőszakra, igazságtalanságra és háborúra is vonatkozik - mondta a pápa az olasz Caritas képviselőinek. „Szükséges, hogy egy globalizált irgalmasságot is létrehozzunk” – hangsúlyozta. Az egyének és a közösségek tevékenységeit a szolidaritás felé kell irányítani. Csak így lehet legyőzni az igazságtalanság rendszereit és mechanizmusait, védeni a szegények és a kiszolgáltatottak jogait, visszafogni a Dél és Észak közötti gazdasági egyenlőtlenséget.

(Forrás: Zenit, ZG01112504)

Keresztények és muzulmánok az árvíz után
Algír, Algéria, november 26.

Szolidaritásra és konkrét segítségre hívta fel II. János Pál a nemzetközi közösség figyelmét az október 10.-i algériai árvíz kapcsán. A katasztrófa 700 halálos áldozatot követelt. 24.000 ember maradt hajléktalan, a víz 1.500 lakást semmisített meg. A víztömegek számos infrastruktúrát nyeltek el. A főváros Bab el-Oued negyede volt a legjobban érintve. A víz itt elérte a 4 méter mélységet is, minek következtében az emberek már a felsőbb emeleteken sem lehettek biztonságban. A Vöröskereszt átmenetei lakásokat épít és gyógyszerekkel látja el a katasztrófa- területeket. A víz eltávolítása az egyik legfontosabb feladat. A szakértők nem beszélnek egy „természeti” katasztrófáról. Belföldi megfigyelők a kormányt hibáztatják a történtek miatt. A kormány az elmúlt évek alatt számos kanalizáló rendszert tömetett be, hogy meghiúsítsa a menekülő terroristák visszahúzódási kísérleteit. Annak ellenére, hogy az ország legtöbb városában már nem tevékenykednek terrorszervezetek, a kormány nem gondolt arra, hogy ezeket a vízelvezető rendszereket újra szabaddá tegye. A pápa felhívása pozitív visszhangot keltett Algéria muzulmán lakossága között. Algériában többen attól félnek, hogy a jelenlegi nemzetközi váltság újra kiélezi az ellentéteket keresztények és nem keresztények között.

(Forrás: Zenit, ZG01112603)

Rabszolgaság Mauritániában
Washington, USA, november 26.

A rabszolgakereskedés egyre nagyobb méreteket ölt Mauritániában. Az itt érvényben levő Sáriah szélsőséges muzulmán törvények nem ítélik el a rabszolgaságot. A muzulmán köztársaságban, habár hivatalosan nem létezik rabszolgaság, az állatok és emberek birtoklása presztízskérdés. Nassar Yessa, az SOS Rabszolgasegély Mauritánia szervezet társalapítója szerint Mauritániában némelyek szívesen fogadják el a rabszolgasorsot, ugyanis egyes tanok szerint „az úr lába alatt van a paradicsom”. A szervezet fő célja a mauritániai rabszolgaság törvényes úton való beszüntetése. Az amerikai kongresszus előtt felszólalt Khaliva Hamadi volt rabszolga, Jimmy Mulla a Stimme der Freiheit szervezet elnöke és John Eibner, a Christian Solidarity International munkatársa. Ez utóbbi szervezet Szudánban számos rabszolgának visszavásárolta a szabadságát. A kormány egyik jelenlevő képviselője megalapozatlan híreknek nevezte a tanúvallomásokat, és kijelentette, hogy „Mauritániában egyetlen embernek sem engedélyezett más emberek birtokolása.” Az országban 2.750.000 ember él, melynek 99,6%-a muzulmán. A kisszámú európai kisebbség nagy része francia. A lakosok átlagéletkora 52 év. A férfiak 53,4%-a, a nők 40%-a tud írni és olvasni.

(Forrás: Zenit, ZG01112604)

A szudáni kormány segíti az Al-Kaidát
Róma, Olaszország, november 26.

„Történelmi szempontból Szudán döntő szerepet játszik a nemzetközi terrorizmusban, és szerepe egyre fontosabbá válik” – jelentették szeptember 28.-án a szudáni keresztény egyházak szóvivői. A Khartumban székelő kormányt számos erőszakos cselekedettel vádolják, melyeket az ország déli részén élő keresztény kisebbségek ellen követett el. „Szudánban köztudott, hogy a kormány segíti a terrorizmust. Számos terrorcselekedetet Szudánban terveznek meg." A keresztény egyházak által kiadott dokumentum nyíltan kijelenti, hogy a szudáni kormány kapcsolatban áll az Al-Kaida szervezettel is. „Számos szélsőséges Szudánt tekinti a terrorizmus fellegvárának”. „Szudán, mivel olajtartalékai miatt erős gazdasági tartalékokat tud magáénak, egyre fontosabb szerepet foglal el a nemzetközi terrorizmus színterén” – hangsúlyozza a keresztény egyházak által összeállított dokumentum.

(Forrás: Zenit, ZG01112605)

Argentin püspökök nyilatkoznak az ország krízishelyzetéről
Buenos Aires, Argentína, november 23.

Az argentin püspökök egy dokumentumot állítottak össze az ország krízishelyzetéről. „Mi tudjuk, hogy Argentína egyre inkább a szenvedés hazája lesz” - közli a nyilatkozat, amelyet a püspökök „Isten népének” címeztek. „A gazdasági szakadék azok között, akik sokat birtokolnak és a néptömegek között, akiknek semmijük nincs, egyre nagyobb lesz.” 42 hónapja Argentína egyre erősödő gazdasági recenziót él át. Az országnak 132 milliárd dollár külföldi tartozása van. A püspökök a háttérben meghúzódó politikai és szociális problémákra hívják fel a figyelmet, amelyek az országot eddig nem tapasztalt krízishelyzetbe juttatták (filantróp állam, elt?nt közpénzek, extrém liberalizmus, piacdiktatúra, zavaros adórendszer). Általános korrupció jellemző az országra, amely megbontja a nemzet biztonságát, és Argentínát eltávolítja a világ többi részétől.

(Forrás: Zenit, ZG01112305)

Óceánia helyzete számokban
Vatikán, november 22.

II. János Pál felhívja a keresztény világ figyelmét Óceániára, ahol a 30 milliós népességnek 27%-a katolikus. A katolikusok többsége a 19 milliós Ausztráliában él (5 millió). Pápua- Újguineában 1.423.000 katolikus van, Új-Zélandon 500.000, Guamban 123.000, Francia Polinéziában 89.000 míg a Fidzsi- szigeteken 84.000. Óceánia továbbra is missziós területnek számít. A legtöbb missziós Európából származik: a 116 püspök közül 40 idegen országokból való. Az egyház kihívása egyre nagyobb: a papi hivatások egyre inkább visszaesnek. Míg 1993- ban 2.772 egyházmegyés pap volt, addig mára ez a szám 2.681- re esett vissza.

(Forrás: Zenit, ZG01112202)

Elemzés 
Nemzetközi felháborodás az emberklónozás miatt
Zenit, Index, MTI, Reuters
Vatikán, november 25.

Világszerte heves elítélő reakciókat váltott ki az amerikai Advanced Cell Technology vállalat vasárnapi bejelentése, mely szerint sikeresen klónoztak emberi embriót a cég kutatói. A kísérleteket az Egyesült Államok elnöke, az Európai Bizottság és II. János Pál pápa egyaránt elítélték nyilatkozataikban. A Fehér Ház szóvivője közölte: „Az elnök száz százalékosan ellenzi az emberi embriók bármiféle klónozását”. Bush egy sajtótájékoztatón kijelentette: „Nem szabad klónozásra használni embriókat. A mi társadalmunk nem növeszthet életet, csak azért, hogy elpusztítsa. És pont ez történik.” Hasonlóan elutasító volt a bejelentéssel szemben az amerikai Szenátus is, ahol épp az emberi klónozást tiltó törvényen dolgoznak. A jelenlegi amerikai törvények értelmében ugyanis csak azt tiltják, hogy állami pénzből finanszírozzanak ilyen kutatásokat. Mivel az Advanced Cell Technology magánvállalkozás, a munkának nincs semmi jogi akadálya. A szenátorok egy része nem híve a teljes tiltásnak. Tom Daschle, a Szenátus demokrata többségének vezetője azt nyilatkozta, hogy támogatják a kutatási célú klónozást; „erősen ellenzünk azonban bármilyen klónozást, melynek emberek szaporítása a célja” - mondta. Philippe Busquin, az Európai Bizottság kutatási kérdésekért felelős tagja kijelentette: a bizottság elvi és etikai megfontolásokból ellenzi az emberi embriók reproduktív célú klónozását, kutatási célból vagy őssejtek előállítására történő létrehozását, illetve általában minden olyan kutatást, amely az ember genetikai örökségének a módosítására irányul. Busquin szerint az amerikai fejlemények ismételten rávilágítanak arra, milyen fontos az embriókból kinyerhető őssejtekről Európában folyó vita - írta az MTI. A bizottság álláspontja szerint is elfogadható azonban az őssejtek előállítása olyan embriókból, amelyek abortuszból származnak vagy mesterséges megtermékenyítés során „feleslegként” jöttek létre. Az ilyen esetekre tehát nem terjedne ki a kutatások finanszírozásának tilalma.

A Vatikán hétfőn közleményben ítélte el az emberi embrió klónozásával kapcsolatos amerikai kísérletet. A Vatikán ismételten leszögezi: az emberi élet kezdetét nem lehet mesterséges megállapodás alapján, az embrió valamelyik fejlődési stádiumában megjelölni. Az élet magának az embriónak a létezésével kezdődik. Ez nemcsak akkor érvényes, ha a fogamzás „emberi módon”, azaz a petesejt hímcsirasejt általi megtermékenyítésével megy végbe, hanem akkor is, ha valamilyen „embertelen módszerrel”, vagyis például mesterséges sejtátprogramozással történik. Navaro Valls vatikáni szóvívő szerint: „az utóbbi módon keletkezett életet is megilleti a méltóság”. Az új klónkísérleteket elítélte a Német Orvosszövetség elnöke, Jörg-Dietrich Hoppe is, aki szerint „a kísérletek etikátlanok, és kiviláglik belőlük, hogy a kutatók mennyire kevéssé becsülik az emberi életet.” A Reuters szerint Hoppe kijelentette, hogy az amerikai események fényében még fontosabbá vált az embrióklónozást tiltó nemzetközi egyezmények létrehozása.

Vissza a kezdőlapra