Az iszlám és mi
A szeptemberi amerikai terrortámadás egyik vészterhes következménye lehetett volna, hogy a csapás-ellencsapás sorozat egy mohamedán-északatlanti háborúvá alakul. Ennek elkerülésére Bush elnök látványos jelzéseket küldött a mohamedánok felé, nagyra becsülve ennek a vallásnak az alapvetően békés természetét.
Bin Ladenék fel is szólították a mohamedánokat a "szent háborúra", és megpróbálták az általuk kiváltott feszültséget összekötni a zsidó-palesztín feszültséggel.
Mára már elég biztosan láthatjuk, hogy bin Laden próbálkozásai nem lesznek sikeresek. Arafat inkább belelövetett a bin Laden melletti tüntetőkbe, mintsem hogy vállalja a vele való közösséget. A mohamedán országok többsége elítélte a terrorizmust, még akkor is, ha az amerikaiak megtorló lépéseit is többen helytelenítették.
A keresztény-mohamedán kapcsolatot árnyalja, hogy a mecsetek világa már nem a Kelet messzeségét jelenti, egyre több nyugat-európai városban találkozhatni velük. A mozgás, a jobb megélhetés iránti vágy Allah követőit is arra készteti, hogy más vidéken keressenek maguknak megélhetést és az olaj eladásokon meggazdagodott arabok is szívesen vállnak részévé az európai, amerikai gazdaságnak.
Az elkülönülésnek tehát vége, de ismereteink a mohamedánizmusról meglehetősen sekélyesek illetve történelmi tehertételeket hordoznak. Magyarországon Mohamed követőiről a százötven éves török-világ jut eszünkbe, a pusztulás, a rabság és a háború.
A Magyar-Hon-Lap nem vállalkozhat arra, hogy árnyalt és hiteles képet fessen az iszlám világáról. Mindössze egy-két Korán idézettel és egy huszonötezer ember befogadására képes marokkói mecset fényképével segítjük elő a jobb megértést.

Ti hívők! Hajoljatok meg, boruljatok le, szolgáljátok Uratokat és cselekedjétek a jót! Talán boldogultok. (22. szúra, 77.vers)
És Ő az, aki az égből vizet bocsátott le bizonyos mennyiségben. és fölélesztettük általa a holt vidéket. Így fogtok majd sírotokból előhozatni. (43. szúra, 11. vers)
Jaj minden rágalmazónak, gáncsoskodónak,
aki vagyont gyűjt és újra meg újra megszámolja
és azt gondolja, hogy vagyona halhatatlanná teszi! (104. szúra, 1-3. vers)

Vissza a kezdőlapra