Megjelenik (többek között) a Képes Ifjúság november 7-i számában
A XII. Gellér Sándor
VERS - ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY FELHÍVÁSA
A Szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság, a Szatmárnémeti MADISZ, a Harag György Társulat, a Magyarok Világszövetsége 2001. december 8-9-között tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyt, amely egyben a Csengey Dénes vers-és prózamondó verseny romániai válogatója is. Tehát azok a romániai szavalók, akik 2002. április 12-14-én szeretnének részt venni az V. Csengey Dénes szavalóversenyen, a XII. Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyt nem kerülhetik el, mert itt külön bírálóbizottság által választatnak ki.

A XII. Gellért Sándor vers-és prózamondó verseny célja a kisebbségi magyar irodalom, a népköltészet és az egyetemes magyar irodalom népszerűsítése a pódiumművészet ismert és kikísérletezendő eszközeivel, anyanyelvünk ápolása, a tiszta, szép magyar beszéd iránti igény felébresztése, ébrentartása.

Részvételi tudnivalók

1. A Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyen a világon bárhol élő műkedvelő versmondó részt vehet.
2. Betöltötte 16. életévét.
3. A versenyző elküldi a Szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság címére jelentkezési lapját (Románia, 3900 Satu-Mare, str. Mihai Viteazul nr. 10., e-mail: csirak@multiarea.ro), amelyen a jelentkező neve, születési adatai, foglalkozása, pontos címe, telefonszáma szerepel. Kérjük, mellékelje a bemutatásra szánt irodalmi mű teljes szövegét.
4. Egy-egy fellépés időtartama nem haladhatja meg a 8 percet, de nem lehet kevesebb 2 percnél.
5. Minden versenyzőnek rendelkeznie kell valamelyik magyar szervezet ajánlásával.
6. Azok a szavalók, akik valamilyen okból nem vehettek részt a helyi vagy megyei selejtezőkön, így nem rendelkeznek ajánlással, 300 000 lej részvételi díj ellenében benevezhetnek a decemberi döntőre. Ezzel elnyerik mindazokat a jogokat, amelyekkel a többi versenyző rendelkezik, azaz szállást, étkezést és fellépési lehetőséget. A versenyző kísérőjét, legyen az akár szakmai vezető, 600 000 lej részvételi díj ellenében tudjuk fogadni. A részvételi díjat postán küldjék el a következő címre: Ilonczai Annamária, Satu-Mare, str. Mihai Viteazul nr. 10. Útiköltséget nem tudunk visszatéríteni.

A verseny irodalmi anyaga

1. Egy szabadon választott vers vagy próza a kisebbségi magyar irodalomból.
2. Egy szabadon választott vers vagy próza az egyetemes magyar irodalomból, amelybe természetesen beletartozik mind a kisebbségi magyar irodalom, mind a népköltészet minden műfaja is.

A különböző magyar lakta területek a következő számarányban képviseltethetik magukat a XII. Gellért Sándor vers - és prózamondó versenyen:

3-3 szavalóval Bihar, Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár megye
2-2 szavalóval Arad, Kolozs, Máramaros, Szilágy, Temes megye és Bukarest.
1-1 versenyzővel a többi romániai magyar lakta megye és a magyarországi megyék.

Legalább 2-3 szavalót várunk Ausztriából, Felvidékről, Horvátországból, Kárpátaljáról, Szlovéniából, Vajdaságból és a világ bármelyik országából, ahol magyarok élnek.

Díjak:

Első díj 800 000 lej
Második díj 700 000 lej
Harmadik díj 600 000 lej
Közönségdíj 500 000 lej

Jelentkezési határidő: 2001. november 20.
 

Vissza a kezdőlapra