Előzetes a vajdasági Képes Ifjúság 2001. december 19-i számából
  A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség története

  I.

  Szövetségünk múltja a magyar cserkészet kezdetéig vezethető vissza. Vajdasági magyar cserkészként büszkén emlékezünk a magyar cserkészet születésének évére, 1910-re. A Nagybecskereken megjelenő Torontál című politikai napilap 1910. július 14-én megjelenő számában volt olvasható egy hír: A nagybecskereki községi főgimnázium 228 oldalon megjelent, kötetet kitevő értesítőjét értékessé teszi Králik László tanárnak a Boy Scoutsról, az angolok legújabb ifjúsági egyesületéről írt szép ismertetése, amely az értesítőből 134 oldalt foglal el. Akit a nevelési kérdések általában érdekelnek, az igaz érdeklődéssel fogja figyelemmel olvasni, hogyan próbálják Angliában azt a fontos iskolai kérdést megoldani, hogy a középiskolákban a szellemi művelés túltengésének gátat emeljenek, és többet törődjenek az ifjúság testi és erkölcsi nevelésével. Az egyesület tagjai 12-18 éves fiúk, akikkel szemben igen nagy követelésekkel lépnek fel. Meg kell nekik ismerkedniük az élet mindennemű követelményeivel, kint kell nekik a szabadban tartózkodniuk, meg kell tanulniuk kunyhót építeni, fát vágni, tüzet rakni, sütni, főzni, csónakázni, kerékpározni, úszni, gyalogolni. Embereket, állatokat megfigyelni. Meg kell tanulniuk a higiénikus életmód szabályait, testüket mindenféle játékokkal és sportokkal edzeniük kell stb. Mindezt az ifjak a szabad délutánokon, a vasár- és ünnepnapokon és a nagy szünidőben sajátítják el a gyakorlatban. Hogy mennyit és mit lehetne a cikkben mondottakból nálunk megvalósítani, arról sokat lehetne beszélni. Az igen szép, tanulságos cikk olvasását ajánljuk mindazoknak, akik modern tanügyi kérdések iránt érdeklődnek.
  A feltett kérdésre a történelem hozta meg a választ. Králik tanár úr kezdeményezése futótűzként terjedt el az egész országban. A magyarul megjelentetett Boy Scouts ismertetése alapján országszerte megindult a cserkészmunka.
  A nagybecskereki piarista gimnáziumban Králik tanár úr vezetésével próbálták tettekre váltani a Baden Powell-i cserkészeszméket. Legértékesebb tárgyi emlékünk ebből a korszakból a nemrégiben megtalált Nagybecskereki Cserkészezred zászlója. A zászlón látható cserkészliliom, mely a Magyar Cserkészszövetségben 1919-ig volt használatban, arról tanúskodik, hogy a magyar cserkészet legősibb zászlója van a birtokunkban.
  A vajdasági magyar cserkészetet az 1920-as év törte derékba. A trianoni békeszerződést követően távozni kényszerültek a piaristák a vezetésük alatt álló nagybecskereki gimnáziumból. Távozásuk nagy űrt hagyott a délvidéki magyar cserkészetben. Ezekben az években szervezetlenül, a csapatparancsnokok találékonyságától függően működtek a cserkészcsapatok. Ugyanakkor a helyi szerb fiatalság körében is megindult a cserkészmunka. Ennek eredményeképpen 1928-ban megalakult a Jugoszláv Cserkész Szervezet (Skautska Organizacija Jugoslavije), melynek keretében magyar cserkészcsapatok is működtek.
  1941 újabb változást hozott a Délvidék, és ezáltal a délvidéki magyar cserkészek életébe is. Bácska újra Magyarország része lett. Az V. számú dél-magyarországi cserkészkerülethez csatolták a bácskai cserkészcsapatokat. Újult erővel, határtalan lelkesedéssel lendültek neki a munkának. Beindult a vezetőképzés is. Még ma is sokan emlékeznek a palicsi Bezerédy parkban szervezett vezetőképző táborokra. Sajnos az öröm nem tarthatott sokáig. Az 1944 pünkösdjén tartott 3 napos őrsvezető továbbképző tábor az utolsó találkozás volt a dél-magyarországi cserkésztestvérekkel. A Délvidéket végleg elszakították Magyarországtól.
  A hatalomra került ateista diktatúra nem sokáig tolerálta az istenhiten alapuló délvidéki magyar cserkészetet.

  II.

  1988–ban egy kis őrs (három fiú) a régi magyar cserkészkönyv alapján táborozott.

  1989 októberében hallottunk először arról, hogy Magyarországon újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség, novemberben már elkezdtük a szervezkedést. Muzslyán alakult meg az első őrs: a Turul örs. Tagjai: Gabona Feri, Mezei Attila, Zanai Imre, Zonai József, Losonc- K. Flórián és Kalapis Stojan Ft.

  A kezdet tapogatás volt a sötétségben. Olvasgattuk a könyveket, tanultuk a törvényeket, úgy gondoltuk, hogy először nekünk hatunknak kell megértenünk a cserkész-szellemet, mert csak azután tudjuk átadni a többieknek .

  1990 januárjában adtuk ki az első lapunkat Bánáti Cserkész címmel. Az önképzés jól haladt, valóban arra törekedtünk, hogy minél előbb új őrsöt tudjunk toborozni.

  Stojan atya felvette a kapcsolatot a szlovén cserkészekkel, (akik már alakuló táborukat akarták megtartani 1990 nyarán). Négy muzslyai (Gabona Feri, Zanai Imre, Juhász István, Mezei Attila) és egy erzsébetlaki (Kalapis Gergő) vettek részt ebben a táborban.

  Nagy lelkesedésel jöttek vissza: új őrsöt toboroznak, a Denevér őrsöt.

  Augusztusban már mi is vertünk cserkésztábort: kétnapos táborozást szerveztünk a muzslyai réten. Októberben szerveztük meg a missziós tombolát.

  Folytak a rendszeres őrsi összejövetelek, képeztük az új tagokat, foglalkoztunk velük.

  A jegyteteket rovásírással írtuk.

  Szeptemberben feléledtek az őrsi összejövetelek. Új őrsöket alakítottunk. Létrejött az első leányőrs is Cinege őrs néven. Készítettük az alapszabályzatot.

  Erzsébetlakon, valamint Nezsényen is szerveződött a cserkészet. Mindkét faluban mindjárt több őrsöt alkakítottak.

  1991 februárjában készült el az első évi terv. Február 10- én szerveztünk először farsangi mulatságokat. Terveztük a nyári tábort, hogy feltérképezzük a romokban levő falut, Deonicát, mely 17 km-re van Muzslyától.

  Szeptemberben bővült a cserkészek száma: új őrsök alakultak.

  Október 10-12-ig megfigyelőkként vettek részt a Magyar Cserkészfórum első gyűlésén Gabona Feri, Losonc-K. Flórián és Kalapis Stojan Ft.

  Novemberben megalakult Nezsényben a 3.sz. Petőfi Sándor cs.cs.,

  Erzsébetlakon a 2.sz. Tóth Tihamér cs.cs., Muzslyán az 1.sz. Sík Sándor cs.cs.

  November 16-án tartottuk meg az első szövetségi közgyűlésünket, melyen ismertettük és elfogadtuk az alapszabályzatot, megválasztottuk a VMCSSZ tisztségviselőit: Kalapis Stojan Ft – elnök, Gabona Feri az ellenőrző bizottság elnöke, Sándor György a felügyelő bizottság elnöke, Zanai Imre a pénztáros. A belügyi titkárságnak benyújtottuk a kérvényt, hogy engedélyezzék a Szövetség működését.

  Az őrsi foglalkozásokon az első fogadalomtételre készültünk.

  1992. február 22-én Szemerédi Tibor, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség cserkésztisztje előtt 10 cserkész fogadalmat és 11 kiscserkész ígéretet tett. Márciusban megszerveztük a farsangi szokásoknak az ismertetőjét.

  Megtörtént a nagy esemény: a belügyminisztérium végre elfogadta az alapszabályzatot, és ezzel engedélyezte a Szövetség nyilvános működését.

  Április 24-26-ig három képviselő részt vett a Magyar Cserkészfórum ülésén. Terveztünk egy mozgótábort Bácskában, a Tisza mentén, de a papok nem válaszoltak levelünkre, fogadnak-e bennünket vagy sem.

  Pünkösdre háromnapos tábort szerveztünk májusban a cserkészjelöltek számára. Két cserkésznapot szerveztünk meg a tavasz folyamán.

  Júliusban a VMCSSZ- ből négy lány vett részt a Magyar Cserkészleány Szövetség által szervezett őrsvezetőképző táboron.

  Július 1-10-ig tartott a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett cserkésztisztképző tábor, melyen Gabona Ferenc és Varga Zoltán cserkésztiszti minősítésben részesültek. Július 20-án a Jó Pajtás ismertette a cserkészetet az iskolákkal.

  Augusztus 7-14-ig tartott a nagytábor a vadászotthonban, a Tisza mentén 34 résztvevővel.

  Ekkor már a két új cserkésztisztünk avatott.

  Augusztus 30-án az évzáró tábortűz után több határozatot hoztunk: őrsvezetőképző tanfolyamot és tábort kell szervezni az 1993. év folyamán, kapcsolatot kell tartani a külföldi magyar cserkészekkel.... Székelykevén megindult a cserkészek toborzása.

  A szeptemberi toborzón harminc gyerek jelentkezett cserkésznek. A toborzó Újvidéken volt. Rengeteg gyerek jött össze, akik aztán rendszeres cserkészfoglalkozásokon vettek részt.

  Október 17-én kezdődött a tanfolyam az őrsvezető jelöltek számára. Az őrsvezetőképzést két részre osztottuk: elméleti (tanfolyam) és gyakorlati (tábor) részre.

  Október 18-án megalakult a 4.sz. Szent Imre herceg és az 5.sz. Szent László király cs.cs.

  Mind a három csapat ekkor 150 cserkészt számlált. Ezen a napon szentelte fel ünnepélyes keretek közt msgr Huzsvár László bánsági püspök a szövetségi zászlót. Jelen voltak: Magyarország belgrádi ngykövete, a helyi közösség képviselői, nezsényi, erzsébetlaki és újvidéki cserkészek. A közös ebéden a helyi közösség képviselői megígérték, hogy a cserkészek 2 ha földet adnak cserkészpark kialakítására.

  A cserkészek arra is hivatottak, hogy felelevenítsék a régi szokásokat. Minden csapatvezető arra törekedett, hogy a betlehemezés és a bölcsöcskézés újra “divat” legyen.

  1993 januárjában kétnapos portyát szerveztünk a jelölteknek, és az akadályverseny sikeres próbaverseny volt, melyet fogadalomtétel koronázott. Ekkor tettek fogadalmat úgymond minden közösség képviselői.

  Júliusban újra két cserkésztiszti képzést szerveztünk a KüMCSSZ tisztképző táborában: Zanai Imre és Kalapis Stojan Ft.

  A nyári őrsvezetőképző táborban júliusban 43 jelölt vett részt, mind őrsvezetői fogadalmat tett. A cserkészet egyre jobban elterjedt a Vajdaságban.

  Az őrsvezetők és a segédtisztek, valamint a tisztek voltak a legszorgalmasabbak a mozgalom terjesztésében. A temerini segédtisztek áldozatos munkája nagy eredményt hozott.

  Augusztus 1-10-ig a Magyar Cserkészszövetség emléktábort szervezett az 1933-as gödöllői jamboree emlékére. Szövetségünkből 30 cserkész vett részt rajta. A tábor után a lelkesedés méginkább növekedett.

  Augusztus utolsó napjaiban Szabadkán tartottunk mintatábort az ottani jelölteknek és az őrsvezetőknek.

  Szeptemberben újra elindítottuk az őrsvezetőképző tanfolyamot és határozatot hoztunk, hogy segédtiszti tábort szervezünk a jövő (azaz 1994-es) év folyamán.

  Decemberben szerveztük meg először a betlehemi láng fogadását, újra betlehemes cserkészek járták a falvakat.

  1994 januárjában kérték az új csapatok a fogadalom dátumának kijelölését.

  Folyamatban volt az őrsvezetői tanfolyam eddig a legtöbb jelölttel.

  Sajnos a segédtisztitábort önerőnkből nem tudtuk megszervezni, ezért a jelölteink a Szlovák ill. a Magyar Cserkészszövetségben nyertek segédtiszti rangot.

  Ebben az évben olyan sok volt az őrsvezető jelölt, hogy két helyen tartottunk őrsvezetőképző tábort: Muzslyán (táborparancsnoka Varga Zoltán cst. volt) és a Szelevényi erdőben (táborparancsnoka Zanai Imre cst.)

  Azt tapasztaltuk, hogy a csapatok egyre jobban érdeklődtek a kultúra, a hagyományok és a szokások iránt. A szövetségi program kidolgozásában arra ügyeltünk, hogy a cserkészet legfőbb célját, a jellemnevelést hangsúlyozzuk.

  A csapatok száma ebben az évben növekedett, 20 cserkészcsapatot tartottunk számon.

  A nyári táborok, a különböző ünnepségek, fellépések mind a cserkészet népszerűségét növelték környezetünkben.

  Az új cserkészév kezdetén újból több helységből kértek tanácsot a cserkészet elindításához. Toborzókat szerveztek az őrsvezetők, segédtisztek, tisztek, de egy figyelmeztetést fontosnak tartanak hangoztatni: először vezetőket képezzünk ki az új csapatban, olyan fiúkat ill. lányokat keressünk, akik mind erkölcsi, mind vallási szempontból alkalmasak mások vezetésére.

  December mindig a legszebb hónap. Cserkészmikulást szerveznek a csapatok, betlehemezni mennek, fogadják a betlehemi lángot, karácsonyi ajándékot készítenek egymásnak ...

  1995. Rendszeres őrsi összejövetelek, számos kirándulás, portya, rendezvények jelzik a csapatok munkáját.

  Mindennek az a célja, hogy ápoljuk és tovább tudjuk adni azt a kincset, amelyet a népdalok, a népszokások, és ami a legfontosabb, az evangélium őrzi.

  Úgy gondoltuk, hogy ami tavaly nam sikerült, azt majd az idén pótoljuk. Hozzáfogtunk újra a segédtisztképző tábor szervezéséhez. Közben azt a döntést hoztuk, hogy az őrsvezetői tanfolyamot is tábor formájában szervezzük meg. Sikerült is. 1995 óta a tanfolyam július 1-5-ig tart.

  Az őrsvezetőképző tábor szintén július folyamán van minden évben.

  Augusztusban pedig nagy feladat várt reánk: a segédtiszt-jelölteknek megfelelő módon át kellett adni a cserkészeszme gazdagságát, szépségét, és egyben kiképezni őket arra, hogy döntő szerepet töltsenek be a szövetségben a vajdasági magyar gyerekek és kisebbség, valamint vallásuk érdekében. A tábor végén 24 cserkészsegédtiszt tett fogadalmat, hogy utána saját csapataiknak tovább adja a cserkészeszme lángját.

  Ez év folyamán 26-ra emelkedett a csapatok száma.

  Ebben az évben történt az is, hogy teljesjogú tagként felvették a Jugoszláv Felderítők Szövetségét a WOSM- ba (Cserkészek Világszövetsége ). Erről a döntésről minket nem értesítettek.

  1996. Kidolgoztuk az alapszabályzat tökéletesebb változatát.

  A szövetség vezetőségére nehezedett a képzőtáborok terhe. Akkor is megszerveztük az őrsvezető tanfolyamot és tábort. Több őrsvezetőre, segédtisztre, tisztre volt szükség.

  A leendő segédtiszt-jelöltek magas fokú képzésben részesültek: a képzés két évig tartott. Az első évben az elméleti anyagot sajátították el, a másodikban pedig gyakorlati

  képzésben részesültek.

  Szövetségünkből a Kárpátmedencei Cserkésztestvér táborban (Millecentenárium –

  Ópusztaszer) negyven cserkész vett részt. Az elnök jelen volt az IICSZ-en (katolikus

  cserkész konferencián). Ebben az évben 32 csapatot jegyeztünk be.

  1997. A csapatok száma meghaladta a harmincat, pontosabban 35-öt tartottunk nyilván. A februári évi közgyűlésen megbeszéltük, hogy a rendszeres őrsvezető tanfolyam,

  illetve tábor mellett meg kell szervezni az őrsvezetők továbbképzését is. Ezt az Északbácskai Cserkészkörzet vállalta. A második segédtiszti tábor az

  Óbega partján volt július 10-18-ig. A szeptemberi toborzók mindenütt sikeresek voltak. A decemberi népszokásokról sem feledkeztünk meg.

  1998. A központban megtartottuk az első vers- és mesemondó, valamint népdalversenyt.

  1999-ben a háború következtében a Szövetség nem volt mükődőképes, és ezért a nyári táboraink elmaradtak. A háború ideje alatt a gyakorlati cserkészmunka a minimumra csökkent.

  2000. A háború befejeztével lassan újraéledt a cserkészmunka. A Szövetség is tevékenyebb lett.

  2000. július 23-a és 30-a között tartottuk meg a jubileumi cserkésztábort, melyben kb. 230 cserkész táborozott a Palics melletti etnokampban.

  Kattints ide, ha érdekel a Képes Ifjúság

Vissza a kezdőlapra