Előzetes a vajdasági Képes Ifjúság 2001. december 19-i számából
   
  A Magyar Ifjúsági Konferencia 2001. november 24-i ülésének zárónyilatkozata

  A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 2001. november 24-én Eszéken, az idei évben immár harmadik alkalommal ülésezett.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia örömmel üdvözli az Európa Tanács Velencei Bizottságának jelentését, mely kilenc hasonló jellegű európai jogszabály vizsgálata alapján megállapítja, hogy az anyaország részéről történő támogatás indokolt és lehetséges, továbbá elismeri a tagállamok elsődleges felelősségét a határaikon túli nemzetrészeik védelmében.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli, hogy a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény végrehajtása érdekében megalakultak a határon túli magyar nemzeti közösségek részéről közreműködő testületek.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának állásfoglalását a moldvai csángó kultúra védelméről, mely áttörést jelenthet e közösség helyzetének javításában. A dokumentum szerint a nemzeti kultúrák, valamint a nyelvi sokszínűség Európa kulturális örökségének alapját képezik. Az állásfoglalás szorgalmazza az anyanyelvi oktatás lehetőségének biztosítását, továbbá – a csángó kultúra megőrzése érdekében – szakmai tanácskozások és speciális programok szervezését.

  A MIK köszöni az Ifjúsági és Sportminisztérium támogató szerepvállalását a csángókérdésben.

  A MIK elítéli a klézsei és a pusztinai, iskolán kívüli magyar nyelvoktatás kapcsán történt események miatt, az illetékes román állami szerveket, és felszólítja őket, hogy a strasbourgi döntések szellemében változtassák meg csángópolitikájukat.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia stratégiai fontosságúnak tartja a magyar kormány határon túli magyar felsőoktatásban tett erőfeszítéseit. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem működése, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem székhelyen kívüli képzése Révkomáromban, valamint a Beregszászon működő Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola akkreditált képzése jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a határon túli magyar fiatalok tanulmányaikat anyanyelvükön, szülőföldjükön végezhessék, ezáltal is ösztönözve és segítve otthonmaradásukat.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia elítéli az egyes erdélyi magyarlakta területeken kibontakozott “tankönyvháborút”, és reméli, hogy a határon túli magyar fiatalok anyanyelvű oktatásának intézményi és szakmai támogatása az anyaország részéről akadálymentesen folytatódhat.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli az Ifjúsági és Sportminisztérium azon szándékát, mely szerint a jövőben a határon túli ifjúsági szervezeteket is bevonja drogprevenciós- és sportprogramjaiba.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezeteinek képviselői üdvözlik azt a szándékot, miszerint a 2002. évtől kezdődően a határon túli magyar ifjúsági szervezetek működésüket segítő normatív támogatásban részesüljenek. A MIK felkéri az Állandó Bizottságot, hogy a normatív támogatás formáját és szempontrendszerét – a régiók sajátosságai alapján – dolgozza ki, és a javaslatot az Állandó Bizottság elnöke 2001. december 31-ig elfogadásra terjessze az ifjúsági és sportminiszter elé.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezetei kérik a magyar kormányt, hogy a Széchenyi-terv határon túli magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató programjainak megvalósításában fordítson különös figyelmet a határon túli magyar ifjúsági szervezetek jelentősebb kezdeményezéseire.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia köszönti az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria híd újjáépítési munkálatainak befejezését és a híd 2001. október 11-i felavatását. A MIK megdöbbenéssel értesült a 2001. év tavaszán Felvidéken végzett népszámlálás eredményeiről, miszerint az elmúlt évtizedben közel ötvenezer fővel csökkent az önmagukat magyaroknak vallók száma. A MIK felkéri az érintett politikai és társadalmi szerveket, hogy tevékenyen vegyenek részt a felvidéki magyarság beolvadásának megállításában.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia tagjai részt vettek az eszéki AGORA-iroda hivatalos megnyitóján. Fontosnak tartják, hogy az irodahálózat Horvátországban is megkezdte működését, elősegítve ezáltal a helyi magyar fiatalok közösségének megerősödését.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli, hogy az eszéki ülés lehetőséget biztosított arra, hogy a kárpát-medencei magyar cserkészszövetségek, valamint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség együttesen határozzák meg az Ifjúsági és Sportminisztériummal történő jövőbeni együttműködésük főbb irányelveit.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia sikeresnek tartja a 2001. szeptember 9–12. között Zánkán megrendezett Kárpáti Idők elnevezésű konferenciát, a MIK első vezetőképző táborát. Javasolja, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium a feltételek biztosításával évente tegye lehetővé hasonló képzések megszervezését a határon túli magyar ifjúsági szervezetek vezetői számára. A MIK Zánkán létrehozta szakbizottsági rendszerét, megalakult az oktatási, a kulturális és egyházügyi, a gazdasági, valamint az ifjúsági, turisztikai és sport-szakbizottság.

  A Magyar Ifjúsági Konferencia soron következő ülésére Budapesten kerül sor a jövő év tavaszán. Az ülés témája elsősorban a Magyar fiatalok a Kárpát-medencében elnevezésű, határon túli ifjúságkutatás eredményeinek ismertetése lesz. A MIK2002. évi őszi ülését a Felvidéken tartja.

  Eszék, 2001. november 24.

  Kattints ide, ha érdekel a Képes Ifjúság

Vissza a kezdőlapra