Megjelenik a Képes Ifjúság 2001. november 7-i számában
EURÓPA  HOZZÁD  SZÓL
Szeretnéd a világot bejárni? Szeretnél európai fiatalokkal megismerkedni és összebarátkozni? Szeretnél életreszóló élményeket szerezni, miközben tanulsz, dolgozol és szórakozol Európa valamely országában? Igen? Természetesen !
A KI? MIT? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? kérdésekre megtalálod a rövid válaszokat ebben a cikkben és bővebben a lenti weboldalakon.  Olvasd el, gondolkozz el rajta, és vágj bele !
Az 1980-as évektől az európai intézmények  különböző módon próbálkoztak kialakítani az európai identitástudatot és megoldani a felbukkanó problémákat, a tanárok, diákok, egyetemisták és fiatalok Európán belüli mozgását. 1997-től a legtöbb oktatással, gyakorlati idővel és fiatalokkal kapcsolatos program megnyilt az Európai Unió tagállamai, majd később az ún. várakozó országok számára is.
Egyik legismertebb program a YOUTH (Fiatalok) , amely elsősorban 15-25 év közötti fiatalokkal foglalkozik. Nyitott mindazon fiatalok számára, akik csereprogramban szeretnének részt venni, vagy a nem formális tanulási módszert választják (ez különböző tanfolyamokat jelent). A YOUTH-program előtérbe helyezi az utazást, a kultúrák közötti kapcsolatok felvételét és a fiatalok közötti összetartást.
A YOUTHnak van egy jól bevált projektuma, a European Voluntary Service (Európai Önkéntesek). Ennek keretében a fiatalok max. 12 hónapot tölthetnek külföldön mint európai önkéntesek, segédkezvén valamilyen helyi munkában, intézményben, stb.

Mari (22, Finnország) nemrég fejezte be önkéntes munkáját Angliában, és most nyíltan beszél élményeiről.
-- Egy óvodához hasonló intézményben dolgoztam, szabad foglalkozású képzőművészeti csoportot vezettem 5-11 éves gyerekek számára. Mint önkéntes, rendes fizetést nem kaptam, csak valamennyi zsebpénzt, de a teljes ellátásról és elszállásolásról a fogadó intézmény gondoskodott.
Szolgálati ideje alatt más önkéntesekkel lakott együtt, és megtanult toleránsabbnak lenni a másfajta szokásokkal szemben. Azt is megérezte, milyen idegennek lenni egy országban. Új élményeket szerzett, magabiztosabb lett, és úgy érzi, hogy önkéntessége ideje alatt felnőtt. Most már jobban tud magáról gondoskodni és feltalálja magát a különböző szituációkban.
Rubén (24, Spanyolország) most tölti önkéntes idejét Dániában. Egyetért Mari véleményével, de hozzáteszi:
-- Véleményem szerint az EVS nagyon hasznos a fiatalok számára. Sok hasznos élményre tehetnek szert, és kollégájuk országáról is sok mindent megtanulhatnak. Velem is nem egyszer fordult elő, hogy kérdések özönével árasztottak el hazámmal kapcsolatban. Ez elősegíti egy olyan nyitott társadalom kialakulását, amely megpróbálja elkerülni a rasszizmust, az előítéleteket és az idegenektől való félelmet.
Az EVS-program továbbá fontos szerepet játszik abban, hogy az emberek megértsék és elfogadják az egymás közötti különbségeket, hogy a fiatalok aktivan részt vegyenek az európai ügyekben, és így valódi európai polgárok legyenek.
Bár önkéntesként elég olcsón és könnyen el lehet jutni külföldre, nem mindig megy simán a dolog. Például Marinak fáradságos munkával és sok türelemmel  saját magának kellett felkutatnia egy fogadó szervezetet, mert a lehetséges intézményeket tartalmazó web-oldal nincs mindig felújitva. A zsebpénz összegével is problémák adódhatnak, mert sajnos, sehol nincs meghatározva, hogy mennyi a napidíj, és az sem, hogy naponta hány órát kell dolgoznia az önkéntesnek. Az is hiányolható, hogy a szállás és a munka milyenségéről sem esik szó. Mindezzel az önkéntesnek tisztában kell lennie, és érdeklődnie kell, még mielőtt elvállalná a feladatot.
A kisebb-nagyobb bürokratikus problémák és a megfelelő támogatás hiányának ellenére az EVS-program bevonja a fiatalokat Európa építésébe, külföldi utazásokat és munkalehetőségeket nyújtva számukra, így járulva hozzá a fiatal polgárok oktatásához és az országok közötti együttműködés javításához.

Meg kell említeni, hogy az EVS nem az egyetlen YOUTH projektum. A SOCRATES-ERASMUS, a LEONARDO DA VINCI és a STAGE  projektumokkal együtt az európai oktatás, legyen az formális vagy nem formális, és szakmai gyakorlatok számára teremt lehetőségeket.
Egyike a legismertebb a SOCRATES-ERASMUS projektum, amely immár második mandátumát tölti (2000-2006). Az oktatás minden területét felöleli, és céljai között szerepel a nemzetek közötti információcsere, a mindenki számára elérhető forrásanyag, az Európai Unió nyelveinek megismertetése, a tanítási módszerek javítása és újítása stb.
A  LEONARDO DA VINCI  program  a szakmai továbbképzést segíti elő Európa fiataljai számára annak különböző országaiban, így készítve fel őket a felnőtt és munkás életre. Hangsúlyozza az egyenlőséget a mozgássérültek és bevándorlók irányában, és a nyelvi lehetőségeket sem felejti el.
A harmadik része a YOUTH-programnak a STAGE, amely az Európai Unió intézményeiben biztosít  gyakorlati időt.
Mindezek a projektumok különböző módszereket használnak, és különböző módon közelítik meg a helyzetet és lehetőségeket, de közös céljuk az aktív polgárság kialakítása, az új kultúrák megismerése és megértése és az, hogy rávilágítsanak arra, hogy különbözőek vagyunk és  mégis egyformák.

Molnár Leonóra
Ui : A programokkal kapcsolatban több információ található a következő weboldalakon:

SOCRATES-ERASMUS
LEONARDO DA VINCI
STAGE  ( European Parliament )
YOUTH (The European Voluntary Service for Young People )
 
 

Vissza a kezdőlapra