Megfenyegették a gyerekeiket magyarul oktató klézsei szülőket
 
[14.11.2001]

Mert többévi kérvényezés után sem indulhatott magyar nyelvű oktatás, a
csángóföldi Klézsén a szülők úgy döntöttek, civil alapon, iskola után
tanítják meg gyermekeiket magyarul írni és olvasni. Ezt viszont a bákói
hatóságok nem hagyhatták annyiban.

Az előzmények

Az iskola utáni magyar nyelvoktatás Klézse községben (ez három falút jelent,
Klezsét, Budát és Somoskát) a tavaly indult. A gyerekek iskola után mintegy
két órát tanulnak magyarul szakképzett pedagógusoktól. Az oktatást a szülők
fogadták be, a további erőforrásokat a klézseiek
pályázat útján teremtették elő. Hegyeli Attila, a Moldvai Csángómagyar
Szervezet oktatási felelőse, aki egyébként a projektben mint tanár is részt
vesz, kérdésünkre elmondta, hogy az idéntől az iskolán kívüli magyar oktatás
már hét falura terjedt ki, összesen 400 iskolás vesz benne részt, akiket 12
szakképzett tanár oktat. Klézsén 100 gyerekkel három tanár és egy tanítónő
foglalkozik.

A Bakói hatalom erődemonstrációja

Joca Ioan polgármester, a pap és az iskola igazgatónője -- számol be Hegyeli
Attila -- két hónapja egyre fokozottabb nyomást gyakorolnak a
szülőkre, oktatókra. Egyféle megfélemlítési sorozat indult be, amely a mai
incidensekben tetőzött. Míg a polgármester a magyar tanárokat próbálta
kiutálni, a pap a szószékről az erőszakos elmagyarosítás veszélyeit ecseteli
és az ország elrablásának tervével kapcsolatos diabolikus képeket szór a
szószékről. Az iskola igazgatónője azzal fenyegette meg a magyar órákra járó
diákokat, hogy levonja magaviseletüket, de alkut is ajánlott: aki nem tud,
de magyar órára jár, 4-est kap, nem tud, de nem jár magyar órára, 6-ost kap
-- meséli Hegyeli Attila. Közben a dolgok állásáról az iskola igazgatónője
készített egy részletes jelentést, amit el is küldhetett a megyei
tanfelügyelőségre, mert a hatalom-kommandó ma délelőtt ki is szállt. A
bizottságot dr. Livia Liliana Sibisteanu történész, a bakói
főtanfelügyelő helyettes vezette. Vele két további tanfelügyelő jött, de ott
volt még a polgármester, alpolgármester és a rendőr. Az
akciócsoport a klézsei polgármesteri hivatalban állította fel bázisát.

Mint Hegyeli Attilától megtudtuk, az oktatást befogadó két szülőt rutin
értesítéssel hivatták. A gyanútlanul megjelenő szülők -- a földügyek
rendezésekor is ilyen értesítést kézbesítenek -- két órás lelki terrornak
voltak kitéve. Sibisteanu azt tanácsolta nekik, hogy amennyiben magyarul
kívánják tanítani gyermekeiket, jobban teszik, ha emigrálnak, mert amíg ő
hatalmon lesz, nem lesz magyar oktatás.

Sibisteanu szerint, azzal fenyegette meg a szülőket, hogy mivel
törvénytelenül cselekedtek, jövő héten házkutatási engedéllyel
felszerelkezve fog visszatérni és véget vetni az illegalitásnak.

Hegyeli Attila elmondta, hogy annak ellenére, hogy a szülők sírva jöttek ki
a hivatalból, mostanra már lenyugodtak, és ma délután is
folytatódtak a magyar órák, mintha mi sem történt volna. Értesüléseink
szerint Szilágyi Zsolt képviselő és Sógor Csaba szenátor ez ügyben meg is
jelentek a tanügyminiszter asszonynál, aki ígéretet tett rá, hogy
tanügyi vonalon vizsgálatot indít az ügyben. 2000. szept. 15-17 között egy
központi bukaresti vizsgálóbizottság (az Oktatási Minisztérium és a
Kisebbségvédelmi Hivatal képviselőiből helyszíni szemle után megállapította,
hogy Klézsén 13, Pusztináról 10, Lészpedről 2 gyerek
szülei kérik a magyar mint anyanyelv oktatását. Dumitru Nada, a Bákó megyei
prefektúra igazgatójának személyes fenyegetéseire és nyomásgyakorlására több
szülő visszavonta a bukaresti bizottság előtt hangoztatott kérését, viszont
még így is maradt Klézsén 6, Pusztinán 4, Lészpeden 2 gyerek, akiknek szülei
kérték a magyar nyelvű oktatást. Az érvényben levő törvények szerint falu-
vagy megyeszinten be kellett volna indítani Klézsén egy, és Pusztinán egy
másik csoportot, vagy ha
nem, akkor pedig a körülbelül félútón levő Bákó városában. A Bákó megyei
Tanfelügyelőség ezt nem tette meg, mind a mai napig. Ezért a
törvénytelenségért senkit kérdőre nem vontak, annak ellenére, hogy a tények
letagadhatatlanok. Sántha Attila (az EK levelező listán)
 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége folyószámlái:
Címzett: AMCM, bank: Banc Post SA Bacau, számlaszámok:
251101212040018754073009 (USD), 251101112040018754009 (ROL)
 

Vissza a kezdőlapra