A harcászati repülőgépek fejlesztéséről

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő határozathozatalra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a harcászati repülőerők fejlesztéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot általános vitája. Az előterjesztést H/5149. számon, a gazdasági bizottság ajánlását pedig H/5149/2. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Szabó János honvédelmi miniszter úrnak, a napirendi ajánlás szerint 15 perces időkeretben.

DR. SZABÓ JÁNOS honvédelmi miniszter, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Köztársaság területének, függetlenségének, lakosságának, anyagi javainak és az ország légterének fegyveres védelme többek között a Magyar Honvédség feladata. Egyébként a honvédelmi törvény hosszasan sorolja a fegyveres erők feladatait, és ezek között kiemelt szerepet kap az ország légterének a védelme.

A magyar légtér szuverenitásának biztosításában kiemelt szerepet játszik a Magyar Honvédség harcászati légiereje. A nemzeti feladatokon túlmenően az észak-atlanti szerződéshez tartozásunkból eredő feladatok is meghatározzák a harcászati légierő fejlesztésének fő irányát. A realitásokat figyelembe véve a kormány, komoly előkészítő munkálatokat követően, megvizsgálta a harcászati repülőerők jelenlegi helyzetét, fejlesztésének lehetséges irányait, különös tekintettel a NATO-tagságunkból eredő vállalásaink teljesítésére.

A vizsgálatok alapján egyértelműen világossá vált, hogy a Magyar Honvédség hadrendjében jelenleg szolgálatban lévő MiG 29-es típusú vadászrepülőgépek csak korlátozottan lennének alkalmasak a NATO által elvárt feladatok végrehajtására. Ugyanakkor a vizsgálatok eredményei azt is bizonyították, hogy a harcászati légierő a feladatait csak olyan többcélú repülőgépekkel tudja teljes mértékben végrehajtani, amelyek minden tekintetben képesek együttműködni a NATO-erőkkel, és teljes mértékben megfelelnek a NATO-elvárásoknak.

A kormány kiemelt figyelmet fordított a stratégiai jelentőségű döntés hosszabb távra kiható költségvetési vonzataira is, ezért a költségvetés helyzetét értékelve megállapította, hogy a közeljövőben nincs reális lehetőség új harcászati repülőgépek beszerzésére és rendszerbe állítására a Magyar Honvédségnél. Erre csak hosszabb távon, az ország gazdasági lehetőségeinek kedvező alakulása esetén lehet megalapozottan számítani.

A sokoldalú vizsgálatok és elemzések eredményeként a kormány azt javasolja a parlamentnek, értsen egyet azzal, hogy a magyar harcászati légierő fejlesztése érdekében a NATO-követelményeket is kielégítő használt, többcélú harcászati repülőgépek bérlésére kerüljön sor. A kormány álláspontja szerint ez a megoldás hosszabb időszakra, 2013-ig biztosítja a magyar légierő feladatai végrehajtásának lehetőségét, és egyidejűleg a NATO-ban vállalt kötelezettségeink teljesítését. Mindamellett a használt harcászati repülőgépek bérlése a gépvásárláshoz viszonyítva takarékos, költséghatékony megoldást jelent, a bérléssel rövid távon végrehajtható a harcászati repülőerők fejlesztésének első üteme, amely biztosítja a légierőre háruló feladatok teljesítését, lehetőséget ad arra, hogy a teljes fejlesztés az ország gazdasági lehetőségeinek fejlődési ütemével összhangban történjen.

A használt harcászati repülőgépek bérlésének a nemzetgazdaság szempontjából fontos eleme az ellentételezés, az offset. A kormány, ellentételezési gyakorlatának megfelelően, a repülőgépek bérlése során az alábbi prioritásokat érvényesíti: a külföldi tőkebefektetések növelése az ipar- és a regionális fejlesztéspolitika szempontjából fontos területeken; a hazai beszállítási lehetőségek megteremtése; a hazai termékek külföldi piacra jutásának elősegítése, és nem utolsósorban új munkahelyek teremtése.

A fenti szempontok érvényesítése érdekében a kormány elvárja, hogy a beszállító az eddig megkötött elő-ellentételezési megállapodáson túlmenően több mint 100 százalékos ellentételezést és ezen belül a teljes szerződéses érték legalább 30 százalékát kitevő magyarországi beruházás megvalósítását vállalja el.

A kormány a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében előírt feladatok végrehajtása érdekében javasolja az Országgyűlésnek, hogy értsen egyet nyugati típusú, a NATO-követelményeket is kielégítő több célú harcászati repülőgépek bérlésével.

Tisztelt Ház! Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalja meg az Országgyűlés, és a Magyar Honvédség harcászati repülőerői fejlesztésének megvalósítása érdekében fogadja el a kormány javaslatát.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, a napirendi ajánlás szerint 10-10 perces időkeretben. Elsőként Körömi Attila, a Fidesz képviselője következik.

KÖRÖMI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! A biztonság a polgári társadalom tagjai számára az egyik legfontosabb alapérték. Filozófiánk szerint a nemzet biztonsága két pilléren nyugszik, a magyar nemzet önerején, valamint az euro-atlanti integrációs, a nemzetközi együttműködésen. A polgári kormány a Magyar Honvédség reformját illetően is felvállalta a döntéshozatal és a végrehajtás megkezdésének felelősségét, mely több kormányzati cikluson átívelő feladat, s ennek részeként nyújtotta be a kormány az Országgyűlés elé a harcászati repülőerők fejlesztéséről szóló határozatijavaslat-tervezetet.

A Fidesz-Magyar Polgári Párt országgyűlési képviselőcsoportja üdvözli és támogatja a javaslatot, mely a Magyar Honvédség, azon belül a légierő régen várt és nagy jelentőségű fejlesztését alapozza meg. Nevezetesen: a kormány arra kéri a tisztelt Ház felhatalmazását, hogy nyugati típusú, a NATO követelményeit is kielégítő, többcélú harcászati repülőgépek kerüljenek bérlésre, az azok üzemeltetéséhez, alkalmazásához és fenntartásához szükséges fegyverzet, eszköz, anyag és szolgáltatás beszerzésével, illetve bérlésével együtt. Ezáltal a magyar légtér biztonságát az egyfunkciós, kiöregedett MiG-29-esek helyett új, többfunkciós, légvédelemre, felderítésre és csapásmérésre is alkalmas harci gépek garantálnák. Ezek a gépek a NATO szövetségi rendszerén belül a reánk háruló kötelezettségek teljesítésére is maximálisan alkalmasak, így teljesíthetővé válnak szövetségesi vállalásaink.

Ezt a fejlesztési szándékot a pártok egyetértése övezte, hiszen hónapok óta folyik erről a nyilvánosság előtt és a parlamenti bizottságok előtt is a vita. Ezzel a fejlesztéssel hazánk, a magyar családok és gyermekeink biztonsága tovább fokozható. Örülünk tehát annak, hogy a nemzetbiztonsági kabinet a géptípus tekintetében is megnyugtató, az ország költségvetését, teherbíró képességét messzemenően figyelembe vevő döntést hozott. Ez a körültekintés annál is inkább üdvözlendő, hiszen az ilyen típusú fejlesztések hazánknál gazdagabb országok esetében is kormányzati ciklusokon ívelnek át, és így lesz ez nálunk is.

A kiválasztott géptípusra vonatkozó további tárgyalások, pontosítások, véglegesítések folyamatban vannak, azonban a költségvetési terhek csak 2002 után fognak jelentkezni, így e tekintetben a tisztelt Háznak most nincs teendője, ezért nem is tér ki erre most a határozati javaslat. Azt is üdvözüljük, hogy 24 gép helyett a kormány védelmi rendszerként működni tudó, védelmi rendszerként definiálható, minimálisan szükséges 14 repülőgép bérléséről döntött, így is maximálisan figyelembe véve a következő kormányok mozgásterét. A géptípus kiválasztása a tekintetben is szerencsésnek mondható, hogy magában hordja az összefogás eszméjét, hiszen durva közelítéssel egyharmad részben svéd, egyharmad részben brit és egyharmad részben amerikai termékről van szó.

Tisztelt Ház! A Fidesz-Magyar Polgári Párt különösen örül annak, hogy az ország közvéleménye kedvezően fogadta a nemzetbiztonsági kabinet döntését, és teljes megnyugvás övezi azóta is a harcászati repülőgépek fejlesztésének ügyét. Bízunk abban, hogy a parlament ellenzéki pártjai is a nyugalom fenntartásában érdekeltek, és támogatni fogják ezt, az ország egészének érdekét, az ország biztonságának ügyét messze szem előtt tartó határozatijavaslat-tervezetet.

Egyetlen kérdés merülhet fel csupán: miért nem nevezi meg konkrétan a javaslat a Gripen vadászgépeket a típus nevének kimondásával? A válasz egyszerűnek is mondható: a kormány a harci gépek fejlesztésére beérkezett ajánlatok áttanulmányozása után most, azaz szeptemberben jutott el arra a pontra, hogy a nemzetbiztonsági kabinet döntésével világos és felelős szándékot fogalmazhatott meg, és a honvédelmi törvény értelmében a fejlesztési szándék végigviteléhez most kell kérni az Országgyűlés hozzájárulását.

Azonban a tisztelt Ház csupán a stratégiát képes eldönteni, a harcigéprendszer váltását képes eldönteni, de a konkrét géptípus még nem szerepelhet - és nem is szerepel - véleményünk szerint a határozati javaslatban, hiszen ezzel nem mondanánk mást, mint hogy 386 képviselő kezd el vitatkozni egy határozati javaslat okán a géptípusról, beszerzésének módjáról és minden technikai részletéről. Ez nyilvánvalóan tarthatatlan és kezelhetetlen folyamat lenne. A helyes munkamegosztás az, hogy a parlament meghozza a stratégiai döntést, amit a felelős kormány konkrét formában végrehajt, mint ahogy azt tették a Mistral rakéták beszerzése tekintetében is. Másrészt: egy ilyen, százmilliárd forint körüli szerződés megkötése előtt bármilyen konkrét adat, szám, információk szerepeltetése a határozati javaslatban nyilvánvalóan megköti a kormány kezét, gyengíti tárgyalási pozícióját, és kedvez a másik félnek.

Összefoglalva: figyelembe véve azt a társadalmi vitát, ami folyt az ügy körül az elmúlt hónapokban, figyelembe véve azt, hogy a nemzetbiztonsági kabinet döntését közvetítő politikai pártok véleményei mögött vagy az általuk elmondott vélemények sorai között az olvasható ki, hogy tulajdonképpen egyetértés van a nemzetbiztonsági kabinet döntése tekintetében, úgy gondoljuk, hogy teljes parlamenti egység övezheti ezt a határozatijavaslat-tervezetet.

Most eljött az idő, miután a kormány szándéka világos, hogy erre felhatalmazást kérjen, hogy immár a konkrét szerződéstervezeteket vizsgálhassa meg, és szükség esetén írhassa alá.

Örülünk annak, hogy mind a költségvetési, mind a biztonságpolitikai, mind pedig a szakmai szempontok megfelelő súllyal estek latba a döntés előkészítésének eddigi folyamatában, és a Fidesz-Magyar Polgári Párt országgyűlési képviselőcsoportja részéről a támogatásunkat adjuk, hogy a határozatijavaslat-tervezetből elfogadott határozat szülessék.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiban.)
 
 

Vissza a kezdőlapra