Keller-Mikola vitaELNÖK: Keller László, az MSZP képviselője (Moraj a Fidesz soraiban.), interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez: "Hogyan viszonyul ön az Európa Tanács miniszteri bizottságának etikai kódexéhez?" címmel. Keller László képviselő urat illeti a szó. (Közbekiabálások a kormánypártok soraiból. - Csenget.) A tetszésnyilvánítással várják meg, amíg elmondja az interpellációt!

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Az Európa Tanács köztisztviselőkre vonatkozó etikai kódexe értelmében a köztisztviselő személyes érdeke alatt értendő minden, a számára vagy családjára, a szüleire, a barátaira és a hozzá közel álló személyekre, szervezetekre vonatkozó előny. Az elfogultság olyan helyzet, amikor a köztisztviselőt személyes érdekei befolyásolják.

Nem telt el még egy év azóta, amikor felhívtam az akkori miniszter és a legfőbb ügyész figyelmét az akkori Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának - aki most miniszter - elfogultságból és összeférhetetlenségből származtatható, legalábbis aggályos helyzetére; arra a helyzetre, amelyben ön, miniszter úr, a főigazgató a közbeszerzési törvény megkerülésével jelentős tanácsadói szerződéshez juttatta üzlettársát, három héttel ezelőtt megtagadott - igaz, távoli - rokonát, vagy arra a helyzetre, amelyben ön egyidejűleg főigazgatói kezével közpénzzel fizetett azoknak a vállalkozóknak, akiktől aztán az ügyvezetői kezébe pénzt kapott, vállalkozásában kifejtett tevékenysége ellenértékeként.

Most, miközben azt tapasztaljuk, hogy az egészségügyi intézmények és az ágazat dolgozói helyzetén nemhogy nem sikerült változtatnia, hanem a válság tovább mélyült, a miniszter úr immáron kiemelt vezetői beosztású köztisztviselőként, a nép szolgájaként ismét hozzá közel álló személyek irányába fordította gondoskodó tekintetét.

Nézzük ennek az eredményét! Sikerült közreműködnie abban, hogy az ugyan szerény tulajdoni hányad ellenére a miniszter testvére meghatározó tulajdonosi szerepet kapjon a Hungaropharma Gyógyszer-kereskedelmi Részvénytársaság privatizálásában. Bár a miniszter úr úgy tünteti fel, mintha a döntésben részt sem vett volna, a magánosítás koncepciójának kidolgozásáért a februári kormányhatározat személyesen az egészségügyi minisztert jelölte meg. Miután boldog tulajdonostársnak tudhatta magát a testvér, a miniszter, engedve a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége nyomásának - mert a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményét nem kérte ki - az egészségügy legmagasabb szakmai díjával is kitüntette közeli hozzátartozóját, és hogy a családban nehogy feszültség keletkezzen, a sógornő is kitüntetésben részesült a minisztertől.

Már meg sem lep bennünket a radiológiai szakma képviselőinek sajnos névtelenségbe burkolózó levele. Szerencsére preventív lépéseinkkel sikerült azt megakadályozni, hogy az emlőszűrő berendezések fejlesztésénél is az a személy kerüljön meghatározó szerepbe, akivel hosszú időn keresztül voltak üzlettársi viszonyban, és a közelállóság sem megkérdőjelezhető.

Tisztelt Miniszter Úr! Vezető köztisztviselősége, minisztersége, fent említett megnyilvánulásai megfelelnek-e az Európa Tanács miniszteri bizottsága etikai kódexének? Megfelelnek-e az emberek általános etikai értékítéletének? Miniszter Úr! Rendszeres magyarázkodás helyett miért nem ajánlotta már fel lemondását a miniszterelnöknek? Várom válaszát. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

Egyet ne tegyen: ne mondja azt, hogy nem tud és nem akar ezzel foglalkozni! Köszönöm. (Közbekiabálások a kormánypártok soraiból. - Az elnök csenget.)

ELNÖK: Az interpellációra Mikola István miniszter úr válaszol.

DR. MIKOLA ISTVÁN egészségügyi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Jól hangzott, ami elhangzott, csak nem igaz, mint mindaz, amit Keller László elmond, aki Javert felügyelőként lohol utánam (Derültség.), és keresi az ezüstkanalat, vagy a kéményseprő kisfiútól elcsent ezüsttallért még mindig nem találta meg - sajnos, most sem fogja, képviselő úr.

Szeretném jelezni, hogy most már mindenki a rokonom, és nem is fogok védekezni ez ellen, mert jobban ismeri Keller képviselő úr a családfámat, mint önmagam. Most már mindenkit kitüntettem, az egész családomat, ez ellen se tudok már védekezni, nem tudok mit mondani. Már elmondtam egyszer, hogy az öcsém, aki gyógyszerész és a gyógyszerész-társadalom egyik megbecsült tagja, kapta idén az egyik Batthyány-Strattmann-díjat (Taps az MSZP soraiból.), amiből mellesleg az idén harminchét plusz kilencvenet, tehát ha jól számolom, összesen százhuszonhetet fogunk átadni. Persze, ez egy nagyon értékes díj, nem akarom ennek az értékét csökkenteni, de azért mégsem Nobel-díj, az odaítélésben pedig nem én döntöttem, hanem a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a X. Gyógyszerész Kongresszus, még az előtt elhatározva ezt, mielőtt én miniszter lettem, de úgy látom, ezt hiába magyarázom, ez már rajtam marad, és ezt tűrnöm kell.

Keller képviselő úr mindenhez ért, az OVSZ-tenderekhez is kiválóan értett, csak azt nem értem, miért nem talált végre valamit - ott sem talált. Egyébként a hozzám közel álló személyek irányába elkötelezett vagyok, elsősorban a pályán dolgozó kollégáim, a nővérek és az egészségügyben áldozatos munkát végző emberek irányába elkötelezett vagyok (Taps a Fidesz soraiban. - Felzúdulás az MSZP soraiban.), bár látom, hogy ez nem népszerű az önök soraiban.

Szeretném elmondani, hogy a Hungaropharma magánosításában a Miniszterelnöki Hivatal döntött, ő hirdette meg a tendert, korrektül folyt le a tender. Nekem egyetlenegy kérésem volt: az, hogy nemzeti érdekkörben maradjon a Hungropharma, mert csak így lehet biztosítani a magyar gyógyszerpiacon az eredményt. Nemzeti érdekkörben maradt a Hungaropharma, és nem értem, hogy ez miért vált ki az önök soraiban ilyen rettenetes idegességet, bár jól tudok a gyógyszerpiaci érdekeltségekről az önök soraiban és a családtagjaikról, akik óriás gyógyszercégeknek a vezetői voltak még nem olyan régen.

Szeretném megjegyezni, hogy a privatizációban a Richter Gedeon magyarországi gyógyszergyártó 30 százalékkal, az Egis 30 százalékkal és a Béres Rt. ugyancsak magyar gyógyszergyártó 30 százalékkal birtokolja a többségi tulajdont, és az összesen belül 5 százalék a Magyar Gyógyszerész Rt. részesedése, amiben több száz gyógyszerész között valóban ott van az édesöcsém is. Nem tudom, hogy ezt miért kell kivetnivalónak tartani, amikor egészségpolitikai célkitűzés, hogy gyógyszerészek, orvosok tulajdoni szerepet is vállaljanak. Nagyon jól dőlt el a Hungaropharma privatizációja, de úgy látom, ez borzalmas izgalmakat kelt az önök soraiban.

Ha még időm van rá, szeretném még azt is elmondani, hogy az aztán meg végképp csúsztatás, hogy a Radiológiai Szakmai Kollégium vádol engem korrupcióval az emlőrákszűrő programban. Keller László urat meg kell kérdeznem, hogy ön írta-e ezt a névtelen levelet, amiből botrány lett. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Érdekes módon azonnal megjelent a Népszabadságban - és nem sorolom fel a lapokat - egy névtelen levél, amelyet papírkosárba kellett volna tenni, és amelyre azonnal reagáltak a Magyar Radiológus Társaság, a Radiológiai Szakmai Kollégium és az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet munkatársai, vezetői. Fel is olvastam a múltkor már itt a parlamentben: "Jelen levelünkkel a miniszter urat tájékoztatni és egyben biztosítani kívánjuk, hogy teljes mértékben elhatárolódunk a megjelölt levél tartalmától, mely nélkülözi a minimális szakmai hozzáértést, stílusától és hangnemétől társaságunk teljesen idegen, egyben elfogadhatatlan." (Közbekiáltások. - Dr. Répássy Róbert: Ő írta, ráismerünk!) És úgy folytatódik, hogy: "Egyetértünk azzal, hogy a miniszter úr által meghirdetett népegészségügyi program keretében az ÁNTSZ emlőrákszűrési pályázata nemzetközi ajánlásokat és már több helyen működő elveket figyelembe véve történt."

Csak azt kérdezem Keller képviselő úrtól, hogy mitől van az (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy ilyen örömét leli abban, hogy állandóan kutakodik, és mindig valamiféle belegyalogolásból, kitalációból akar légvárakat építeni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Közbekiáltások mindkét oldalról. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Orvost! Orvost neki!)

ELNÖK: (Csenget.) Tisztelt Országgyűlés! Egy kis csendet kérnék! Megkérdezem Keller László képviselő urat - a szerzőség kérdését, kérem, majd a szünetben beszéljék meg -, elfogadja-e az interpellációra adott választ. (Közbekiáltások mindkét oldalról. - Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Bocsánatot kér! - Elfogadja!)

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): Elnök Úr! A miniszter úr válaszát nem tudom elfogadni (Felzúdulás, derültség a kormánypártok soraiban.), hiszen mindenről beszélt, csak arról nem, hogy mi a viszonya az Európa Tanács miniszteri bizottságának etikai kódexéhez. Erről természetesen nagyon nehéz lett volna neki szólni, hiszen akkor csak a lemondás maradt volna a számára.
Tisztelt Ház! Azt gondolom, hogy a miniszter úr nagyon jól tudja, hogy egy gazdasági társaságnál nem az a döntő, hogy ki milyen tulajdoni hányaddal bír. Hiszen akkor, amikor Gógl miniszter úr lemondott (Dr. Répássy Róbert közbeszól.), és megcsinálta a nevezetes kht.-ját (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Összevissza mutogatsz!), amit a miniszterelnök úr ellenjegyzett, azt éppen ön kérte vissza a cégbíróságról. Most tessenek mosolyogni, képviselőtársaim, amikor rabolják a pénzeket és a közvagyont! (Felzúdulás a Fidesz soraiban. - Folyamatos zaj.)

Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon sajnálom, hogy ön a választ (Dr. Répássy Róbert: Ne csak beszélj, mondj is valamit!) nem arra használta fel, amiről a kérdésem szólt (Az elnök csenget.), hanem félrebeszélt. És azt a támogatást, amit még élvez a miniszterelnöktől (Felzúdulás a Fidesz soraiban.), egészen más célra használja fel. (Közbeszólás a Fidesz soraiból.)

Nem fogadom el a válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott választ, ezért megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 168 igen szavazattal, 98 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az interpellációra adott miniszteri választ elfogadta.

Vissza a kezdőlapra