A parlamentből jelentjük
2001. november 27.
Interpelláció
 "Tud-e számolni az Orbán-kormány?"

BURÁNY SÁNDOR (MSZP)
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter
BURÁNY SÁNDOR (MSZP)

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Nemrég egy rádióinterjúban a miniszterelnök azt állította, hogy kormányzása idején jelentős adócsökkentés történt Magyarországon. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!) Az állítás tetszetős, csupán egyetlen baja van: az, hogy nem igaz; nem egyszerűen csak nem igaz, de hazug is. (Moraj a kormánypárti padsorokban.) A miniszterelnök - mint általában - ezúttal sem beszélt arról, hogy mit vett el az emberektől. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Így van!) A látszat, a propaganda ellenére ugyanis többet, mint amennyit adott.

Vegyük például a személyi jövedelemadót! Míg a kormányváltás évében átlagosan 20,3 százalék adót kellett fizetni, addig tavaly minden megkeresett száz forintból már csaknem 22 forint volt az elvonás. Ez azt jelenti, hogy ha a '98-as adókkal számolnánk, egy átlagos keresetű ember ma ezer forinttal is többet kereshetne havonta, azaz az Orbán-kormány idején összességében több adót fizetünk. A miniszterelnök az interjúban azt is állította, hogy az állam minden megtermelt 100 forintból mindössze 38 forint adót szed be.

Az igazság ezzel szemben az, hogy tavaly ez a szám csaknem 40 forint volt, több, mint a szocialista-szabad demokrata kormányzás végén. Ha pontosan számolunk, akkor azt kapjuk, hogy az adózás szintje emelkedik.

Az állítások igazolására a miniszterelnök saját pénzügyminiszterére hivatkozott, aki kiszámolta, hogy ma 5100 milliárd forinttal több pénz van a gazdaságban, mint ha a '98-as adókkal számolnánk. Ön, miniszter úr, ezt egy cikkében is levezette. Ebben közli a minisztérium táblázatait, illusztrálva saját fejtegetéseit. Tanult kollégám végül is oda lyukadt ki, hogy percenként 3 millió forinttal gazdagodik az ország a kormány jóvoltából. (Derültség az MSZP soraiban.)

Ebből az következik, hogy egyetlen interpelláció alatt 24 millió forinttal gyarapodik a társadalom. (Taps a kormánypárti padsorokban.) Kár, hogy ez sincs így. Ugyanis ha a Pénzügyminisztérium számait összeadjuk, akkor 2443 milliárd forintot kapunk, és nem 5130 milliárdot. Így van ez, ha valaki nemcsak a közgazdaság-tudomány, de a matematika elméletét is forradalmasítja egyetlen rövid cikkben.

Én magam viszont úgy látom, hogy vagy a Pénzügyminisztérium adataiban, vagy a miniszter úr gondolatmenetében súlyos hibák vannak. Tekintsünk el ezúttal az egyszerű számszaki hibáktól! Egyetlen kormány tudta a közterheket eddig érdemben mérsékelni, és ez a szocialista-szabad demokrata kormány volt. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.) Ha nem csökkentettük volna az adókat, akkor az elmúlt három évben mintegy 2000 milliárd forint adótöbblet sújtotta volna a társadalmat. (Zaj. - Az elnök csenget.) Ezt minden közgazdászhallgató ki tudja számolni.

Egyetlen kérdés maradt csupán: tud-e számolni az Orbán-kormány? Tisztelettel várom válaszát. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Zseniális!)

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Azt gondolom, hogy ha ön felejt is, de az emberek nem felejtenek. Hadd idézzek erre önnek egy több mint háromszáz évvel ezelőtti példát, a Lőcsei Krónika 1623-as kiadásából: "Ebben az esztendőben jóságos Istenünk jogos haragjában a várost és az egész országot két szörnyű büntetéssel, a pestissel és a drágasággal sújtotta." Majd a drágaság leírása után a krónika így fejeződik be: "Ily módon az egész ország, régió pénzét szégyenletesen elrabolták, nekünk kárt okoztak, és romlást zúdítottak ránk, míg az álnokok, az országrontó csalók egy csapásra meggazdagodtak." (Derültség a Fidesz soraiban.)

Tisztelt Képviselő Úr! Azért hoztam ezt a krónikaidézetet ide, mert ez jól mutatja, hogy az emberek pontosan tudják, hogy nemcsak adókkal lehet tőlük elvenni pénzt, hanem inflációval is, drágasággal. Márpedig ha visszaemlékszik, a önök kormányzása alatt, 1995 júniusában az infláció mértéke 31,5 százalék volt. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! - Moraj az MSZP soraiban. - Bauer Tamás: És mennyire csökkent?) 31,5 százalék volt, ami azt jelentette (Bauer Tamás: Gyenge vagy!), hogy megcsapolták az emberek jövedelmét (Bauer Tamás: Nagyon gyenge! - Az elnök csenget.), a nyugdíjasoktól elvettek 12 százaléknyi vásárlóerőt, és az emberek ezzel teljesen tisztában vannak (Közbeszólás az MSZP soraiból: Mondjál le!), nem felejtenek. Tudják jól, hogy az inflációval forgatták ki a zsebeiket, és az inflációval vettek el a családoktól, a nyugdíjasoktól, a dolgozó emberektől jövedelmet. (Bauer Tamás: Három százalék!)

Most engedje meg, hogy válaszoljak a kérdésére is, hiszen azt gondolom, hogy pont az az alapvető gazdaságfilozófiai különbség, amely az önök kormányzása alatt az infláció emelésében és növelésében (Bauer Tamás: Hazudik! Csökkent!), az Orbán-kormány alatt pedig az infláció csökkentésében, valamint az adókedvezmények megadásában, az adók csökkentésében megnyilvánult. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Hadd idézzek önnek ebből a cikkből néhány tételt! A családok támogatása: önök elvették az adókedvezményt a családoktól, ez visszakerült, 1999-től újra igénybe vehető. (Bauer Tamás: És a családi pótlék?) Ez azt jelenti, hogy '99-ben 30 milliárd forintot, 2000-ben 50 milliárd forintot, 2001-ben pedig 82 milliárd forintot hagytunk ott a családoknál. (Taps a Fidesz soraiból. - Szabó Sándorné: Ezek ígérvények! - Bauer Tamás: És mennyi családi pótlékot vettetek el? - Általános zaj. - Az elnök csenget.)

Nézzük tovább! Ön adóemelésről beszélt, miközben mi csökkentettük a nyugdíjasok adóterhét is (Bauer Tamás: Ne viccelj! - Zaj az MSZP soraiban.), azok a nyugdíjasok, akik munkát vállalnak, jövő év januárjától nem fognak a nyugdíjuk után adót fizetni. Önök ehhez hozzá sem nyúltak, sőt ezt az adótételt emelték, ezzel szemben a polgári kormány a nyugdíjakat teljes mértékben adómentessé teszi. (Szabó Sándorné: Mikor?) 320 ezer nyugdíjas honfitársunk várja ezt az intézkedést. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Bauer Tamás: A másik 3 százalék?)

A lakáshitelkamatok kérdése: a lakáshitelek ügyében az előző kormányzati ciklusban nem történt semmi. Ebben a ciklusban van lakástámogatási program (Kovács Kálmán: Mégis akkor épült több lakás!), és vannak adókedvezmények. Sajnálom, hogy önök nem támogatták és nem szavazták meg azt az adókedvezményt, hogy jövőre 240 ezer forintos mértékig lehessen a lakás célú vásárlás vagy lakásépítés után felvett hiteleknél (Kovács Kálmán: 2 millió volt a szocpol! Most mennyi?! - Az elnök csenget.) adókedvezményeket igénybe venni; mint ahogy nem támogatták azt sem, hogy iskolakezdési támogatásként adókedvezményt adjunk a családoknak, 10 ezer forintos mértékig lehet természetbeni juttatás után kedvezményt igénybe venni.

A jövedéki adó ügyében a polgári kormány sem 2001-ben, sem 2002-ben nem tervezi jövedékiadó-tétel emelését - ön ezzel tisztában van, képviselő úr. (Kovács Kálmán: A külügyminiszter most mondta, hogy emelitek!) Emlékeztetném rá, hogy ezzel a két lépéssel, a 2001-es nem emeléssel 23 milliárd forintot, 2002-ben pedig 22 milliárd forintot fogunk ott hagyni a vállalkozásoknál.

Tisztelt Képviselő Úr! Összegezve: én azt gondolom, hogy jelentős adókedvezmények történtek. Kint hagytunk támogatást a családoknál és a vállalkozásoknál. Sajnálom, hogy önök, az MSZP frakciója ezeket a lépéseket nem támogatta.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem Burány Sándor képviselő urat, elfogadja-e az interpellációra adott választ. (Zaj. - Az elnök csenget.)

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Miniszter úr, sajnálom, hogy nem cáfolta, mert nem is tudta volna cáfolni egyetlen állításomat sem, ehelyett megismételte saját kormányának korábbi egyoldalú fejtegetését. Változatlanul az a szemléletbeli különbség közöttünk, hogy én valamennyi adónemet figyelembe veszem, önök viszont csak azt, amit önök adnak; azt, amit önök elvesznek, azokat viszont nem. Az önök kormányzása alatt az adóterhek összességében csökken..., nőttek (Derültség a kormánypárti oldalon.), minden eddigi adat ezt támasztja alá. (Nagy zaj. - Az elnök csenget.) Az adókedvezményekkel önök csak visszaadták annak egy részét, amit elvettek a társadalomtól. Elmulasztották beterjeszteni az adóreformot, így érdemben nem csökkentek az adóterheink. De még kijavíthatják a hibát, ma még módjukban áll sürgősségi indítványunkat megszavazni, amely az MSZP adócsökkentési javaslatait célozza.

A miniszter úr válaszát nem fogadom el. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el a miniszteri választ, ezért kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 152 igen szavazattal, 71 nem ellenében, tartózkodás nélkül a miniszteri választ elfogadta.

Vissza a kezdőlapra