Országos Protestáns Napok - kéthetes programsorozat
A reformáció emléknapja, október 31-e alkalmából immár kilencedik alkalommal rendezi meg az Országos Protestáns Napokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa; az országszerte száznál is több programot magában foglaló eseménysorozat egy hét múlva, október 19-én veszi kezdetét.

     Az istentiszteletekből, illetve különböző kiállításokból, találkozókból és konferenciákból álló programfüzér egyik központi eseménye október 21-én a Protestáns Kulturális Est lesz, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet a Budapest Kongresszusi Központban.

     Az ökumenikus tanács másik kiemelt rendezvénye az október 31-i Országos Reformációi Emlékünnepély, amelynek a budapesti Deák téri evangélikus templom lesz a helyszíne. Az ünnepségen Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdet igét, Ittzés János evangélikus püspök pedig előadóként vesz részt.

     A mintegy kéthetes rendezvény részeként rendezik meg a Protestáns Művészeti Napokat, amelynek október 23-tól Kecskemét ad otthont. A protestáns napok eseményei sorában - az istentiszteletek és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából tartandó megemlékezések mellett - lesz nemzetközi lelkészkonferencia, kórustalálkozó, hittanverseny, valamint kerekasztal-beszélgetés az evangélikus vallási néprajz kutatásáról, és előadás a humángenetika etikai kérdéseiről.

     A rendezvény keretében október 28-án szenteli fel Szebik Imre evangélikus elnök-püspök az új békásmegyeri templom orgonáját, Szóládon ugyanezen a napon reformációi parkot avatnak.

     A programsorozat az idén is október 31-én, a reformáció emléknapján zárul, amikor - immár hagyományosan - szerte az országban emlékünnepségeket tartanak, arra emlékezve, hogy a német Ágoston-rendi szerzetes, Luther Márton, a reformáció megindítója 1517. október 31-én függesztette ki 95 tételét a wittenbergi vártemplomra. Tételeivel az úgynevezett búcsúcédula-árusítások körüli visszaélések ellen tiltakozott, és kétségbe vonta, hogy a pápának joga, vagy hatalma volna a bűnök megbocsátására.

     X. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont. A pápai oklevelet Luther Márton Wittenbergben nyilvánosan elégette és kijelentette, hogy szakítani kíván a katolikus egyházzal. A Luther vezette új irányzat lett az evangélikus, míg a genfi reformátor, Kálvin János vezette irányzat a református vallás alapja.

     Október 31-e mára világegyházi jelentőségűvé vált, 2000-ben ugyanis ezen a napon írták alá a németországi Augsburgban a katolikus és a lutheránus (evangélikus) egyház közös nyilatkozatát. A dokumentum több száz éves ellentétet tisztáz azáltal, hogy visszavonja a két egyház közötti, a megigazulás teológiai tanával kapcsolatos kölcsönös kiátkozásokat.

MTI
Vissza a kezdőlapra