Az RMDSZ nyilatkozata
Nyilatkozat

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulásától kezdve magáénak vallotta és következetesen vállalja ezután is a moldvai csángómagyarság törekvéseit, támogatja politikai és jogi küzdelmét, amelyet önazonosságának megőrzéséért, anyanyelvének mind az oktatásban, mind az egyházban való szabad gyakorlásáért folytat.

Románia Alkotmánya és hatályos törvényei kimondják, hogy minden állampolgárnak joga van az anyanyelvű oktatáshoz. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által elfogadott és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által is megerősített 1521/2001-es Ajánlás a romániai csángómagyarság alapvető emberi-, állampolgári- és egyszersmind etnikai jogainak maradéktalan szavatolását szorgalmazza a román kormánynál, beleértve az anyanyelv szabad használatát, az identitás megtartását, a kulturális és nyelvi sajátosságok megőrzését. Éppen ezért felháborító az a sorozatos zaklatás, amelyet egyes román hatóságok folytatnak azon moldvai csángók ellen, akik gyermekeik számára a magyar nyelv oktatását kérik, illetve azon oktatók ellen, akik megpróbálják azt lehetővé tenni: ' Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa és Egyeztető Tanácsa a leghatározottabban elítéli ezt a jogsértést, és minden törvényes eszközt megragad ezután is, hogy a magukat magyaroknak valló csángók jogait érvényre juttassa.

Az SZKT és a SZET felszólítja a román kormányt, alkalmazza a hatályos tanügyi törvényt, és késedelem nélkül intézkedjék azért, hogy a moldvai csángómagyarok is állami tanintézetekben tanulhassanak anyanyelvükön, valamint zaklatásoktól mentesen gyakorolhassák, ápolhassák hagyományaikat érdekképviseleti-, civil- és szakmai szervezeteik égisze alatt.

Az SZKT és a SIET ugyanakkor felkéri az illetékes római katolikus egyházi Főhatóságot, hogy mielőbb járuljon hozzá ahhoz, hogy Moldvában is magyarul hallgathassák a szentmisét azok, akik ezt igénylik.

Elfogadta az Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyezető Tanács együttes ülése

2001, december 15.

Marosvásárhely
 

Vissza a kezdőlapra