KISEBBSÉGI FIGYELŐ

  ROMÁNIA
  2001. szeptember

   
  Tényképek

  Szeptember 3.

  Mircea Geoana elmondta, hogy az utóbbi időszakban nem voltak közvetlen tárgyalások Románia és Magyarország között a státustörvényről. Leszögezte, hogy különbséget kell tenni a törvény problémája és a román--magyar kapcsolat egésze között, de diplomáciai lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy ismertesse álláspontját a törvényben szereplő alapkérdésekkel kapcsolatosan, mert azok ebben a formában nem felelnek meg az európai normáknak és elvárásoknak.

  Az Apáczai Közalapítvány Beiskolázási Program 2001 elnevezésű pályázat 36,5 millió forint támogatást nyert, így minden magyar nyelven tanuló elsős kisdiák 220 ezer lej értékű csomagot kap. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felmérései alapján mintegy 14500 kisdiák kezdi el a tanulást magyar tannyelvű iskolákban.

  Szeptember 4.

  Mircea Geoana külügyminiszter kijelentette, hogy a státustörvény miatt nem szándékozik befagyasztani kapcsolatait Magyarországgal, sőt fejleszteni szeretné. Ennek érdekében minden reménye az, hogy a Velencei Bizottság figyelembe veszi a román szempontokat is, mert Románia nem fogja feladni nemzeti érdekeit. Bukarestben akkreditált külföldi újságírókkal tartott találkozón a román külügyminiszter elmondta, hogy nem kíván más országokkal közösen fellépni a státustörvény kérdésében. Románia ebben az ügyben a maga utját járja.

  Orbán Viktor miniszterelnök július végén öt pontból álló javaslatcsomagot terjesztett elő, de még eleddig a román fél nem adott rá választ. Adrian Nastase kormányfő válaszában csupán annyit mondott, hogy a szaktárcák foglalkoznak a javaslatok elemzésével, de megelőlegezte, hogy pozitív választ fog adni.

  Szeptember 5.

  Az Európa Parlament megszavazta azt a Magyarországról szóló országjelentéshez benyújtott módosító indítványt, melyek szerint az európai bizottság nem konkrétan Magyarországgal kapcsolatban, hanem általánosságban vizsgálná meg a nemzeti kisebbségek támogatásának európai gyakorlatát.

  Hollandia és Románia is támogatásáról biztosította Magyarországnak a Tisza nemzetközi vízi úttá való alakítását.

  Szeptember 6.

  Bukarestben konzultációk folynak a státustörvény végrehajtási módozatairól, amelyeken Öry Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára és Szabó Tibor, a HTMH elnöke átadta a magyar igazolvány kiadásával és a közlekedési támogatással, a munkavállalással és az egészségügyi ellátással kapcsolatos tervezeteket. A román fél még nem fogalmazta meg ellenvetéseit de minden jel arra mutat, hogy sokkal inkább politikai, mint szakmai problémáik vannak.
  Magyar állami támogatással alternatív magyar nyelvű oktatás indul a romániai Bákó megye csángók lakta vidékén. A magyar kulturális tárca 9 millió forintos támogatásával hét moldvai településen 12 pedagógus irányításával indul az alternatív oktatás.

  A román adósság és a banki kötelezettségek meglehetősen rossz - mélyen befektetési kategória alatti - besorolásai az utóbbi évtized szerkezeti reformjainak és stabilizációs politikájának akadozó meg-meg torpanó jellegét tükrözik. Ez áll a Moody's Inverstors Service nemzetközi hitelminősítő jelentésében, amit Romániáról készített.

  Szeptember 10.

  A román kormány kiadja a közigazgatási törvényhez kapcsolódó végrehajtási utasítást. A Kormányzó Román Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség folytatja együttműködését. Adrian Nastase nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a szociáldemokrata párt és az RMDSZ párbeszédét ne fékezzék a határon túli magyarokról hozott státustörvény vitái. A kormányzópárt ígéretet tett, hogy megfelelő utasítások meghozatalával a termőföldeket és erdőket visszaszolgáltatják a volt tulajdonosoknak.

  Szeptember 13.

  A román szenátus megszavazta, hogy vizsgálóbizottságot alakítsanak annak megállapítására, miként szerzett többségi tulajdont a magyarországi Danubius Rt. a Szováta fürdői gyógyüdülő-központban. A Danubius Rt. romániai társasága, a Salina Invest Rt. megállapodást kötött a román privatizációs hatósággal az üdülőtelep részvényeinek 82,17 százalékának megvételéről.

  Szeptember 17.

  Adrian Nastase felkereste a román és magyar tannyelvű iskolákat Kovászna és Hargita megyében, ahol kijelentette: "legyünk toleránsak az anyanyelv használatával szemben, de lépjünk fel határozottan a hivatalos nyelv alkalmazása érdekében".
  Ion Iliescu államfő és Adrian Nastase miniszterelnök a román-magyar -alapszerződés aláírásának ötödik évfordulója alkalmából nyilatkozatot adott ki. A román miniszterelnök "kiemelkedő fontosságú esemény"-nek nevezi az alapszerződés megkötését. Az elnöki hivatal sajtóirodája közleményében kiemeli a következőt: "Románia következetesen és habozás nélkül eleget tett a szerződésben vállalt kötelezettségeknek. A romániai magyar kisebbség a közigazgatási törvény által szentesített, széles körű jogokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik sajátos érdekeik érvényesítését".

  Szeptember 18.

  Iliescic szerint a NATO hibát követett el, amikor nem kérte fel csatlakozásra Magyarországgal együtt Romániát is, mivel ezzel újabb feszültséget támasztott a térségben.

  Mircea Geoana kijelentette: Románia nem kíván a kisebbségekről szóló törvények új generációjának kísérleti terepévé válni.

  A román képviselőház ratifikálta a román kormány és a NATO 1994 júliusában kötött biztonsági megállapodását, amely lehetővé teszi bizalmas információk cseréjét Románia és az Észak-Atlanti Szövetség között. Románia felajánlotta, hogy minden eszközzel támogatja a NATO fellépését a terrorizmus ellen. (A valóság az, hogy a bizalmas információk cseréjének nincs törvényes lehetősége, mivel a román törvényhozásban évekkel ezelőtt elakadt a NATO-val kötött megállapodás jóváhagyása.)

  Szeptember 19.

  Adrian Nastase kijelentette, hogy a moldvai csángók ügyéből politikai problémát faragtak, holott a bákói csángók nem is akarnak magyarok lenni, ezt a problémát Magyarország gerjesztette.

  Szeptember 22.

  A román miniszterelnök közölte, hogy leváltják az igazgatókat azokban az iskolákban, ahol a román oktatási minisztérium által nem engedélyezett tankönyvekből oktatják a diákokat. Vizsgálatot rendelt el annak ellenőrzésére, hogy hol használnak magyarországi történelem- vagy egyéb tankönyveket. A romániai magyar nyelvű sajtót is bírálta. Véleménye szerint eltorzítják kijelentéseit.

  Szeptember 23.

  A magyar-román kisebbségvédelmi szakbizottság Bukarestben folytatja ülését. A román sajtó szerint a közös nyilatkozat megszületéséhez kompromisszumra volna szükség. A Curentul című román napilap állítása szerint "Budapest revizionista politikájának céljai 80 éve változatlanok". A lap Siguranta (titkosszolgálat) 1938-ban készült jelentéseit hozza nyilvánosságra. Végkövetkeztetésül megállapítja, hogy a magyar neorevizionizmust az RMDSz szolgálja Romániában.

  Szeptember 25.

  Jegyzőkönyv aláírása nélkül fejeződött be a magyar-román kisebbségvédelmi szakbizottság ülése. A felek abban állapodtak meg, hogy hamarosan Budapesten folytatják a tárgyalásokat.

  Szeptember 26.

  A román parlamenti pártok elutasítják, hogy Romániában magyar nyelven oktató állami egyetemet alapítsanak. A román képviselőház az 1998-ban az RMDSz által előterjesztett törvényjavaslatot vitatta meg, de minden parlamenti párt visszautasította.

  Szeptember 27.

  Adrian Nastase szerint a jövő évi magyarországi választásokig nem várhatók látványos fejlemények Románia és Magyarország kapcsolataiban.
  "Sajnos Magyarországon az etnikai kérdés a választási kampány témája, de remélem, nem fogják túldimenzionálni ezt a kérdést és a nemzeti témát olyan formában, ahogy eddig felvetették" - nyilatkozta a miniszterelnök.

  Azt tervezik Romániában 2002-ben a gazdasági fellendülés érdekében, hogy a legnagyobb román kereskedelmi bankot és a SNP olajvállalatot privatizálják a két áram- és gázszolgáltató vállalatot, valamint a 21 befejezetlen vízi erőművet.
   
   Vissza a kezdőlapra