KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÁKIA
2001. október

 
OKTATÁS, KULTÚRA, KÖZÉLET

A szlovákiai magyar könyv- és lapkiadók szakbizottságának rendkívüli ülésén résztvevők aggodalommal és felháborodással értesültek arról, hogy az idei 23 millió helyett jövőre mindössze 6 millió koronát szán a szlovák állam: a felvidéki magyar kultúra támogatására. A bizottság tagjai a magyar kulturális intézmények létét veszélyeztető elképzelésekre levélben hívják fel az MKP vezetőinek figyelmét, erélyes közbelépésüket kérve.

Nyár elején Pozsonyban és Révkomáromban megnyílt a kárpát-medencei Agora irodahálózat, amelynek Szlovákián kívül Magyarországon, Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban is vannak irodái. A határon túli magyar fiatalok tájékoztatására szolgáló hálózat négy magyarországi kormányszerv: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Ifjúsági- és Sportminisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Határon Túli Magyarok Hivatalának döntése alapján jött létre. Az irodahálózat magyarországi álláshelyeket nem közvetít, hiszen a cél a magyar fiatalok szülőföldön tartása. Az újonnan létrejött szerveződés fő feladata a magyarországi tanulmányi lehetőségek ismertetése.

Közel félezer szlovákiai magyar fiatal kezdhet az idén egyetemi szintű közgazdasági tanulmányokat Révkomáromban annak köszönhetően, hogy a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kara kihelyezett részleget nyit a szlovákiai városban. A szaktantárgyakat elsősorban a budapesti egyetem professzorai adják majd elő, de szlovákiai oktatók is helyet kapnak a tanári testületben. Az előadások többsége magyar nyelven folyik majd, de a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem szlovák nyelvű oktatói is részt vesznek az oktatásban.

Az Illyés Közalapítvány kuratóriuma döntött a határon túli elektronikus sajtó tárgyi eszközeinek beszerzésére, valamint televíziós produkciók támogatására 300 - 300 M forint értékben kiírt pályázatról. A támogatási összegre annyi igény érkezett, hogy azok kielégítéséhez közel másfél milliárd forintra lenne szükség. A kuratórium döntésében kijelölte azt a 18 Kárpát--medencei helyszínt, ahol a támogatottak korszerű, egységes és egymással kompatibilis digitális technikát, valamint csúcstechnológiájú adattovábbító berendezéseket vásárolhatnak. A rendszer központi elemei a régióközpontokban felépülő stúdiók lesznek. Az összesen 600 M forintnak köszönhetően minőségi változás várható a határon túli magyar elektronikus média életében. A kuratórium döntése értelmében Kolozsvárott és Székelyudvarhelyen épül majd stúdió, valamint Pozsonyban, Szabadkán és Ungváron. Ezek szerepe és feladata az anyaországi megrendelők,- elsősorban a két közszolgálati televízió - és a térségben működő tudósítói pontok közti szakmai koordináció.

"Döntésével az Illyés Közalapítvány lerakta egy határokon átívelő, rendszerszemléletű médiaépítkezés alapjait" - nyilatkozta Veress László irodaigazgató. Az igazgató szerint pályázat legfőbb nyertese a néző, hiszen a novemberre várható részleges indulást követően a két mobil műholdas közvetítő-berendezésnek (az egyik Erdélyben üzemel, a másik - anyaországi telephellyel - a többi régiót látja el), valamint a tudósítókhoz telepített ISDN-alapú képjeltovábbítóknak köszönhetően érezhetően megnő majd a Kárpát-medencéből sugárzott élő adások és tudósítások száma.

A pályázati kiírásban megfogalmazott másik célra, a televíziós produkciók támogatására szánt 300 M forintra 232 pályázó közel 2,2 Mrd forintos igényt nyújtott be. A jelentkezők háromnegyede anyaországi volt. A kuratórium azokat a pályázatokat részesítette előnyben, amelyek leginkább érintik a határon túli alkotóműhelyek munkáját. Az első döntés alapján a közszolgálati megrendelők, vagyis a Magyar Televízió Kárpáti Krónika című műsora, valamint a Duna Televízió egyes műsorai kaptak jelentősebb támogatást. A többi pályázatról a szeptember 26-i ülésen döntenek. A támogatás alapelve, hogy a hírműsoroknál biztosítsák a tudósítások naprakészségét, a dokumentumműsorok esetében pedig előtérbe kerültek a Kárpát-medencei hétköznapok valóságáról szóló produkciók. Az elkövetkező hetekben az alapítvány szakértői testülete végiglátogatja a régióközpontokat a műszaki részletek pontosítása érdekében, a pályázat végeredményét pedig szeptember végén közzéteszik az alapítvány honlapján.

Rimaszombaton tartották a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitóját szeptember elsején. A városban ebből az alkalomból a Magyar Köztársaság anyagi támogatásának köszönhetően magyar közösségi házat és református kollégiumot is felavattak. A tanévnyitón Csáky Pál, a szlovák kormány miniszterelnök-helyettese a pedagógusok elhivatottságáról és a magyar iskolák szerepéről beszélt. Az országos tanévnyitón a szlovákiai magyar közélet képviselői mellett jelen volt Dr. Boros Miklós, pozsonyi magyar nagykövet és Náray Szabó Gábor, a magyar oktatási tárca helyettes államtitkára is.

Az "Education for Democratic Citizenship in Slovakia" (Demokratikus állampolgárságra nevelés Szlovákiában) projekt keretében kerekasztal megbeszélésre került sor szeptemberben, Pozsonyban. A megbeszélésen nagy tekintélyű szakértők részvételével elemezték, hogy Szlovákiának milyen mértékben sikerült előrelépnie a kisebbségi jogi és az önkormányzati jogi európai standardok gyakorlatba való átültetésében. A kerekasztal-beszélgetéssel lezáruló projekt célja volt az is, hogy a napjaink jelentős kérdéseiről megfogalmazott szakértői vélemények minél szélesebb közönséghez jussanak el, valamint, hogy nyílt fórumként szolgáljon e kérdések megvitatásában, nevelve és fogékonnyá téve a közönséget.

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára nyitotta meg augusztus közepén, Madarászon a IV. Szlovákiai Nyári Szabadegyetemet, ahol a résztvevők az idén az integráció küszöbén álló országokban jelentkező új kihívások kérdéskörét járták körül. Madarászon évről-évre egy olyan magyar-szlovák párbeszéd zajlik, amelyben a szlovákiai magyarságnak is igen fontos szerepe van.

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra