KISEBBSÉGI FIGYELŐ

SZLOVÉNIA
2001. december

Kultúra, Oktatás, Civil szféra

November 12-én hosszú távra szóló együttműködési megállapodást írt alá Budapesten Pekár István, a Duna Televízió elnöke és Aleks Stakul, az RTV Slovenija vezérigazgatója. Az ünnepélyes aláírás előtt Pekár István utalt a már korábban kialakult jó együttműködésre, és megemlítette, hogy a Kárpát-medencében a lendvai stúdió a legfelszereltebb televíziós műhely, ahol kimondottan magasan kvalifikált riporterek és szerkesztők dolgoznak. A Duna Televízió elnöke kijelentette: bíznak abban, hogy a magyar költségvetés is támogatni fogja hasonlóan az olaszokhoz a szlovén televízió lendvai stúdiójának működését. A megállapodás szerint a Duna Televízió évente egy hónapos gyakorlatra fogadja a lendvai stúdió munkatársait, és a lehetőséget teremt archívumának használatára. Hamarosan elkészül a közös eseménynaptár a legfontosabb magyarországi és szlovéniai eseményekről, és megvalósul a két televízió közötti hírcsere. Aleks Stakul arra emlékeztetett, hogy az RTV Slovenija programjaiban biztosítja az ott élő olasz és magyar nemzeti kisebbségek mindennapjainak bemutatását. A szlovén vezérigazgató gyümölcsözőnek nevezte a Duna Televízióval kialakított együttműködést és reményét fejezte ki, hogy a jövőben hangsúlyosabban lesznek jelen a hírműsorokban a Mura-vidéki magyarok és a Rába-vidéki szlovénok. Aleks Stakul elmondta, hogy jövőre szeretnék megvalósítani szlovén és magyar estek kölcsönös sugárzását, valamint lehetőséget teremteni a gazdasági lehetőségek és beruházások megismertetésére. A megállapodás aláírásán jelen volt Ida Mocivnik, Szlovénia budapesti nagykövete is.

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) közös pályázatot nyújtott be az Arany János Közalapítványhoz egy olyan kutatási program támogatására, amelynek témája a muravidéki kétnyelvű oktatási rendszer hatásának vizsgálata a nemzeti tudat alakulására és az anyanyelvre. Miután a kutatási tervet az alapítvány elfogadta és támogatásban részesíti, a MNMI szakmai tanácskozást szervezett október elején, amelyen részt vettek a muravidéki kétnyelvű általános iskolák igazgatói, a maribori Magyar Tanszék munkatársai, valamint a muravidéki magyar tudományos élet néhány szakembere is. Gönz László, a MNMI igazgatója a tanácskozáson ismertette a program fő célját, azaz a magyar nyelv és kultúra presztízsvesztése okainak felmérését. A munkába az MNMI be kívánja vonni a magyar szülőket, az iskolákat, valamint a Maribori Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Tanszékének és a ljubljanai Nemzetiségi Intézet munkatársait is.

Magna Hungáriától a Millenniumig címmel szeptemberben közepétől Lendván történelmi ismeretterjesztő sorozat vette kezdetét, melynek célja a magyar nemzeti értékek népszerűsítése és mélyebb megismerése volt. Az ismeretterjesztő sorozatot a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte. A rendezvényen elhangzott többek között Katus László történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára előadása a magyar nemzet történetének főbb jellemzőiről, valamint Majdán János történész, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárának előadása a 15-19.századi magyar történelemről.

Lendván bemutatták a Zala megye ezer éve című kötetet, amely a millennium tiszteletére jelent meg. A könyv fontos adatokat tartalmaz a Lendva-vidékről is, hiszen 1919 augusztusáig, valamint a második világháború alatt ez a vidék Zala megye szerves részét képezte.

A felső-lendvai várkomplexum Szlovénia legnagyobb várainak egyike, melyet 1999-ben kezdtek el felújítani. Az EU PHARE-program keretében 1999-ben 765000 euró támogatást adott a munkálatokhoz. A felújítások első fázisában 50 millió tollár támogatást nyújtott az EU, és 8 millió tollárt a szlovén állam fektetett be. 2000-2001-ben további részeit újították fel a várnak, melynek költségeit részben az EU (120 millió tollár), részben a szlovén állam (50 millió tollár) biztosította. A harmadik fázis költségei a tervek szerint mintegy 500 millió tollárt tesznek majd ki.

Vissza a kezdőlapra