Szociális ellátások 2002-ben
A gyermekgondozási segély (gyes) összege 20.100 forint havonta. A gyesen töltött idő szolgálati időnek minősül, így összegéből 8 százalék járulékot vonnak le.
A gyermekgondozási díj (gyed) a naptári átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havi 83 ezer forint. A gyedből is vonnak nyugdíjjárulékot, és a családi adókedvezmény is érvényesíthető ennél az ellátásnál.
Az anyasági támogatás a nyugdíjminimum 150 százaléka, ami jövőre 30.150 forintot jelent.

A családi pótlék és a vele azonos összegű iskoláztatási támogatás
egy gyermek esetében havi 3.800 forint;
        a gyermekét egyedül nevelő szülő havonta 4.500 forintra jogosult;
kétgyermekes család esetén gyermekenként havonta 4.700 forint,
        csonka család esetében gyermekenként havi 5.400 forint;
három vagy többgyermekes családnál gyermekenként havonta 5.900,
        csonka család esetében gyermekenként havi 6.300 forint;
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után havonta 10.500 forint;
gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt, büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben, nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek után havonta 5.400 forint.

A kiegészítő családi pótlék összege gyermekenként havonta 4.200 forintra emelkedik.
A gyermeknevelési támogatás (gyet) összege havi 20.100 forint. A gyetből 8 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le, így a folyósítás időtartama szolgálati időnek minősül.

Az öregségi nyugdíjminimum, a saját jogú és hozzátartozói nyugellátás, valamint a baleseti járadék összege 9,7 százalékkal emelkedik január elsejétől.
Az öregségi nyugdíjminimum összege 2002-ben 20 ezer 100 forint lesz havonta.
A rendszeres szociális segély összege a nyugdíjminimum 80 százaléka, 16.080 forint, aktív korú nem foglalkoztatottak esetében annak 70 százaléka, 14.070 forint.
Az időskorúak járadéka havonta 16.80 forint, az egyedülállóak esetében pedig a nyugdíjminimum 95 százaléka, 19.095 forint lesz 2002-ben.
A házastársi pótlék 2002-ben havi 12.350 forint, a házastárs utáni jövedelempótlék pedig 8.500 forint havonta. 1998 januárja óta mindkét esetben megszűnt a megállapítás.
Az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a minimálnyugdíjnál a súlyosan fogyatékos és 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén. Ilyen esetekben a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a háziorvos szakvéleménye alapján kell megállapítaniuk az ápolási díjat. Az ellátás méltányosságból megállapítható 18 éven felüli tartósan betegek ápolása esetében is, ilyenkor összege a nyugdíjminimum 60 százaléka, 12.060 forint. Ezekben az esetekben az ápolási díj folyósításának időtartama nyugdíjszerző időnek minősül, így abból 8 százaléknyi járulékot is levonnak.
A rokkantsági járadék összege egységesen havi 20.400 forint.
A rendszeres szociális járadék összege az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek esetében 19.150 forint, egyéb esetekben pedig 16.400 forint.
A vakok személyi járadéka 2002-ben havonta 9.250 forint, az ennél alacsonyabb összegű ellátásokat a jelzett összegre emelik fel.
A fogyatékossági támogatás halmozottan, értelmi vagy mozgásszervi fogyatékosságban szenvedők esetében a nyugdíjminimum 80 százaléka, azaz 16.080 forint 2002-ben. A nem súlyos látási, értelmi és mozgásszervi fogyatékosok a nyugdíjminimum 65 százalékára, havi 13.065 forintra jogosultak jövőre.
 

Vissza a kezdőlapra