MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
PÜSPÖKKARI TITKÁRSÁG
H-1071 Budapest VII., Városligeti fasor 45.
Telefon: (36-1) 342-6959, Telefax: (36-1) 342-6957
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 79.
E-mail: pkt@katolikus.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

II. János Pál pápa Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt - saját kérésére - egészségügyi okokból fölmentette hivatala alól és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Ladocsi Gáspár az Esztergomi Hittudományi Főiskolán teológiai tanári kinevezést kapott.

A Szentatya tábori püspökké nevezte ki Dr. Szabó Tamás pápai prelátust, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Püspökkari Titkárságának irodaigazgatóját.

Dr. Szabó Tamás 1956. október 30-án született Zircen. Általános és középiskolai tanulmányait Győrött végezte, majd 1978-ban a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 1982-ben lépett a Győri Egyházmegye papnövendékei közé. A papságra Győrött, Budapesten, majd Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen készült fel. 1988. augusztus 20-án szentelték pappá Győrben. 1990-ben egyháztörténelemből licenciátust szerzett Rómában.

Eddigi szolgálati helyei: 1990-92-ig a Győri Szeminárium prefektusa és teológiai tanár. 1992-93-ban a Központi Papnevelő Intézet prefektusa. 1993-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológiai doktori címet szerez. 1993 és 1999 között - egy év megszakítással - a budapesti Apostoli Nunciaturán mint titkár dolgozik. 1995-96-ban Győr-Kisbácsán lelkész. 1995-t?l a Győri Hittudományi Főiskolán az egyháztörténelem tanára. 1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Püspökkari Titkárság irodaigazgatójává választja. Hivatali munkája mellett folyamatosan végez lelkipásztori szolgálatot a Budapest Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplomban, a Ciszterci Nővérek érdligeti "Regina Mundi" Apátságában, valamint az Emmánuel Közösségben.

1997-ben pápai kápláni, 1999-ben pápai prelátusi címet kapott.

Budapest, 2001. november 28.
 

Vissza a kezdőlapra