Minden összedől?

A szeptember 11-i Egyesült Államokbeli megdöbbentő merényletek után, sokan szerettük volna tudni, hogyan látja az eseményeket Chiara Lubich.

Amikor láttam, hogy a tornyok összedőlnek, szemben a mélységes tragédiával, azzal a sokkal, amit egy szuperhatalom hirtelen sebezhetőnek mutatkozása, a biztosnak hitt szimbólumok összeomlása, egy beláthatatlan kimenetelű háború kitörésétől való félelem jelent, mintha újraéltem volna a második világháború alatti trentói bombázásokat. Ott is minden összeomlott, és nagy erővel vetődött fel a kérdés, létezik-e valami, amit semilyen bomba nem tud lerombolni. Megvolt a válasz: igen, létezik. Isten. Isten, akit Szeretetnek ismertünk meg. Elsöprő erejű felfedezés volt, megbizonyosodtunk arról, hogy Ö nem hagy el minket, sohasem lép ki a történelemből, sőt bármi is történjék, Ö fel tudja azt használni a jó érdekében. Ezt kézzel fogható módon meg is tapasztaltam.

Feltettem magamnak a kérdést, hogy Isten nem éppen most, a XXI. század elején akarja újra elismételni nekünk ezt a nagy leckét, megadva nekünk a lehetőséget, hogy újra Öt tegyük életünkben az első helyre, s így minden mást csak ez után rendeljünk? Ez számomra a remény és a jövő.

De szerintem a Rossz is működik.

E miatt mélyen meg vagyok győződve egy dologról - ami talán kissé eredetinek tűnhet. Most politikai szinten minden erőt mozgósítanak, az államfők között, stb. Szükség van azonban arra is, hogy a vallásos világ is mozgolódni kezdjen a jó érdekében, hogy összefogjunk a jóért. Ez már el is kezdődött. A Szentatya például a múlt vasárnap hatalmas erővel szólalt fel azért, hogy Amerika ne hagyja, hogy a gyűlölet kísértésébe essen. Folyamatosan ismétli a békére való felhívást. Mennyi mindent tesz például a Vallások Béke Világtanácsa is.

Néhány nappal ezelőtt Barcelonában a Szent Egyed közösség szervezett egy találkozót, melyen különböző egyházak és vallások száznál több vezetője vett részt. Egy közös üzenetet fogalmaztak meg, melyben elkötelezték magukat a békéért.

A mi Mozgalmunk például, legsajátosabban politikai ágával, az "Egység Mozgalmával", a békét szülő testvériség gondolatát viszi az önkormányzatokon, a parlamenteken keresztül a világ sok részébe.

De ez még kevés, mindazt amit teszünk, erősíteni és egyetemessé kell tenni. Nem szabad hagyni, hogy csak a politikus világ mozduljon. Imádkozzunk, hogy ne halmozzunk tragédiát tragédiára, hanem a bölcsesség és a jóérzés szerinti helyes útra térjünk.

Eszembe jutott egy ötlet: ha mi mindannyian keresztények új lendülettel élnénk az új evangelizációt - ahogy ezt a Pápa elénk állítja - ez megoldást jelenthetne, hiszen pontosan a testvériséget, a közösségi lelkületet hozza létre, nemcsak a katolikusok között, hanem a párbeszéd segítségével mindenkivel az egész világon. Tehát lehetne kiutat találni.

A Fokoláre Mozgalom folyóiratának - az Új Városnak - terjesztésével, előfizetésével kapcsolatosan felvilágosítást ad:
dr. Papp Katalin a 208-2805 telefonon
(Előfizetési díj: 1800,-Ft/félév, 3600,-Ft/év)

Vissza a kezdőlapra