KISEBBSÉGI FIGYELŐ

UKRAJNA
2001.november

OKTATÁS, KULTÚRA, CIVIL SZFÉRA

Leonyirl Kucsma elnök szeptember 21-én rendeletet adott ki a kisebbségi szervezetek tevékenységének elősegítése céljából. A rendelet szól a kisebbségek nyelvén sugárzott rádió-és televízió műsorok idejének növeléséről, illetve intézkedik múzeumok nyitásáról, valamint a kisebbségi pedagógusképzés javításáról is.

Az UMDSZ 10. Közgyűlése sürgeti azt, hogy az ukrán törvényhozás mielőbb ratifikálja - eredeti formájában - a Kisebbségi és Európai Nyelvek Chartáját, amit Ukrajna még 1995-ben, az Európa Tanácsba történt felvételekor vállalt. A kisebbségi chartát már egyszer 1999 decemberében ratifikálta az ukrán parlament, amit nagy megelégedéssel fogadtak mind belföldön, mind külföldön, azonban az ukrán alkotmánybíróság 2000. július 14-én eljárásjogi kifogásokra hivatkozva semmissé nyilvánította a jogszabályt. Az ET titkárságának augusztus végi kijevi látogatásán elhangzott, hogy amikor a szervezet közgyűlése tárgyalja az ukrán kötelezettségvállalások teljesítésének kérdését, nagy fontosságot tulajdonít a charta újbóli ratifikálásának. Tóth Mihály, az UMDSZ elnöke Hanna Severinsennel, az ET parlamenti közgyűlésének jelentéstevőjével szeptemberben, Kijevben rendezett találkozóján nyomatékkal hangsúlyozták, hogy a kisebbségek ragaszkodnak az 1999-ben ratifikált jogszabályokban foglaltakhoz.

Az UMDSZ szorgalmazza az Illyés Gyula Közalapítvány Kárpátaljai Alkuratóriumának átalakítását oly módon, hogy az lehetővé tegye az UMDSZ tagszervezeteinek a döntéshozatalban való érdemi részvételét.

Tóth Mihály, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke nyílt levelet intézett Ivan Dracshoz, a tájékoztatáspolitikai, televíziós és rádiós állami bizottság elnökéhez. Tóth Mihály a levélben a bizottság elnökének a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája ratifikációs törvénytervezetéhez fűzött azt a véleményét kifogásolta, amely szerint az orosz és a magyar nyelvek nem tartoznak a törvény által védett kisebbségi nyelvek közé. A levélben Tóth Mihály rámutat, hogy a magyar nyelvet több mint 160 000 ukrán állampolgár, az ország lakosságának 0,3 %-a beszéli, akik főleg magyar nemzetiségűek, így a magyar egy Ukrajnában élő nemzeti kisebbség kisebbségi nyelve.

"Ezeréves Magyarország" címmel az Apáczai Kiadó gondozásában és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával készült magyar történelmi tankönyvet adott át Beregszászon Esztergályos Jenő, a kiadó ügyvezető igazgatója és Koltai llrlikó, a FIDESZ MPP parlamenti képviselője Kárpátalja valamennyi magyar iskolájának és könyvtárának. Amint azt Esztergályos Jenő hangsúlyozta, a könyv kettős célt szolgál. Egyrészt hitelesen mutatja be a magyar történelmet, másrészt a diákok anyanyelvén íródott. A beregszászi járás állami közigazgatási hivatalában tartott átadási ünnepségen személyese vette át a mintegy száz magyar tannyelvű általános iskola és gimnázium, valamint a megye magyar könyvtárainak vezetői. Az ünnepségen részt vettek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, valamint az ungvári magyar főkonzulátus képviselői mellett a kárpátaljai megyei közigazgatási hivatal vezetői is.

A tankönyvátadás után az Apáczai Kiadó és a KMPSZ képviselői megállapodtak abban, hogy a magyarországi kiadó a jövőben tankönyvcsomagokkal segíti a kárpátaljai magyar iskolákban folyó anyanyelvű oktatást, majd az együttműködéshez bázisintézményeket jelöltek ki a felek.
 

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra