KISEBBSÉGI FIGYELŐ

UKRAJNA
2001.december

Belpolitika
 

Leonyid Kucsma államfő október végén aláírta az új ukrán választási törvényt, amelynek értelmében az összesen 450 parlamenti képviselő felét egyéni választókörzetben, másik felét pedig pártlistán választják meg (a következő parlamenti választás 2002. június végén lesz). Ukrajna államformája az alkotmány értelmében parlamenti-elnöki köztársaság. Szakértők véleménye szerint az új jogszabály egyfajta "konstruktív parlament" kialakítását segíti elő, amelyben az elnök szerepe kiemelt, a parlament pedig tulajdonképpen az elnök véleményét támogató hatáskörrel rendelkezik. Újdonság a törvénynek azon rendelkezése, amely szerint az indulni kívánó pártoknak, illetve egyéni jelölteknek - az aláírásgyűjtés helyett - 225000 hrivnya, illetve 1020 hrivnya letétet kell a központi választási bizottság elkülönített számlájára befizetnie.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), az ukrajnai magyarság egyetlen hivatalosan bejegyzett országos szervezete az új választási törvénnyel kapcsolatos fenntartásainak adott hangot. Az UMDSZ a jogszabállyal kapcsolatban kifogásolja, hogy az nem tartalmazza azt a korábbi rendelkezést, amely szerint az ország azon részeiben, ahol egy kisebbség tömbben él, a választókerületet úgy kell kialakítani, hogy az adott kisebbség egy választókerületbe kerüljön, illetve amennyiben a kisebbség lélekszáma meghaladja az egy választókerületét, legalább az egyik választókerületben többségbe kell kerülnie. Tóth Mihály, az UMDSZ elnöke beadványt intézett ezzel kapcsolatban az államfőhöz, a kormányfőhöz és a házelnökhöz is. Amennyiben azonban továbbra sem kap a magyar szervezet választ a felvetett kérdésekre, az UMDSZ az ombudsmannál indítványozni fogja a törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatát.

A nemzeti kulturális szervezetek működésének támogatásáról szóló elnöki rendelkezés jelent meg Ukrajnában szeptember közepén, amely szerint a Miniszteri Kabinetnek két hónapon belül ki kell dolgoznia egy 2005-ig szóló intézkedési tervet a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális és nyelvi sajátosságai fejlesztésének elősegítése, valamint a végrehajtó hatalmi szervek ezirányú tevékenységének koordinálása végett. A kormányzati intézkedéseknek többek között arra kell irányulniuk, hogy bővüljön a kisebbségi szervezetek tevékenységét bemutató nyomtatott kiadványok, valamint a televízió- és rádiószervezetek állami támogatása. A rendelkezés értelmében több időt kell biztosítani a nemzetiségi nyelven sugárzott műsoroknak, valamint segíteni kell a kisebbségi szervezetek időszaki kiadványokat megjelentető és terjesztő tevékenységét. A rendelkezés ajánlásként fogalmazza meg, hogy a rnegyeszékhelyen működő néprajzi múzeumokban mutassák be az adott térségben élő kisebbségek történetét, kultúráját. A nemzetiségi nyelven oktató tanintézetekkel kapcsolatban a dokumentum kimondja, hogy javítani kell a pedagógusképzés rendszerét, valamint, hogy az iskolákat el kell látni megfelelő tankönyvekkel, módszertani kiadványokkal. A rendelkezés szerint a kormány köteles intézkedéseket kidolgozni és megvalósítani a nemzeti kulturális autonómiához való jog gyakorlása biztosítása érdekében. A rendelkezés sürgeti az állami nemzetiségi  politika koncepciójának elfogadását a Legfelső Tanácsnál, valamint az Ukrajnában használatos nyelvek alkalmazási feltételeinek javítását célzó jogszabályokkal, illetve a kisebbségekről szóló törvényekkel kapcsolatos kérdések rendezését. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzati szerveknek kötelességük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a kulturális, oktatási, tudományos és egyéb rendezvények lebonyolítására térítésmentesen bocsássák az állami vagy kommunális tulajdonban álló helységeket a kisebbségi szervezetek rendelkezésére.

Vissza a kezdőlapraVissza a kisebbségi oldalra