Elkészült Jugoszláviában az omnibusztörvény tervezete
(Nálunk ezt saláta törvénynek hívnák)

Célja egyszerre módosítani a több mint száz köztársasági törvényt, melyek gátolják Vajdaság autonómiájának a megvalósulását -- Dr. Korhecz Tamás véleménye szerint november végéig már a szerbiai parlament is megvitatja a dokumentumot.

 A tartományi kisebbségjogi, közigazgatási és jogszabályügyi titkárság által koordinált szakértői csoport elkészítette a köznyelven omnibusztörvényként ismert dokumentum tervezetét. A köztársasági törvény tervezetének kidolgozására a tartományi kormány döntése, a képviselőház által elfogadott platform, valamint a kormányközi bizottság záradékai alapján került sor. A tervezet Vajdaság autonómiájának az újraélesztését szolgálja a jelenlegi alkotmányos kereteken belül. A napokban befejezett okmány lényegéről dr. Korhecz Tamás tartományi kisebbségügyi titkár a következőképpen nyilatkozik: -- A törvény alapvető célja az, hogy a gyakorlatban hatályon kívül helyezze azoknak a köztársasági törvényeknek a meghatározott részeit, melyek az elmúlt 10--12 év folyamán lehetetlenné tették, hogy Vajdaság autonóm módon szabályozzon a tartomány lakossága számára fontos kérdéseket, hogy biztosítsa az ehhez szükséges anyagi hátteret, valamint hogy végrehajtsa ezeket a jogszabályokat a gyakorlatban. Mivel a rendelkezésre álló rövid idő alatt lehetetlen megváltoztatni a szóban forgó több mint 100 törvényt, ezért kizárólag ezt az utat járhattuk. Egy törvényben a társadalmi élet különböző területeit szabályozzuk, és íly módon biztosítanánk Vajdaság hatáskörét. Ez a törvénytervezet felöleli a kultúrától az oktatáson, a közigazgatáson, a tájékoztatáson, a mezőgazdaságon, a gazdaságon, a társadalombiztosításon keresztül az egészségügyet, vagyis az összes olyan területet, melyeket a platform is magában foglal, és melyekben véleményünk szerint a tartománynak valós jogalkotási, pénzelési és végrehajtási jogkörökkel kell rendelkeznie. Ami az eljárást illeti, dr. Korhecz elmondta, a szakértői csoport által elkészített tervezet kapcsán a jelenlegi szakaszban a politikai egyeztetés várható. A dokumentumot véleményezni kell az SZDE-n belül, majd a köztársasági kormánynak is, és ennek alapján esetleg módosításokra kerül sor. Tehát csak a közeljövőben derül ki, a felkínált javaslatok közül mi az, ami a köztársaság számára is elfogadható, és mi az, amivel kapcsolatban újabb egyeztetéseket kell végezni. -- A törvénytervezetbe foglalt bizonyos jogkörökre vonatkozóan már megvan a kellő konszenzus, de vannak olyan kérdések is, melyekről még nem született megegyezés. Mi úgy látjuk, hogy az alkotmányos és a törvényes keretek közepette ez utóbbiak is lehetséges megoldások, ugyanakkor viszont politikai konszenzusra van szükség ahhoz, hogy ez a köztársasági parlament elé kerüljön. Ez az, ami a mostani fázisban történik, majd miután megtudjuk, melyek a lehetséges kompromisszumok, tehát mi az, amiben esetleg a tartomány hajlandó valamilyen engedményt tenni, és mi az, amiben a köztársaság hajlandó visszalépni, akkor a tervezetet ez irányban módosítjuk. Természetesen nem biztos, hogy miután a tervezet javaslattá lesz, minden kérdésben teljes lesz az egyetértés, de legalább leszűkítjük azokat a kérdésköröket, melyekben nincs meg a konszenzus. Amikor ez a szakasz befejeződik, ami szerintem egy-két hétig tart, akkor kerül a dokumentum a tartományi kormány, a vajdasági parlament, majd a szerbiai kormány és parlament elé. Ennek az egész folyamatnak legkésőbb novemberben le kell zárulnia, beleértve a köztársasági parlament döntését is. A tényt, hogy e törvénytervezet kidolgozásától függetlenül, amely "csomagban" oldaná meg Vajdaság autonómiája jó részének visszaszármaztatását, a tartomány nem állt el az egyedi törvények módosítási indítványaitól, beszélgetőtársunk azzal magyarázza, hogy nem tudni, hogyan fogadják a köztársasági parlamentben az omnibusztörvényt. Fel kell tehát készülni arra a lehetőségre is, hogy esetleg hajlandóak elfogadni a szóban forgó köztársasági törvények módosítását, de nem egy csomagban. Másrészt viszont jogi szempontból az lenne a legtisztább helyzet, ha az omnibusztörvényben foglalt rendelkezéseket fokozatosan hozzáigazítanák az egyes törvényekhez, bár a tartomány zökkenőmentes működése enélkül is biztosítható.

OROSZ Klára
Kepesifi levelező listáról
Vissza a kezdőlapra