A Vajdaság autonómiája
> VMSZ Hírlevél
> III. évfolyam, 12. szám
> 2001. október 17.
>
> Magyar Szó, 2001. október 17.
>
> Kiegyeztek a vajdasági pártok
> Kasza--Canak--Isakov tárgyalások
>
> Kasza József, Mile Isakov és Nenad Canak, a VMSZ, a VR és a
> VSZL elnökei a tegnap este megtartott újvidéki
> megbeszéléseiken kiegyeztek azokban a legfontosabb
> kérdésekben, melyek az utóbbi napokban nézeteltéréseket
> váltottak ki a vajdasági pártok között. Mile Isakov
> elmondta, hogy egyöntetűen azt az álláspontot képviselik,
> miszerint nem fogadják el a belgrádi rendeleteket, és nem
> állnak el követeléseiktől. Ennek értelmében a képviselők
> csoportjának kezdeményezésére a tartományi parlament 10
> napon belül napirendre tűzi az Újvidéki RTV kérdését. A
> vajdasági pártvezérek reményüket fejezték ki, hogy a
> képviselők többsége arra szavaz, hogy nem fogadják el a
> Szerbiai RTV igazgatóbizottságának határozatát.
> A három pártvezér a Szerbiai Kőolajipar kérdéséről is
> tárgyalt, és megegyeztek arról, hogy sürgősen követelik az
> igazgatóbizottsági tagok, valamint a vállalat
> vezérigazgatójának a megválasztását. Az igazgatót szerintük
> a vállalatban dolgozók közül és nem kívülről kell
> megválasztani, míg az igazgatóbizottság elnöki posztjára
> követelik Nenad Canak kinevezését. Szó volt az október
> 19-ére bejelentett útblokádról is, és a vajdasági pártok
> arra kérik a Naftagast, hogy álljon el ettől, mert remélik,
> hogy követeléseik lényegét a közeljövőben teljesítik. Ezeket
> a határozatokat az SZDE elnökségén is ismertetik, és
> kitartanak valóra váltásukban.
> Kasza József nehéznek, de alaposnak ítélte meg a tegnap esti
> megbeszéléseket. Mint mondta, bár bizonyos kérdésekben
> eltérő véleményük van, ezek nem áthidalható ellentétek.
> Hozzáfűzte a vajdaságiakra nem jellemző goromba viselkedést,
> habár a kiváltó ok alapjában véve indokolt volt. Szerinte a
> helyzet nem is éleződött volna ki, amennyiben a köztársaság
> teljesítette volna az autonómia visszaszármaztatására
> vonatkozó ígéreteit. Az időhúzás azonban türelmetlenséghez
> vezet, hiszen a vajdasági pártok választópolgárai többé nem
> egyeznek bele a belgrádi diktátumba. Kitartanak az aláírt
> platform alapelvei mellett, vagyis a decentralizációra
> irányuló követelésük mellett. Kasza a továbbiakban kiemelte
> hogy a problémákat intézményes úton kell rendezni, ezért
> sürgős megbeszélést kezdeményeznek a köztársasági
> kormányfővel, hogy még egyszer igyekezzenek mindkét fél
> számára elfogadható megoldást találni. Ha erre a
> megbeszélésre nem kerül sor, személy szerint kénytelen lesz
> felülvizsgálni a kormányban betöltött szerepét, ami, mint
> mondta, szükség esetén nem zárja ki az esetleges lemondást
> sem.
> Nenad Canak ismételten hangsúlyozta, hogy a Szerbia és a
> Crna Gora közötti tárgyalásokban feltétlenül be kell vonni
> Vajdaság képviselőit is. Újságírói kérdésre válaszolva Kasza
> József elmondta, a VMSZ tagjai a helyzet csitítása és a
> további tárgyalások lehetősége miatt szavaztak arra, hogy a
> hétfői parlamenti ülésen levegyék napirendről az Újvidéki
> RTV státusának kérdését. Mile Isakov megismételte, hogy
> pártjának képviselői nem állnak el Đorde Đukicnak, a
> tartományi kormány elnökének leváltására irányuló
> kezdeményezésükről, amennyiben Đukic nem mond le a következő
> ülésig.
> O. K.
Vissza a kezdőlapra