“A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét.”
(2 Tim. 4,7-8.)
U

1917-2002
Dr. Balogh István

ny. plébános, ny. tábori lelkész-alezredes, Gönc város díszpolgára

Sokunk szeretve tisztelt Pista bácsija életének 85., áldozópapságának 60. évében
2002. január 18-án szentségekkel megerősítve megtért Teremtőjéhez.

Kedves halottunk a sárospataki plébániatemplomban lesz felravatalozva.
A gyászmise 2002. január 31-én csütörtökön, 10.30-kor kezdődik,
melynek keretében Dr. Jávor Béla mond búcsúztatót.

A temetésre a gyászmise után kerül sor a sárospataki római katolikus temetőben.
A szentmisét mondja és a temetési szertartást végzi Dr. Ladocsi Gáspár ny. tábori püspök.

Kegyeletünk kifejezése egy szál virág legyen a sírnál,
az elhunyt lelki üdvét imáink és misefelajánlásaink szolgálják.
A temetés után agapéra várják a résztvevőket.

Budapesten engesztelő szentmisét mond Fórián Szabó Zoltán
2002. február 1-én pénteken 17 órakor az Egyetemi templomban.

“Nem akarunk gyászolni, amiért elveszítettük őt. Azért vagyunk hálásak, mert miénknek mondhatjuk őt, hisz most is a miénk. Mert minden Istenért van, aki Őhozzá hazamegy, az örökké az övéi között marad.”
Vonatok indulása és érkezése:
Bp-ről - Sp-ra 6.05 - 9.44   
Sp-ról - Bp-re 14.11 - 17.57
16.10 - 19.57