Magyar Országgyűlés
Gazdasági Bizottsága
Jelentés benyújtása és országgyűlési
határozati javaslat kezdeményezése
Dr. Áder János úrnak
az Országgyűlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 85. § (2) bekezdése / 87. § (2) bekezdése alapján - benyújtom a cementipar privatizációjának vizsgálatáról, társadalmi és gazdasági hatásáról, a szükséges intézkedésekről szóló jelentést és annak elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Az országgyűlési határozati javaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit bemutató indokolását a javaslat tartalmazza.

A Gazdasági bizottság 2002. február 19-i ülésén – az MSZP-s és SZDSZ-es albizottsági tagok javaslatára – úgy döntött, hogy a jelentéssel kapcsolatos kisebbségi álláspontot tartalmazó előterjesztést és az albizottság elnökének erre adott válaszát az anyaghoz csatolja.

Budapest, 2002. február 19.

Dr. Latorcai János
elnök

Magyar Országgyűlés
Gazdasági Bizottsága

Bizottsági önálló indítvány
..…./2002. sz. országgyűlési határozati javaslat

A cementipar privatizációjának vizsgálatáról, társadalmi és gazdasági hatásáról, a szükséges intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

  1. Az Országgyűlés elfogadja a Gazdasági bizottság által a cementipar privatizációjának vizsgálatáról, társadalmi és gazdasági hatásáról, a szükséges intézkedésekről benyújtott jelentést.
  2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
  1. E határozat a közzététele napján lép hatályba.
I n d o k o l á s

A cementpiac versenyszempontból a fokozott figyelmet érdemlő területek közé tartozik, lévén, hogy homogén termék versenyéről van szó. Ezen termékek esetében könnyen állhat elő összehangolt magatartás, amely elsősorban az árak összehangolásában vagy a piac felosztásában jelentkezhet. Ezért volt különösen fontos áttekinteni az itt lezajlott privatizációt, amely lényegében már 1988-ban megindult, amikor még a gazdasági verseny és a tisztességtelen piaci magatartás részben szabályozatlan volt. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - a Törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottságának sokrétű vizsgáló tevékenységére (az ÁPV Rt és a Gazdasági Versenyhivatal bevonásával az illetékes minisztériumok adatszolgáltatására és közvetlenül az érintett személyek meghallgatására) alapozva - a magyar cementipar privatizációja kapcsán az alábbi fő megállapításokat tette, melyek a kért kormányzati intézkedéseket indokolják.

Budapest, 2002. február 19.

Dr. Latorcai János
elnök

Vissza a kezdőlapra