Népszabadság/MSZP – rekontra szlovák nacionalisták?

A „rekontra” kifejezést az ulti nevû kártyajátékból kölcsönöztem, ahol tudvalévõen rálicitálást jelent.

A szlovák parlament által a kedvezménytörvénnyel kapcsolatban a minap elfogadott nyilatkozat – többek között – mint „tényt” szögezi le, hogy „…a magyar jogszabály ingataggá teheti a kelet-közép-európai térség stabilitását.” A valóságos tény ezzel szemben az, hogy Magyarország 7 szomszédja közül egynek (Ausztria) a magyar nemzetiségû állampolgáraira nem vonatkozik a kedvezménytörvény, 4 ország (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ukrajna) helyesli, vagy nem kifogásolja a törvényt, egy országgal (Románia) inkább csak jelképes engedmény fejében megállapodás született róla. Szlovákia tehát magára maradt akadékoskodásával. A magyarországi szlovákokra vonatkozó, évek óta érvényes kedvezménytörvény ugyanakkor szerintük rendjén van, az nem ingatja meg a kelet-közép-európai helyzetet. A szlovák nacionalisták tehát még ma is más nemzeteknél alacsonyabb rendûnek tekintik a magyarságot, mégpedig nemcsak Szlovákiában, hanem az egész Kárpát-medencében – s ez ellen sem az MSZP, sem a Népszabadság nem emeli fel a szavát.

A szlovák belügyminiszter a parlamenti vitában arra hivatkozott, hogy az országban lehetetlen a jogállamiság eszközeivel megakadályozni a státustörvény végrehajtását. Nyilván ebbõl következett, hogy a parlamentnek csupán nyilatkozatra futotta, ami jól mutatja, hogy Szlovákia már csak utóvédharcot folytat ebben az ügyben.

Az MSZP és kampánylapja, a Népszabadság azonban jócskán túltesz rajtuk. Kovács László pártelnök a február 8-i lapszámban még csak úgy fogalmaz, hogy a szlovák parlament döntése a magyar külpolitika újabb „kudarca". A lap publicistája, Kiss Tibor viszont ugyanitt már arról ír, hogy „…az Orbán-Nastase megállapodás után most a pozsonyi parlament is újabb sebeket ejtett a magyar jogszabályon. Olyan súlyosakat, hogy ezek összességükben akár a kegyelemdöfést is megadhatják a státustörvénynek." A publicista nyilván annak ismeretében írta le idézett sorait, hogy Szlovákiában az erre a célra létrehozott szervezetek keretében az elõkészületek – lásd a belügyminiszter nyilatkozatát – zavartalanul folynak.

A hazaáruló jelzõ miatt erõsen méltatlankodnak az MSZP politikusai, miközben mindenki számára nyilvánvaló, hogy ebben a partiban õk nem a határon túli magyaroknak szurkolnak.

Bonifert Donát

Vissza a kezdõlapra