A csíkszeredai püspök közleménye
     Már semmi sem szent?!

     Az utóbbi időben aggodalommal figyeltem az anyaországi választások kapcsán tapasztalt eldurvulásokat. Vajon hová vezetnek ezek? - tettem fel a kérdést többször.
     Bár székely vagyok és Csíkszeredán élek, mégis e néphez tartozónak vallom maga, ezért fájdalmasan érint ami most ott történik. Fáj, hogy a számunkra oly sokat jelentő "kedvezménytörvény" a választások prédájává vált, és a munkaerőpiac elözönlésével riogatják a közvéleményt.
     Fáj az, hogy a katolikus egyház és papjai ismét a támadások célpontjává váltak, mint a kommunizmus idején.
     Most meg megdöbbenéssel vettem , hogy a miniszterelnök Pornólap fókuszába került, és egyik obszcén jelenetből többek között kinő az a fénykép is, amelyen a többi határon kívüli püspöktestvéremmel együtt én is rajta vagyok, amint karácsony előtt a miniszterelnök otthonában fogadott bennünket.
     Felháborító, hogy egyesek számára már nem létezik sem szent, sem erkölcsi érték és csak úgy gázolhatnak bele egy vezető ember becsületébe, s illusztrálásként bármit felhasználhatnak hozzá.
     A hitleri Németországban, amikor az egyházi vezetők ellen hasonló stílusú kampányt indítottak, az egyik külföldi lap így reagált az egészre: "ha ennek a népnek ilyen vezetői vannak, akkor milyen lehet a nép?".
     Nem tudom elhinni, hogy ennyire romlott lenne az egész mai magyar társadalom, a mai magyar nép, melyből mai vezetői vétettek. Sokkal inkább tartom igaznak azt a ténymegállapítást, amit egy bölcs mondásokat tartalmazó könyvben olvastam: "a nagy emberek nemes, fennkölt dolgokkal, a középszerű emberek a mindennapi élet dolgaival, az aljas emberek, emberek elleni támadásokkal vannak elfoglalva".
     Akik mások lejáratásán, becsületükbe való belegázolásán, rágalmazásán fáradoznak, aljas emberek. Az ilyeneknek csak Jézus szavait tudom idézni; - amit a történelem már annyiféleképpen igazolt - "amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is". (Máté 7.2)
     Tamás József
     püspök
     Csíkszereda

Országos Satjtószolgálat
Vissza a kezdőlapra